77 találat (0,210 másodperc)

Találatok

1. 1990-07-13 / 28. szám
[...] Erzsébet Bajcsi Lajos és Holocsy István az Olasz szalmakalapban 2 A [...] józan kedélyesség Tetézi mindezt hogy Bozóky Marianna díszletterve alapján eléggé beszorított [...]
2. 1993-12-24 / 52. szám
[...] a XVI század végén lllésházy István újjáépíttetett Sokszor meg­pihentek falai között [...] lllésházy család utolsó férfitagja lllésházy István gróf díszes sírem­léke 1838 ból [...] Ábrahám Kiss György László Füssy Bozóky Tamássy Nagy Czine Györgyi és [...]
3. 1922-10-22 / 118. szám
[...] Klasszikus Regénytár 7 50 BÁRSONY István Titkos veszedelmek 4 CHES FERTŐN [...] Lckomebilok szerkezete és kezelése Irta Bo­zóky István 88 ábrával 6 Mértékek és [...]
4. 1923-03-29 / 72. (225.) szám
[...] a vá­rosháza kapujára Perszenszicilio vagyis Bozóky János rendelkezéseit amelyekben rövid morális [...] csillagzat jövendölései következ­tek Ilyenformán Szegény Bozóky János csillagzata a Perszenszicilio szerint [...] nyavaja a madarasi úti Dobos Istvánt mer nem tud a fösvénységtül [...]
5. 1923-09-18 / 211. (364.) szám
[...] közalapítványi igazgatói címet és jel­leget Bozóky Kálmán dr köz alapítványi királyi [...] keleti evangélikus egyházkerület Rozsnyóról Smid István lelkész PóscK Jó­zsef dr egyházfelügyelő [...]
6. 1928-09-20 / 215. (1842.) szám
[...] kereskedő vagyok déglői szakácsnő Cim Bozóky átalakítását üzem fenntartást h T [...] Lim a Iái is BogAnvt István Vclká kiadóban 465 Rcvuca Kupa [...]
7. 1928-09-23 / 218. (1845.) szám
[...] 70 Megnősülne dégiői szakácsnő Címj Bozóky v t iCim a kiadóban [...] a kia VenaegIO géria Kammerboffer István IVuulUíuKi emberek ajánlatát kéri Jó [...]
8. 1928-10-03 / 225. (1852.) szám
[...] miatt azoc nal atado Czabány István lüszer és csemegekercskedö Novó Zámkv [...] re períektven déglöi szakácsnő Cimi Bozóky György Sahv 473 A Pozsonyi [...] úgy a menzán valamint Cottely István dr nál Lőrinckapu utca 1 [...]
9. 1928-10-07 / 229. (1856.) szám
[...] érsekujvári lakost helyezte vád alá Bozóky Gyula bizositási ügynököt Lehocsky István borbélysegédet Orbán Géza kertészt Tóth [...]
10. 1928-12-01 / 275. (1902.) szám
[...] bécsi rendőrség megállapította a szélhámosnőt Bozóky Andrea földbirtokosnő 11 néven szerepelt [...] társaiság főtiit i kárának huszonötéves István nerdi fiai aki j súlyos [...] Súlyos vallomás hangzott el Nagy Ist­ván ellen Budapesti szerkeszt őségünk tele­fonálja [...] György könyvszakértő pénzt adott Nagy Istvánnak A tanú éppen benyi­j tott [...]
11. 1928-12-07 / 280. (1907.) szám
[...] lelkészt szentelt fel Ezután Horthy Ist­ván nyug lovassági tábornok az egyházkerület [...] édes­atyjukat gyászolják Özv Mináji Borne­missza Istvánná szül kiscsallói Ragályi Gi­zella életének [...] egyik előkelő belvárosi szállodájában és Bozóky László földbirtokosnő néven szobát bérelt [...] tóvállalat képviselője tudakozódott a szállo­dában Bozóky bárónő 44 után és ekkor [...]
12. 1929-02-02 / 28. (1951.) szám
[...] teilefo nálja Az öngyilkos Német István kerekedal rni akadémia haűilisr itót [...] beszédet is fog tartaná Né­met István a német nyelvből és a [...] Ferenc Szarka Gyű a Letootcziky István és Tóth Géza el­len A [...] Dezsőt feifiételesen nyolcnapi fog­házra ítélte Bozókyt és Orbánt bisonyité koik hiányában [...]
13. 1930-01-25 / 20. (2241.) szám
[...] III eszközli Halál ozás Gyürky István ki érdeműit esperes nyug perbetei [...] auíógarázs díjmentes Szives megkere­sést kér Bozóky György tulajdonos Elfogták a biráJyhelmeci [...]
14. 1930-01-29 / 23. (2244.) szám
[...] 17 40 Hangverseny Közreműködnek Sonkoly István hegedű és Sólymos Péter zongora [...] a 18 század zivataros időiből Bozóky Mi báty kát karbeli kótás [...]
15. 1930-06-18 / 137. (2358.) szám
[...] tői hosszas tanácskozás után egyhangúlag Bozőky Géza dr t az egyetem [...] kétszázötven évvel ezelőtt Házasság Szőllős István rozsnyói gyógyszerész most tartotta esküvőjét [...] szerencsétlenség történt szombat dél­után Bethlen István gróf miniszterelnök inkei birtokán A [...] ispánja a 30 éves Ili István a birtokon lévő halastóra csónakázni [...]
16. 1930-10-10 / 232. (2453.) szám
[...] taxiválla­latának egyik autója elütötte Belika István ke­resztúri gazda szekerét amely pozdorjává [...] Ráfael A modern élet útvesztői Bozóky Géza dr egyete­mi tanár Liziői [...]
17. 1932-11-19 / 264. (3077.) szám
[...] autóját Budapesti ezerkeeztöiségünk telefonálja Horthy István gépészmérnök a kormányzó fia bejelentette [...] a zsidóvallásu hallgatókat azért mert Bozóky Ferenc egyetemi tanár előadásán valaki [...]
18. 1933-03-21 / 67. (3177.) szám
[...] legújabb Ura a világirodalomban Kniezsa István A szlávok Mendől Tibor Táj [...] jckarban levő éttermi székei Ajánlatok Bozóky György Rím Sobcuta címre kül­dendők [...] kiadó Érdeklődni lehet ugyan­ott Ványai Istvánnál Kiadja a Prágai Magyar Hirlap [...]
19. 1935-03-01 / 51. (3603.) szám
[...] Baranyay Edit Bérczy A ntika Bozóky Tábor Biedermann István Boczkó Éva Rokross Teri Béna [...]
20. 1935-03-15 / 63. (3615.) szám
[...] 48 Talá d ki Biederinann István kere ztrejIvénye 4 5 Vízszintes [...] kicsi na na ra Biedermann István pótlóiéjtvéuye A hiányzó betűk e [...] Bödök Ete Iika Bosnyák Gyúr Bozóky Tibor Bihaiy Mihály Baranyay Edit [...] Jeszenák Győző Jeszonák Palika Kemecsey István Karsay Tibor Kansay Lajcsi Kis [...]