123 találat (0,359 másodperc)

Találatok

1. 2015-10-14 / 29. szám
KÖZTÉR Az újpestiek két legfontosabb kérése az volt hogy a piac [...] és központi helynek tekintett Szent István téren valamint hogy ne vesszen [...] helyre kerülnek majd A Szent István tér és a Károlyi István park mellé több egyedi közös­ségi [...] piac mindenképp maradjon a Szent István téren és a felújítás miatt [...]
2. 2008-03-31 / 5. szám
[...] Hunvald György polgármester és Molnár István erzsébetvárosi képviselő is tagja a [...] útfelújítási tervben A történtekről Molnár István képviselő tá­jékoztatja olvasóinkat Tavaly ősszel [...] Biztos vagyok benne hogy lakóink kérése is hozzájárult ahhoz hogy a [...] élőket fejezte be tájékoztatóját Molnár Ist­ván képviselő Molnár István fővárosi és kerületi képviselő és [...]
3. 2016-11-17 / 11. szám
[...] M‍E‍L‍L‍É‍K‍L‍E‍T‍ 11 a‍l‍p‍o‍l‍g‍á‍r‍m‍e‍s‍t‍e‍r‍ D‍R‍ B‍A‍J‍K‍A‍I‍ I‍S‍T‍V‍Á‍N‍ A megemlékező ünnepsorozatok egyik legszomorúbb [...] előtt A megemlékezésen dr Bajkai István alpol­gármester mondott beszédet melyből egy [...] k‍ö‍z‍ü‍l‍ e‍k‍k‍o‍r‍ m‍á‍r‍ c‍s‍a‍k‍ B‍i‍b‍ó‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ á‍l‍l‍a‍m‍m‍i‍n‍i‍s‍z‍t‍e‍r‍ m‍a‍r‍a‍d‍t‍ a‍ P‍a‍r‍l‍a‍m‍e‍n‍t‍b‍e‍n‍ a‍h‍o‍n‍n‍a‍n‍ [...] v‍á‍g‍y‍a‍ é‍s‍ N‍a‍g‍y‍ I‍m‍r‍e‍ k‍o‍r‍m‍á‍n‍y‍á‍­n‍a‍k‍ k‍é‍r‍é‍s‍e‍ e‍l‍l‍e‍n‍é‍r‍e‍ n‍e‍m‍ é‍r‍k‍e‍z‍e‍t‍t‍ a‍ m‍a‍g‍y‍a‍r‍ [...]
4. 2006-01-26 / 2. (332.) szám
[...] szoborra Kondor atyának pusztán annyi kérése volt hogy hazaérve az eredeti [...] Háza Lóverseny tér 6 Szőnyi István Általános Iskola Lakkozó u 1 [...] Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház István út 17 19 Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Erzsébet u [...]
5. 1999-07-21 / 10. szám
[...] Találkozó Középső Erzsébetváros közbiztonságáért Molnár István önkormány­zati képviselő kezdeményezé­sére találkozó jött [...] váija a helyzet javulását Molnár István képvi­selő ezt követően ígéretet tett [...] okozhat­nak a környékbeli la­kosságnak Molnár István kérésére Telek András alezredes ígé­retet [...] rendeletet Er­zsébetvárosban mely a kapi­tányság kérése volt A találkozó zárásaként a [...]
6. 2017-02-09 / 3. szám
[...] Budapest 2017 január 31 Nagy István Nagy sikerrel zárult az Újpest [...] gyermekek pályaválasztását A résztvevők egy­öntetű kérése volt hogy ilyen típusú rendezvényekkel [...] Ágnes kolléganő­nél jelezni szíveskedjenek HEGYALJAI ISTVÁN a IV kerületi Tagcsoport elnöke [...] hu Cím 1041 Budapest IV István út 18 www posta hu [...]
7. 1993-01-01 / 1. szám
[...] Judit dr Révész Szilárd Szabó István Dombóvári Csaba képviselő Perlaki László [...] és kb 40 lakó Szabó István Tekintettel arra hogy a csatornaépítés [...] nem lehet bejutni a polgármesterhez Kérése hogy a jövőben a közműépítéseknél [...] os autóbusz valamikor gyorsjárat volt Kérése hogy a BKV val egyezzen [...]
8. 1999-11-05 / 22. szám
[...] Az ügyintézés a hivatal IV István út 14 félfogadási időben a [...] kö­vetkező évezredről beszélgetés dr Hiller Istvánnal az MSZP Országos Választmányának alelnökével [...] hivatal városköz­ponti ügyfélszolgálati irodájában IV István út 14 a polgármesteri hivatal [...] ügyekről gyámügyekről építési ügyekről engedélyek kéré­se közüzemi ügyekről közművek fakivágás ké­szült [...]
9. 1998-03-24 / 4. szám
[...] sohasem hagyhatja le A vendégek kérése már szinte ba­bonásan ragaszkodnak hozzá [...] Édes élet a Rajban Raj István Csaba sza­kácsként kezdte közben bejárta [...] a Józsefvárosból átjőve összeállt Molnár Istvánnal és azóta a Péterfy Sándor [...] legszükségesebb nyersanyagokat veszi meg Raj István Csaba a boltban a többi [...]
10. 1997. augusztus / 8. szám
[...] a korabeli krónikák ft Szent István park születése 1928 elhatározás 1933 [...] részletes rajzát az építést engedély kérése előtt külön kell engedélyeztetni a [...] h polgár mester bárcziházi Bárczy István dr miniszterelnökségi államtitkár Algyay Hubert [...] leg­Most hogy megkezdődik a Szent István park rekonst­rukciója a XIII kerület [...]
11. 2015-08-27 / 7. szám
[...] is A közterület felügyelet vezető­jének kérése hogy ha Önök sza­bálysértést törvényszegést [...] pozitív hatását választókerületem területén Molnár István k‍é‍p‍v‍i‍s‍e‍l‍ő‍ t‍o‍v‍á‍b‍b‍r‍a‍ i‍s‍ s‍z‍e‍r‍e‍t‍e‍t‍t‍e‍l‍ v‍á‍r‍j‍a‍ [...] e‍s‍ t‍e‍l‍e‍f‍o‍n‍s‍z‍á‍m‍o‍n‍ v‍a‍g‍y‍ a‍ m‍o‍l‍n‍a‍r‍ i‍s‍t‍v‍a‍n‍ e‍r‍z‍s‍e‍b‍e‍t‍v‍a‍r‍o‍s‍ h‍u‍ e‍m‍a‍i‍l‍ c‍í‍m‍e‍n‍ t‍ö‍r‍t‍é‍n‍ő‍ [...] e‍r‍z‍s‍e‍b‍e‍t‍v‍a‍r‍o‍s‍ h‍u‍ K‍é‍p‍v‍i‍s‍e‍l‍ő‍i‍ f‍o‍g‍a‍d‍ó‍ó‍r‍á‍k‍ Molnár István a‍ 6‍ s‍z‍á‍m‍ú‍ v‍á‍ l‍a‍s‍z‍ [...]
12. 1997-10-17 / 21. szám
[...] módosító indítványát alapjavaslatként elfogadni Nagy István Fidesz MPP népjóléti al­polgármester a [...] fogja Ötödik napirendi pontként Nagy István népjóléti alpolgármester terjesztette elő az [...] tá­mogatást egyhangúlag támogatta a gyermekszak­rendelő kérése pedig többségi szavazatot kapott a [...] testület el is fogadott Nagy István népjóléti alpolgármester arról tájékoz­tatta a [...]
13. 1929-02-06 / 6. szám
[...] intézményeket létesítenének Miután a vállalkozók kérése aránylag nem jelent jelentékeny megterhelést [...] feltűnést keltett város­házi körökben Éllő István gyógyszerüzemi igazgató hirtelen távozása A [...] ok késztette a tanácsot Éllő Istvánnak reáljogú gyógyszertár­engedélye volt melynek alapján [...] jóforgalmú patika A gyógyszertárt Éllő István nem saját személyében vezette hanem [...]
14. 2007-10-26 / 17. szám
[...] mellett a testület elfogadta Nagy István alpolgármester előter­jesztette a 2007 év [...] elfogadta az előterjesztést Szintén Nagy István alpolgármester nyújtotta be a Szociális [...] alapít­ványt hozott létre Az intézmény kérése az volt hogy az alapítvány [...] Trippon Norbert al­polgármester megköszönte Szálkái Ist­ván elvégzett munkáját PÁLFI KATALIN 4 [...]
15. 2014-09-18 / 33. szám
[...] évek óta természetes mond­ja Nagy István alpolgármester az egészségnap egykori kezdeménye­zője [...] megfogadá sa az orvosi segítség kérése Önkor­mányzatunk éppen ezért lett gazdá­ja [...] nagyja számára emeli ki Nagy István alpolgármester B K Részletes egészségnapi [...]
16. 1998-04-10 / 7. szám
[...] Katalin 5 Bárány Erika Szőnyi István Általános Iskola Tóthné Paulicsek Erzsébet 6 Mándics Anikó Károlyi István Álta­lános Iskola Aranyos Lóránt 5 [...] otthon u Általános Iskola Tisza Istvánná 7 osztály 1 Czétényi Diána [...] Magdolna 2 Somlai Beá­ta Károlyi István Általános Iskola Aranyos Lóránt Kérése van Teknős a könyvtárban Néhány [...]
17. 2007-02-16 / 1. szám
[...] írtunk ki az Újpesti Szt István téri Piac és Vásár csarnok [...] első jelentős si­kereként értékelhetjük Szálkái István alpolgármester MSZP gek pl a [...] egyik reális kiegészítési lehetőségét Nagy István alpolgármester Annak el­lenére hogy a [...] jogos az orvosok aggodalma és kérése most mégis azt kell mondanom [...]
18. 2005-10-13 / 20. (325.) szám
[...] a közlekedésre vonatkozó fel­tételeket Szálkái István alpolgármester a helyszínen kiosztásra került [...] katasztrofális közlekedési helyzetet teremt Nagy István alpolgármester a Fidesz frak ció [...] tartóz­kodás nélkül majd a Szálkái István által benyújtott határozati javaslatról döntöttek [...] kötődő most alakuló civil szervezet kérése amely az Újpesti Német Tanárok [...]
19. 2010-09-15 / 12. szám
[...] az érintett körzet képviselője Molnár István tájékoztatja olvasóinkat Az Almássy téri [...] a kör­nyéken élők társas­házainak többségi kérése elég a gyors intézkedéshez Az [...] én határozattal korlátozta az Molnár István Almássy Téri Szabadidőköz­pontban működtetett vendéglá­tóhely [...]
20. 2003. november / 10. szám
[...] kiemelkedő egyénisége volt a Gádor István Gorka Géza Kovács Margit nevével [...] lehet mert ez volt férje kérése végrendelete Az október 4 i [...]
21. 1932-09-21 / 38. szám
[...] emelésére A főváros a Szent István liét ünnepségeinek igyekszik minél nagyobb [...] hogy a jövő évi Szent István ünnepség fénye minden eddigit felül [...] az azután következő évek Szent István körmenetét a magyar századok viseleti [...] maga után vonni A főváros kérése az hogy a kormány tör­vényhozási [...]
22. 1993-11-13 / 21. szám
[...] szociális iroda veze­tője és Nagy István szociális alpolgármester tárta a testület [...] népjó­léti osztály vezetője valamint Nagy István szociális pol­gármester terjesztette a testület [...] MSZP Ferenczi Sándor SZDSZ Nagy Ist­ván Fidesz és Vajda Pál MSZP [...] tudósítva is beszámoltunk a képviselőcsoportok kérése volt hogy a költségvetés félévi [...]
23. 1997. június / 6. szám
[...] rászorulók is el­sősorban a Kaszap István Alapítványon keresztül Az is alapelvem [...] félmillió forin­tot kap a Kaszap Istvánról elnevezett valamint a Rés nevű [...] megépítése a rendőrségi járőrkocsik gyakoriságának kérése a lopások megszüntetése a randalírozó [...] oko­zott zajártalom megszüntetésére vonatkozó interpellálás kérése a parlamentben a gázprivatizációkból származó [...]
24. 2003. július-augusztus / 7. szám
[...] körzeti megbí­zotti irodák működéséhez tá­mogatás kérése valamint a polgármesteri hivatal Ügyfél [...] átdolgozása cáljával visszavonta előterjesztését Ko­vács István az Ifjúsági és Sport Bizottság [...] keret­összeget Az ülés végén Kovács Ist­ván önkormányzati képviselő Fidesz frakció kérdést inté­zett dr Nagy István jegyzőhöz Téma a polgármesteri hivatal­ban [...]
25. 1936-08-26 / 34-35. szám
[...] hiába volt a rendőrségnek minden kérése intézkedése hogy a tömeget bizonyos [...] 10 én már ki­nevezi Werlein István személyében az első budai kamarai [...] gyűlésre Ezt a körülményt Werlein István kamarai inspektor majd 1690 től [...] előtt való kihirdetését Még egy kérése volt Küchl szindikushoz a tanács [...]
26. 2009-09-21 / 18. szám
[...] Tel 369 09 05 Nagy István október 6 án kedden 16 [...] tart fogadóórát Helyszín 1042 Bp István út 11 Az Újpesti Fidesz [...] pénteken 18 órai kezdettel Jelenczki István Népek Krisztusa Magyarország 1956 filmének [...] rendezvénysorozat amit az Önök lelkesedése kérése tovább éltet Szeretettel várjuk mindazokat [...]
27. 2010. szeptember / Különszám
[...] BUDAPEST a magyarok fővárosa Apáthy István Budapest nem Panama Az ELTE [...] vendéglátó tevékenységhez A körzet lakóinak kérése az éjszakai nyitva tartas 24 [...]
28. 1986. április / 1. szám
[...] kivizsgálás eredménye hogy a lakóbi­zottság kérése jogos volt és a gépkocsik [...] rendszert alkotnak 1 A Fővárosi István Kórház és Rendelőintézet KISZ Bizottságának [...] idősek kórházi szakápolását A Fővá­rosi István Kórház és Rendelőintézet kezdeményezéseként a [...] pályázni központi fej­lesztési eszközöket Takács Istvánná Csányi Klára FERENCVÁROS
29. 1999. augusztus / 9. szám
[...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...] 3513 A prof dr Kováts István Alapítvány budapesti állandó lakással rendelkező [...] ellátott nyilatkozatokat prof Dr Kováts István Alapítvány 1052 Budapest Városház u [...] 45 fszt 1 a Szent István park mellett Rendelési idő hétfő [...]
30. 2014-08-26 / 30. szám
[...] ezelőtt elkezdett felújításokat az újpestiek kérése alap­ján végeztük el Eddig közel [...] sarkán lévő és a Türr István utca jár­dái következnek tudtuk meg [...]
31. 2016-05-20 / 18. szám
[...] vesszük fel a IV Szent István tér 6 szám alatt Hirdetésfelvételi [...] kiszállás értékbecslés V kér Szent István Krt 25 szentistvankrt 25 gmail [...] stb Készpénzért V kér Szent István krt 25 H P 10 [...] Lebstück M u 36 Testvérünk kérése volt hogy a szertartáson virágok [...]
32. 2008-11-27 / 19. szám
[...] a testnevelő tanár szakedző Budai István versenyeken való rész­vételét munkaidőben Az [...] a Tanuszodáig A parkoló régi kérése volt az ott ta­nító pedagógusoknak [...]
33. 2009-09-28 / 19. szám
[...] 56 Tel 369­09 05 Nagy István október 6 án kedden 16 [...] tart fogadó­órát Helyszín 1042 Bp István út 11 Daróczi Lajos önkormányzati [...] pénteken 18 órai kez­dettel Jelenczki István Népek Krisztusa Magyarország 1956 fil­mének [...] rendezvénysorozat amit az Önök lelkesedése kérése tovább éltet Örömmel értesítjük hogy [...]
34. 1997. március / 3. szám
[...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...] és Ifjúsági Ház Budapest IV István út 17 19 minden hétfőn [...] amerikai modellekkel V kerület Bárczy István u 1 3 A Martinéin [...]
35. 1997. augusztus / 8. szám
[...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...] amerikai modellekkel V kerület Bárczy István u 1 3 A Martinéin [...]
36. 2010-01-19 / 1-2. szám
[...] örömére ehhez hozzájárult jelenlétével Gergely István a pozsonyi csapat egykori a [...] ara­nyat ér Sz T Gergely István a pozsonyi csapat egykori a [...] értékelhető Februárban a Honvédelmi Minisztérium kérése és javaslata alapján megalakult a [...]
37. 1993 / 2. szám
[...] Benedek 8 v k Molnár István 16 v k minden hónap [...] műszaki Lendvai Béla AZ ANYAKÖNYVVEZETŐ KÉRÉSE Török Sándorné anyakönyvvezető és hivatalának [...]
38. 2009-12-14 / 29. szám
[...] Déjeuner Kft adta Ezután Nagy István alpolgármes­ter Fidesz előterjesztései következ­tek A [...] mellett a képviselők egyetértettek Nagy István javaslatá­val A Közép magyarországi Operatív [...] járjanak el Ha a testület kérése nem valósul meg mondjanak le [...]
39. 1998. február / 2. szám
[...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...] Utmzáü Emim 1055 Bp Szent István körút 29 Tel fax 153 [...]
40. 2003-03-12 / 5. szám
[...] bi­zottsági elnököket mutatjuk be Szamosi István eddig is elnök volt most [...] kapok az itt lakóktól Szamosi István saját bevallása szerint tíz évvel [...] előírtak­nak valamiért mégis méltányol­ható a kérése Mi adjuk ki a mél­tányossági [...] a hajléktalanok ellátásával kapcsolatban Szamosi Istvánról mindenki tudja hogy nagy munkabírású [...]
41. 1996-06-07 / 8. szám
[...] is hogy teljesüljön a magyartanárok kérése és a hagyományosan megrendezett kerületi [...] Pozsgai Péter 8 O Borsi István 8 0 Pozsgai Péter 8 [...] Lakatos András Farkas Jolán Havasi Istvánná Havasi Istvánné Zsigmond Attiláné Varga [...] Reményi Zoltán Varga Árpád Bendzsák István Pomázi Katalin Általános Iskola Kottenbiller [...]
42. 2015-11-26 / 34. szám
[...] vesszük fel a IV Szent István tér 6 szám alatt Hirdetésfelvételi [...] kiszállás értékbecslés V kér Szent István krt 25 szentistvankrt 25 gmail [...] újpesti szurkolók A gyászoló család kérése koszorúk he­lyett egy szál fehér [...] Perneczky Laszlo Újpesti LMP Iroda István út 22 a Főposta mellett [...]
43. 2008-12-22 / 21. szám
[...] közt említi hogy a frakciók kérése szaksze­rűtlen mert elkésett Ez szerinte [...] költségvetést Riz Levente kijelentette Kovács István nem akarja hogy az or­szágnak [...]
44. 2017-01-26 / 2. szám
[...] pálya választását A résztvevők egyöntetű kérése volt hogy ilyen típusú rendezvényekkel [...] Ágnes kolléganőnél jelezni szíveskedjenek HEGYALJAI ISTVÁN a IV kerületi Tagcsoport elnöke [...]
45. 1938-06-15 / 24. szám
[...] g sígmon d Lat zé István Layer Mária Bárdy JJános a [...] a Magyar Színház tagjai Egry István Greg uss Zoltán a Vígszínház [...] évei A bizottság tagjai Báirczy István Báiióczy László Boros László Divényi [...] helyett A filmszínházakat az érdekeltek kérése sze­rint befogadóképességük szerint osztályozták és [...]
46. 2000-08-10 / 11. szám
[...] önkormányzati munkámmal kapcsolatos további kérdése kérése van szeretettel várom válasz­tókörzetem illetve [...] tartsanak körze­tük lakóival tájékozta­tott Molnár István a 8 as választókörzet által [...]
47. 2009-09-23 / 13. szám
[...] nagyobb mun­kák esetén több ár­ajánlat kérése azok megvitatása SZVB vel majd [...] iO R Ad A Molnár István Erzsébetváros 8 számú választókerületének független [...] között E mail cím molnar istvan erzsebetvaros hu A 462 31 [...]
48. 1975 / 2. szám
[...] Ér­demrend arany fokozatának birtokosa Tóth István a Közlekedési és Szállítási Dolgozók [...] közö­nyösen elmenni mellette vé­tek Tóth István országgyűlési képviselőjelölt ajtaja mindig nyitva [...] volt a jelölőgyűlésen egy nyugdíjas kérése hogy a kerület vezetői látogassák [...] ösz szekötő a házban Acs István 1967 1974 kö­zött a 9 [...]
49. 1979. március / 2. szám
[...] ügyben bejelentések panaszok megtétele informá­ció kérése vonatkozásában éj­jel nappal a lakosság [...] jó közbiztonságban élje­nek Dr Süli István r alezredes a kerületi rendőrkapi­tányság [...]
50. 2008-11-06 / 18. szám
[...] leg­nagyobb részét az Aka­démiára hagyta Kérése az volt hogy a hagyaté­kához [...] számára EU pályázati szaktanácsadás Herédi István Előzetes egyeztetés alapján 06 20 [...]