123 találat (0,700 másodperc)

Találatok

1. 2015-10-14 / 29. szám
KÖZTÉR Az újpestiek két legfontosabb kérése az volt hogy a piac [...] és központi helynek tekintett Szent István téren valamint hogy ne vesszen [...] helyre kerülnek majd A Szent István tér és a Károlyi István park mellé több egyedi közös­ségi [...] piac mindenképp maradjon a Szent István téren és a felújítás miatt [...]
2. 2008-03-31 / 5. szám
[...] Hunvald György polgármester és Molnár István erzsébetvárosi képviselő is tagja a [...] útfelújítási tervben A történtekről Molnár István képviselő tá­jékoztatja olvasóinkat Tavaly ősszel [...] Biztos vagyok benne hogy lakóink kérése is hozzájárult ahhoz hogy a [...] élőket fejezte be tájékoztatóját Molnár Ist­ván képviselő Molnár István fővárosi és kerületi képviselő és [...]
3. 2016-11-17 / 11. szám
[...] M‍E‍L‍L‍É‍K‍L‍E‍T‍ 11 a‍l‍p‍o‍l‍g‍á‍r‍m‍e‍s‍t‍e‍r‍ D‍R‍ B‍A‍J‍K‍A‍I‍ I‍S‍T‍V‍Á‍N‍ A megemlékező ünnepsorozatok egyik legszomorúbb [...] előtt A megemlékezésen dr Bajkai István alpol­gármester mondott beszédet melyből egy [...] k‍ö‍z‍ü‍l‍ e‍k‍k‍o‍r‍ m‍á‍r‍ c‍s‍a‍k‍ B‍i‍b‍ó‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ á‍l‍l‍a‍m‍m‍i‍n‍i‍s‍z‍t‍e‍r‍ m‍a‍r‍a‍d‍t‍ a‍ P‍a‍r‍l‍a‍m‍e‍n‍t‍b‍e‍n‍ a‍h‍o‍n‍n‍a‍n‍ [...] v‍á‍g‍y‍a‍ é‍s‍ N‍a‍g‍y‍ I‍m‍r‍e‍ k‍o‍r‍m‍á‍n‍y‍á‍­n‍a‍k‍ k‍é‍r‍é‍s‍e‍ e‍l‍l‍e‍n‍é‍r‍e‍ n‍e‍m‍ é‍r‍k‍e‍z‍e‍t‍t‍ a‍ m‍a‍g‍y‍a‍r‍ [...]
4. 1999-07-21 / 10. szám
[...] Találkozó Középső Erzsébetváros közbiztonságáért Molnár István önkormány­zati képviselő kezdeményezé­sére találkozó jött [...] váija a helyzet javulását Molnár István képvi­selő ezt követően ígéretet tett [...] okozhat­nak a környékbeli la­kosságnak Molnár István kérésére Telek András alezredes ígé­retet [...] rendeletet Er­zsébetvárosban mely a kapi­tányság kérése volt A találkozó zárásaként a [...]
5. 2006-01-26 / 2. (332.) szám
[...] szoborra Kondor atyának pusztán annyi kérése volt hogy hazaérve az eredeti [...] Háza Lóverseny tér 6 Szőnyi István Általános Iskola Lakkozó u 1 [...] Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház István út 17 19 Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Erzsébet u [...]
6. 2017-02-09 / 3. szám
[...] Budapest 2017 január 31 Nagy István Nagy sikerrel zárult az Újpest [...] gyermekek pályaválasztását A résztvevők egy­öntetű kérése volt hogy ilyen típusú rendezvényekkel [...] Ágnes kolléganő­nél jelezni szíveskedjenek HEGYALJAI ISTVÁN a IV kerületi Tagcsoport elnöke [...] hu Cím 1041 Budapest IV István út 18 www posta hu [...]
7. 1999-11-05 / 22. szám
[...] Az ügyintézés a hivatal IV István út 14 félfogadási időben a [...] kö­vetkező évezredről beszélgetés dr Hiller Istvánnal az MSZP Országos Választmányának alelnökével [...] hivatal városköz­ponti ügyfélszolgálati irodájában IV István út 14 a polgármesteri hivatal [...] ügyekről gyámügyekről építési ügyekről engedélyek kéré­se közüzemi ügyekről közművek fakivágás ké­szült [...]
8. 1993-01-01 / 1. szám
[...] Judit dr Révész Szilárd Szabó István Dombóvári Csaba képviselő Perlaki László [...] és kb 40 lakó Szabó István Tekintettel arra hogy a csatornaépítés [...] nem lehet bejutni a polgármesterhez Kérése hogy a jövőben a közműépítéseknél [...] os autóbusz valamikor gyorsjárat volt Kérése hogy a BKV val egyezzen [...]
9. 1998-03-24 / 4. szám
[...] sohasem hagyhatja le A vendégek kérése már szinte ba­bonásan ragaszkodnak hozzá [...] Édes élet a Rajban Raj István Csaba sza­kácsként kezdte közben bejárta [...] a Józsefvárosból átjőve összeállt Molnár Istvánnal és azóta a Péterfy Sándor [...] legszükségesebb nyersanyagokat veszi meg Raj István Csaba a boltban a többi [...]
10. 1997. augusztus / 8. szám
[...] a korabeli krónikák ft Szent István park születése 1928 elhatározás 1933 [...] részletes rajzát az építést engedély kérése előtt külön kell engedélyeztetni a [...] h polgár mester bárcziházi Bárczy István dr miniszterelnökségi államtitkár Algyay Hubert [...] leg­Most hogy megkezdődik a Szent István park rekonst­rukciója a XIII kerület [...]
11. 1997-10-17 / 21. szám
[...] módosító indítványát alapjavaslatként elfogadni Nagy István Fidesz MPP népjóléti al­polgármester a [...] fogja Ötödik napirendi pontként Nagy István népjóléti alpolgármester terjesztette elő az [...] tá­mogatást egyhangúlag támogatta a gyermekszak­rendelő kérése pedig többségi szavazatot kapott a [...] testület el is fogadott Nagy István népjóléti alpolgármester arról tájékoz­tatta a [...]
12. 2015-08-27 / 7. szám
[...] is A közterület felügyelet vezető­jének kérése hogy ha Önök sza­bálysértést törvényszegést [...] pozitív hatását választókerületem területén Molnár István k‍é‍p‍v‍i‍s‍e‍l‍ő‍ t‍o‍v‍á‍b‍b‍r‍a‍ i‍s‍ s‍z‍e‍r‍e‍t‍e‍t‍t‍e‍l‍ v‍á‍r‍j‍a‍ [...] e‍s‍ t‍e‍l‍e‍f‍o‍n‍s‍z‍á‍m‍o‍n‍ v‍a‍g‍y‍ a‍ m‍o‍l‍n‍a‍r‍ i‍s‍t‍v‍a‍n‍ e‍r‍z‍s‍e‍b‍e‍t‍v‍a‍r‍o‍s‍ h‍u‍ e‍m‍a‍i‍l‍ c‍í‍m‍e‍n‍ t‍ö‍r‍t‍é‍n‍ő‍ [...] e‍r‍z‍s‍e‍b‍e‍t‍v‍a‍r‍o‍s‍ h‍u‍ K‍é‍p‍v‍i‍s‍e‍l‍ő‍i‍ f‍o‍g‍a‍d‍ó‍ó‍r‍á‍k‍ Molnár István a‍ 6‍ s‍z‍á‍m‍ú‍ v‍á‍ l‍a‍s‍z‍ [...]
13. 1929-02-06 / 6. szám
[...] intézményeket létesítenének Miután a vállalkozók kérése aránylag nem jelent jelentékeny megterhelést [...] feltűnést keltett város­házi körökben Éllő István gyógyszerüzemi igazgató hirtelen távozása A [...] ok késztette a tanácsot Éllő Istvánnak reáljogú gyógyszertár­engedélye volt melynek alapján [...] jóforgalmú patika A gyógyszertárt Éllő István nem saját személyében vezette hanem [...]
14. 2007-10-26 / 17. szám
[...] mellett a testület elfogadta Nagy István alpolgármester előter­jesztette a 2007 év [...] elfogadta az előterjesztést Szintén Nagy István alpolgármester nyújtotta be a Szociális [...] alapít­ványt hozott létre Az intézmény kérése az volt hogy az alapítvány [...] Trippon Norbert al­polgármester megköszönte Szálkái Ist­ván elvégzett munkáját PÁLFI KATALIN 4 [...]
15. 1998-04-10 / 7. szám
[...] Katalin 5 Bárány Erika Szőnyi István Általános Iskola Tóthné Paulicsek Erzsébet 6 Mándics Anikó Károlyi István Álta­lános Iskola Aranyos Lóránt 5 [...] otthon u Általános Iskola Tisza Istvánná 7 osztály 1 Czétényi Diána [...] Magdolna 2 Somlai Beá­ta Károlyi István Általános Iskola Aranyos Lóránt Kérése van Teknős a könyvtárban Néhány [...]
16. 2014-09-18 / 33. szám
[...] évek óta természetes mond­ja Nagy István alpolgármester az egészségnap egykori kezdeménye­zője [...] megfogadá sa az orvosi segítség kérése Önkor­mányzatunk éppen ezért lett gazdá­ja [...] nagyja számára emeli ki Nagy István alpolgármester B K Részletes egészségnapi [...]
17. 2007-02-16 / 1. szám
[...] írtunk ki az Újpesti Szt István téri Piac és Vásár csarnok [...] első jelentős si­kereként értékelhetjük Szálkái István alpolgármester MSZP gek pl a [...] egyik reális kiegészítési lehetőségét Nagy István alpolgármester Annak el­lenére hogy a [...] jogos az orvosok aggodalma és kérése most mégis azt kell mondanom [...]
18. 2005-10-13 / 20. (325.) szám
[...] a közlekedésre vonatkozó fel­tételeket Szálkái István alpolgármester a helyszínen kiosztásra került [...] katasztrofális közlekedési helyzetet teremt Nagy István alpolgármester a Fidesz frak ció [...] tartóz­kodás nélkül majd a Szálkái István által benyújtott határozati javaslatról döntöttek [...] kötődő most alakuló civil szervezet kérése amely az Újpesti Német Tanárok [...]
19. 2010-09-15 / 12. szám
[...] az érintett körzet képviselője Molnár István tájékoztatja olvasóinkat Az Almássy téri [...] a kör­nyéken élők társas­házainak többségi kérése elég a gyors intézkedéshez Az [...] én határozattal korlátozta az Molnár István Almássy Téri Szabadidőköz­pontban működtetett vendéglá­tóhely [...]
20. 1932-09-21 / 38. szám
[...] emelésére A főváros a Szent István liét ünnepségeinek igyekszik minél nagyobb [...] hogy a jövő évi Szent István ünnepség fénye minden eddigit felül [...] az azután következő évek Szent István körmenetét a magyar századok viseleti [...] maga után vonni A főváros kérése az hogy a kormány tör­vényhozási [...]