123 találat (0,291 másodperc)

Találatok

1. 2015-10-14 / 29. szám
KÖZTÉR Az újpestiek két legfontosabb kérése az volt hogy a piac [...] és központi helynek tekintett Szent István téren valamint hogy ne vesszen [...] helyre kerülnek majd A Szent István tér és a Károlyi István park mellé több egyedi közös­ségi [...] piac mindenképp maradjon a Szent István téren és a felújítás miatt [...]
2. 2008-03-31 / 5. szám
[...] Hunvald György polgármester és Molnár István erzsébetvárosi képviselő is tagja a [...] útfelújítási tervben A történtekről Molnár István képviselő tá­jékoztatja olvasóinkat Tavaly ősszel [...] Biztos vagyok benne hogy lakóink kérése is hozzájárult ahhoz hogy a [...] élőket fejezte be tájékoztatóját Molnár Ist­ván képviselő Molnár István fővárosi és kerületi képviselő és [...]
3. 2016-11-17 / 11. szám
[...] M‍E‍L‍L‍É‍K‍L‍E‍T‍ 11 a‍l‍p‍o‍l‍g‍á‍r‍m‍e‍s‍t‍e‍r‍ D‍R‍ B‍A‍J‍K‍A‍I‍ I‍S‍T‍V‍Á‍N‍ A megemlékező ünnepsorozatok egyik legszomorúbb [...] előtt A megemlékezésen dr Bajkai István alpol­gármester mondott beszédet melyből egy [...] k‍ö‍z‍ü‍l‍ e‍k‍k‍o‍r‍ m‍á‍r‍ c‍s‍a‍k‍ B‍i‍b‍ó‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ á‍l‍l‍a‍m‍m‍i‍n‍i‍s‍z‍t‍e‍r‍ m‍a‍r‍a‍d‍t‍ a‍ P‍a‍r‍l‍a‍m‍e‍n‍t‍b‍e‍n‍ a‍h‍o‍n‍n‍a‍n‍ [...] v‍á‍g‍y‍a‍ é‍s‍ N‍a‍g‍y‍ I‍m‍r‍e‍ k‍o‍r‍m‍á‍n‍y‍á‍­n‍a‍k‍ k‍é‍r‍é‍s‍e‍ e‍l‍l‍e‍n‍é‍r‍e‍ n‍e‍m‍ é‍r‍k‍e‍z‍e‍t‍t‍ a‍ m‍a‍g‍y‍a‍r‍ [...]
4. 2006-01-26 / 2. (332.) szám
[...] szoborra Kondor atyának pusztán annyi kérése volt hogy hazaérve az eredeti [...] Háza Lóverseny tér 6 Szőnyi István Általános Iskola Lakkozó u 1 [...] Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház István út 17 19 Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Erzsébet u [...]
5. 2017-02-09 / 3. szám
[...] Budapest 2017 január 31 Nagy István Nagy sikerrel zárult az Újpest [...] gyermekek pályaválasztását A résztvevők egy­öntetű kérése volt hogy ilyen típusú rendezvényekkel [...] Ágnes kolléganő­nél jelezni szíveskedjenek HEGYALJAI ISTVÁN a IV kerületi Tagcsoport elnöke [...] hu Cím 1041 Budapest IV István út 18 www posta hu [...]
6. 2015-08-27 / 7. szám
[...] is A közterület felügyelet vezető­jének kérése hogy ha Önök sza­bálysértést törvényszegést [...] pozitív hatását választókerületem területén Molnár István k‍é‍p‍v‍i‍s‍e‍l‍ő‍ t‍o‍v‍á‍b‍b‍r‍a‍ i‍s‍ s‍z‍e‍r‍e‍t‍e‍t‍t‍e‍l‍ v‍á‍r‍j‍a‍ [...] e‍s‍ t‍e‍l‍e‍f‍o‍n‍s‍z‍á‍m‍o‍n‍ v‍a‍g‍y‍ a‍ m‍o‍l‍n‍a‍r‍ i‍s‍t‍v‍a‍n‍ e‍r‍z‍s‍e‍b‍e‍t‍v‍a‍r‍o‍s‍ h‍u‍ e‍m‍a‍i‍l‍ c‍í‍m‍e‍n‍ t‍ö‍r‍t‍é‍n‍ő‍ [...] e‍r‍z‍s‍e‍b‍e‍t‍v‍a‍r‍o‍s‍ h‍u‍ K‍é‍p‍v‍i‍s‍e‍l‍ő‍i‍ f‍o‍g‍a‍d‍ó‍ó‍r‍á‍k‍ Molnár István a‍ 6‍ s‍z‍á‍m‍ú‍ v‍á‍ l‍a‍s‍z‍ [...]
7. 1997. június / 6. szám
[...] rászorulók is el­sősorban a Kaszap István Alapítványon keresztül Az is alapelvem [...] félmillió forin­tot kap a Kaszap Istvánról elnevezett valamint a Rés nevű [...] megépítése a rendőrségi járőrkocsik gyakoriságának kérése a lopások megszüntetése a randalírozó [...] oko­zott zajártalom megszüntetésére vonatkozó interpellálás kérése a parlamentben a gázprivatizációkból származó [...]
8. 1998-03-24 / 4. szám
[...] sohasem hagyhatja le A vendégek kérése már szinte ba­bonásan ragaszkodnak hozzá [...] Édes élet a Rajban Raj István Csaba sza­kácsként kezdte közben bejárta [...] a Józsefvárosból átjőve összeállt Molnár Istvánnal és azóta a Péterfy Sándor [...] legszükségesebb nyersanyagokat veszi meg Raj István Csaba a boltban a többi [...]
9. 1993-01-01 / 1. szám
[...] Judit dr Révész Szilárd Szabó István Dombóvári Csaba képviselő Perlaki László [...] és kb 40 lakó Szabó István Tekintettel arra hogy a csatornaépítés [...] nem lehet bejutni a polgármesterhez Kérése hogy a jövőben a közműépítéseknél [...] os autóbusz valamikor gyorsjárat volt Kérése hogy a BKV val egyezzen [...]
10. 1999-07-21 / 10. szám
[...] Találkozó Középső Erzsébetváros közbiztonságáért Molnár István önkormány­zati képviselő kezdeményezé­sére találkozó jött [...] váija a helyzet javulását Molnár István képvi­selő ezt követően ígéretet tett [...] okozhat­nak a környékbeli la­kosságnak Molnár István kérésére Telek András alezredes ígé­retet [...] rendeletet Er­zsébetvárosban mely a kapi­tányság kérése volt A találkozó zárásaként a [...]
11. 1999-11-05 / 22. szám
[...] Az ügyintézés a hivatal IV István út 14 félfogadási időben a [...] kö­vetkező évezredről beszélgetés dr Hiller Istvánnal az MSZP Országos Választmányának alelnökével [...] hivatal városköz­ponti ügyfélszolgálati irodájában IV István út 14 a polgármesteri hivatal [...] ügyekről gyámügyekről építési ügyekről engedélyek kéré­se közüzemi ügyekről közművek fakivágás ké­szült [...]
12. 2014-09-18 / 33. szám
[...] évek óta természetes mond­ja Nagy István alpolgármester az egészségnap egykori kezdeménye­zője [...] megfogadá sa az orvosi segítség kérése Önkor­mányzatunk éppen ezért lett gazdá­ja [...] nagyja számára emeli ki Nagy István alpolgármester B K Részletes egészségnapi [...]
13. 2003. november / 10. szám
[...] kiemelkedő egyénisége volt a Gádor István Gorka Géza Kovács Margit nevével [...] lehet mert ez volt férje kérése végrendelete Az október 4 i [...]
14. 2010. szeptember / Különszám
[...] BUDAPEST a magyarok fővárosa Apáthy István Budapest nem Panama Az ELTE [...] vendéglátó tevékenységhez A körzet lakóinak kérése az éjszakai nyitva tartas 24 [...]
15. 2010-09-15 / 12. szám
[...] az érintett körzet képviselője Molnár István tájékoztatja olvasóinkat Az Almássy téri [...] a kör­nyéken élők társas­házainak többségi kérése elég a gyors intézkedéshez Az [...] én határozattal korlátozta az Molnár István Almássy Téri Szabadidőköz­pontban működtetett vendéglá­tóhely [...]
16. 1929-02-06 / 6. szám
[...] intézményeket létesítenének Miután a vállalkozók kérése aránylag nem jelent jelentékeny megterhelést [...] feltűnést keltett város­házi körökben Éllő István gyógyszerüzemi igazgató hirtelen távozása A [...] ok késztette a tanácsot Éllő Istvánnak reáljogú gyógyszertár­engedélye volt melynek alapján [...] jóforgalmú patika A gyógyszertárt Éllő István nem saját személyében vezette hanem [...]
17. 2014-08-26 / 30. szám
[...] ezelőtt elkezdett felújításokat az újpestiek kérése alap­ján végeztük el Eddig közel [...] sarkán lévő és a Türr István utca jár­dái következnek tudtuk meg [...]
18. 2008-11-27 / 19. szám
[...] a testnevelő tanár szakedző Budai István versenyeken való rész­vételét munkaidőben Az [...] a Tanuszodáig A parkoló régi kérése volt az ott ta­nító pedagógusoknak [...]
19. 1997. augusztus / 8. szám
[...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...] amerikai modellekkel V kerület Bárczy István u 1 3 A Martinéin [...]
20. 2007-10-26 / 17. szám
[...] mellett a testület elfogadta Nagy István alpolgármester előter­jesztette a 2007 év [...] elfogadta az előterjesztést Szintén Nagy István alpolgármester nyújtotta be a Szociális [...] alapít­ványt hozott létre Az intézmény kérése az volt hogy az alapítvány [...] Trippon Norbert al­polgármester megköszönte Szálkái Ist­ván elvégzett munkáját PÁLFI KATALIN 4 [...]
21. 2007-02-16 / 1. szám
[...] írtunk ki az Újpesti Szt István téri Piac és Vásár csarnok [...] első jelentős si­kereként értékelhetjük Szálkái István alpolgármester MSZP gek pl a [...] egyik reális kiegészítési lehetőségét Nagy István alpolgármester Annak el­lenére hogy a [...] jogos az orvosok aggodalma és kérése most mégis azt kell mondanom [...]
22. 1998-04-10 / 7. szám
[...] Katalin 5 Bárány Erika Szőnyi István Általános Iskola Tóthné Paulicsek Erzsébet 6 Mándics Anikó Károlyi István Álta­lános Iskola Aranyos Lóránt 5 [...] otthon u Általános Iskola Tisza Istvánná 7 osztály 1 Czétényi Diána [...] Magdolna 2 Somlai Beá­ta Károlyi István Általános Iskola Aranyos Lóránt Kérése van Teknős a könyvtárban Néhány [...]
23. 1997-10-17 / 21. szám
[...] módosító indítványát alapjavaslatként elfogadni Nagy István Fidesz MPP népjóléti al­polgármester a [...] fogja Ötödik napirendi pontként Nagy István népjóléti alpolgármester terjesztette elő az [...] tá­mogatást egyhangúlag támogatta a gyermekszak­rendelő kérése pedig többségi szavazatot kapott a [...] testület el is fogadott Nagy István népjóléti alpolgármester arról tájékoz­tatta a [...]
24. 1993 / 2. szám
[...] Benedek 8 v k Molnár István 16 v k minden hónap [...] műszaki Lendvai Béla AZ ANYAKÖNYVVEZETŐ KÉRÉSE Török Sándorné anyakönyvvezető és hivatalának [...]
25. 1986. április / 1. szám
[...] kivizsgálás eredménye hogy a lakóbi­zottság kérése jogos volt és a gépkocsik [...] rendszert alkotnak 1 A Fővárosi István Kórház és Rendelőintézet KISZ Bizottságának [...] idősek kórházi szakápolását A Fővá­rosi István Kórház és Rendelőintézet kezdeményezéseként a [...] pályázni központi fej­lesztési eszközöket Takács Istvánná Csányi Klára FERENCVÁROS
26. 2005-10-13 / 20. (325.) szám
[...] a közlekedésre vonatkozó fel­tételeket Szálkái István alpolgármester a helyszínen kiosztásra került [...] katasztrofális közlekedési helyzetet teremt Nagy István alpolgármester a Fidesz frak ció [...] tartóz­kodás nélkül majd a Szálkái István által benyújtott határozati javaslatról döntöttek [...] kötődő most alakuló civil szervezet kérése amely az Újpesti Német Tanárok [...]
27. 1997. augusztus / 8. szám
[...] a korabeli krónikák ft Szent István park születése 1928 elhatározás 1933 [...] részletes rajzát az építést engedély kérése előtt külön kell engedélyeztetni a [...] h polgár mester bárcziházi Bárczy István dr miniszterelnökségi államtitkár Algyay Hubert [...] leg­Most hogy megkezdődik a Szent István park rekonst­rukciója a XIII kerület [...]
28. 1998. február / 2. szám
[...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...] Utmzáü Emim 1055 Bp Szent István körút 29 Tel fax 153 [...]
29. 1936-08-26 / 34-35. szám
[...] hiába volt a rendőrségnek minden kérése intézkedése hogy a tömeget bizonyos [...] 10 én már ki­nevezi Werlein István személyében az első budai kamarai [...] gyűlésre Ezt a körülményt Werlein István kamarai inspektor majd 1690 től [...] előtt való kihirdetését Még egy kérése volt Küchl szindikushoz a tanács [...]
30. 2003. július-augusztus / 7. szám
[...] körzeti megbí­zotti irodák működéséhez tá­mogatás kérése valamint a polgármesteri hivatal Ügyfél [...] átdolgozása cáljával visszavonta előterjesztését Ko­vács István az Ifjúsági és Sport Bizottság [...] keret­összeget Az ülés végén Kovács Ist­ván önkormányzati képviselő Fidesz frakció kérdést inté­zett dr Nagy István jegyzőhöz Téma a polgármesteri hivatal­ban [...]
31. 1997. március / 3. szám
[...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...] és Ifjúsági Ház Budapest IV István út 17 19 minden hétfőn [...] amerikai modellekkel V kerület Bárczy István u 1 3 A Martinéin [...]
32. 2010-01-19 / 1-2. szám
[...] örömére ehhez hozzájárult jelenlétével Gergely István a pozsonyi csapat egykori a [...] ara­nyat ér Sz T Gergely István a pozsonyi csapat egykori a [...] értékelhető Februárban a Honvédelmi Minisztérium kérése és javaslata alapján megalakult a [...]
33. 2009-09-23 / 13. szám
[...] nagyobb mun­kák esetén több ár­ajánlat kérése azok megvitatása SZVB vel majd [...] iO R Ad A Molnár István Erzsébetváros 8 számú választókerületének független [...] között E mail cím molnar istvan erzsebetvaros hu A 462 31 [...]
34. 2008-12-22 / 21. szám
[...] közt említi hogy a frakciók kérése szaksze­rűtlen mert elkésett Ez szerinte [...] költségvetést Riz Levente kijelentette Kovács István nem akarja hogy az or­szágnak [...]
35. 2017-01-26 / 2. szám
[...] pálya választását A résztvevők egyöntetű kérése volt hogy ilyen típusú rendezvényekkel [...] Ágnes kolléganőnél jelezni szíveskedjenek HEGYALJAI ISTVÁN a IV kerületi Tagcsoport elnöke [...]
36. 2000-08-10 / 11. szám
[...] önkormányzati munkámmal kapcsolatos további kérdése kérése van szeretettel várom válasz­tókörzetem illetve [...] tartsanak körze­tük lakóival tájékozta­tott Molnár István a 8 as választókörzet által [...]
37. 1932-09-21 / 38. szám
[...] emelésére A főváros a Szent István liét ünnepségeinek igyekszik minél nagyobb [...] hogy a jövő évi Szent István ünnepség fénye minden eddigit felül [...] az azután következő évek Szent István körmenetét a magyar századok viseleti [...] maga után vonni A főváros kérése az hogy a kormány tör­vényhozási [...]
38. 2009-09-21 / 18. szám
[...] Tel 369 09 05 Nagy István október 6 án kedden 16 [...] tart fogadóórát Helyszín 1042 Bp István út 11 Az Újpesti Fidesz [...] pénteken 18 órai kezdettel Jelenczki István Népek Krisztusa Magyarország 1956 filmének [...] rendezvénysorozat amit az Önök lelkesedése kérése tovább éltet Szeretettel várjuk mindazokat [...]
39. 1993-11-13 / 21. szám
[...] szociális iroda veze­tője és Nagy István szociális alpolgármester tárta a testület [...] népjó­léti osztály vezetője valamint Nagy István szociális pol­gármester terjesztette a testület [...] MSZP Ferenczi Sándor SZDSZ Nagy Ist­ván Fidesz és Vajda Pál MSZP [...] tudósítva is beszámoltunk a képviselőcsoportok kérése volt hogy a költségvetés félévi [...]
40. 2008-10-09 / 16. szám
[...] viszont az itt élők ré­gi kérése volt amelyet a továbbiakban is [...] valamint az MSZP frakcióból Derzbach Ist­vánná és Hoffmann Attila Az új [...]
41. 2009-12-14 / 29. szám
[...] Déjeuner Kft adta Ezután Nagy István alpolgármes­ter Fidesz előterjesztései következ­tek A [...] mellett a képviselők egyetértettek Nagy István javaslatá­val A Közép magyarországi Operatív [...] járjanak el Ha a testület kérése nem valósul meg mondjanak le [...]
42. 2012-10-17 / 20. szám
[...] Szabolcs utcában A kerület határozott kéré­se ellenére a főváros meg­nyitotta Szabolcs [...] egészségügyi köz­pont plasztikusan illeszkedik Tarlós István főpolgármester ok­tóber 5 én a [...] Tóth Jó zsef polgármester Tarlós Istvánt a terv újragondolására kérte és [...]
43. 1999. augusztus / 9. szám
[...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...] 3513 A prof dr Kováts István Alapítvány budapesti állandó lakással rendelkező [...] ellátott nyilatkozatokat prof Dr Kováts István Alapítvány 1052 Budapest Városház u [...] 45 fszt 1 a Szent István park mellett Rendelési idő hétfő [...]
44. 2014-02-20 / 4. szám
[...] fordulóban dől el minden Mozgóurna kérése Az a választópolgár aki a [...] póttagjának Dobos Gézát és Mike Istvánt Egyúttal köszönetét mondott a 2010 [...] javaslat elutasítva Nem igaz Tarlós István főpolgár­mester múlt heti sajtóbejelenté­se miszerint [...]
45. 2009-09-28 / 19. szám
[...] 56 Tel 369­09 05 Nagy István október 6 án kedden 16 [...] tart fogadó­órát Helyszín 1042 Bp István út 11 Daróczi Lajos önkormányzati [...] pénteken 18 órai kez­dettel Jelenczki István Népek Krisztusa Magyarország 1956 fil­mének [...] rendezvénysorozat amit az Önök lelkesedése kérése tovább éltet Örömmel értesítjük hogy [...]
46. 1979. március / 2. szám
[...] ügyben bejelentések panaszok megtétele informá­ció kérése vonatkozásában éj­jel nappal a lakosság [...] jó közbiztonságban élje­nek Dr Süli István r alezredes a kerületi rendőrkapi­tányság [...]
47. 1996-06-07 / 8. szám
[...] is hogy teljesüljön a magyartanárok kérése és a hagyományosan megrendezett kerületi [...] Pozsgai Péter 8 O Borsi István 8 0 Pozsgai Péter 8 [...] Lakatos András Farkas Jolán Havasi Istvánná Havasi Istvánné Zsigmond Attiláné Varga [...] Reményi Zoltán Varga Árpád Bendzsák István Pomázi Katalin Általános Iskola Kottenbiller [...]
48. 2008-11-06 / 18. szám
[...] leg­nagyobb részét az Aka­démiára hagyta Kérése az volt hogy a hagyaté­kához [...] számára EU pályázati szaktanácsadás Herédi István Előzetes egyeztetés alapján 06 20 [...]
49. 2008-10-22 / 17. szám
[...] előké­szítette és finanszírozza a Deák István rákoshegyi lakos által a Budapest [...] éjszakai idő­szakban A kerületveze­tés további kérése hogy az éjszakai repülési tilal­mat [...]
50. 2010-09-28 / 13. szám
[...] finanszí­rozta de kifejezetten a la­kók kérése és igényei alapján alakítottuk ki [...] Cserhát a Murányi és az István utca az átmenő forgalommal mert [...]
51. 2010-11-18 / 19. szám
[...] ig a Hófehérke óvodában Kovács István Itthon Rákosmen tén Egyesület előzetes [...] volna hasznossá tenni Az óvodavezető kérése találkozott az önkormányzat elképzeléseivel hiszen [...]
52. 2000. március / 3. szám
[...] ig Cím Bp V Szent István Krt 9 Tel 302 4681 [...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...]
53. 2002-12-12 / 20. szám
[...] 22 óráig 1042 Budapest Szent István tér 2 Újpest központ Asztalfoglalás [...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...]
54. 2003-03-12 / 5. szám
[...] bi­zottsági elnököket mutatjuk be Szamosi István eddig is elnök volt most [...] kapok az itt lakóktól Szamosi István saját bevallása szerint tíz évvel [...] előírtak­nak valamiért mégis méltányol­ható a kérése Mi adjuk ki a mél­tányossági [...] a hajléktalanok ellátásával kapcsolatban Szamosi Istvánról mindenki tudja hogy nagy munkabírású [...]
55. 2016-05-20 / 18. szám
[...] vesszük fel a IV Szent István tér 6 szám alatt Hirdetésfelvételi [...] kiszállás értékbecslés V kér Szent István Krt 25 szentistvankrt 25 gmail [...] stb Készpénzért V kér Szent István krt 25 H P 10 [...] Lebstück M u 36 Testvérünk kérése volt hogy a szertartáson virágok [...]
56. 2003. november / 11. szám
[...] ezt egyéb eljárások például adóigazolás kérése fizetési könnyítési kérelmek indokolják APEH [...] dr Hojfmam Lilla és Tamai István Meseíró pályázatot hirdetünk általános iskolás [...]
57. 1997. április / 4. szám
[...] és Ifjúsági Ház Budapest IV István út 17 19 minden hétfőn [...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...]
58. 2015-11-26 / 34. szám
[...] vesszük fel a IV Szent István tér 6 szám alatt Hirdetésfelvételi [...] kiszállás értékbecslés V kér Szent István krt 25 szentistvankrt 25 gmail [...] újpesti szurkolók A gyászoló család kérése koszorúk he­lyett egy szál fehér [...] Perneczky Laszlo Újpesti LMP Iroda István út 22 a Főposta mellett [...]
59. 2000-03-23 / 4. szám
[...] oldalról A Dembinszky utcai la­kos kérése az volt hogy a körzet [...] is a Damjanich utca az István utca felújí­tásai Míg ezeken az [...]
60. 1993-12-07 / 11. szám
[...] és szervező tevékenységé­ért IFJ BIBÓ ISTVÁN művészet­történész a főváros műemlékvé­delmével kapcsolatos [...] új lakástörvény­nyel kapcsolatosan az a kérése a képviselő testü­lethez hogy foglaljon [...]
61. 2000. január / 1. szám
[...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...] ig Cím Bp V Szent István Krt 9 Tel 302 4681 [...]
62. 2000. november / 10. szám
[...] csak azt követheti a végrehajtás kérése Az épí­tési engedélyt abban az [...] elmondhatta véleményét dr Kálnoki Gyöngyössy István a Rákosmenti Polgári Kör képviselője [...]
63. 2001. február / 2. szám
[...] modern divatkatalógusból a Megrendelő különleges kérése alapján a belvárosi áraknál 20 [...] T fax 403 0006 Bácsics István Tevékenységi kör Nationale Nederlanden 1173 [...]
64. 2013-07-04 / 13-14. szám
[...] a sziget elcsatolását kezdeménye­ző Tarlós István főpolgármester akaratának Minden marad tehát [...] területelcsa tolás Miután a polgármester kérése ellenére a kerületeket tömörítő Budapesti [...]
65. 1996-09-13 / 12. szám
[...] és gyors­gépíró szakiskola szerkezet átalakítási kérése szak középiskolává is napirend­en szerepel [...] összegyűlt pénzből Szántó Gábor Váradi István Lázók Zoltán VII kerületi ta­nulók [...]
66. 2009-03-27 / 6. szám
[...] Tel 369 09 05 Nagy István április 7 én kedden 16 [...] tart fogadóórát Helyszín 1042 Budapest István út 11 Daróczi Lajos önkormányzati [...] szülők a gyerekek köszöneté hálája kérése megerősít bennünket abban hogy érdemes [...]
67. 2001-07-12 / 14. (220.) szám
[...] adott hangot hogy a frakciószünet kérése nem indokolt mert az MSZP [...] megalapozott ezért támogat­ta azokat Nagy István alpolgármester sajnálatosnak nevezte hogy az [...] Egészségéért díjban részesíti Dr Székely Istvánt a Károlyi Sándor Kórház és [...]
68. 1980. november / 2. szám
[...] kérdeztük a kerület törzsparancsnokát Fülöp István őrnagyot Ma már mindenki tisztában [...] Népfront és a KISZ bizottság kérése az hogy ne csupán ok­tóberben [...]
69. 2000. június / 8. szám
[...] ingyenes szaktanácsadás 1137 Budapest Szent István krt 2 Telefon fax 349 [...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...] ig Cím Bp V Szent István Krt 9 Tel 302 4681 [...]
70. 2000. május / 6. szám
[...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...] ingyenes szaktanácsadás 1137 Budapest Szent István krt 2 Telefon fax 349 [...]
71. 1938-06-15 / 24. szám
[...] g sígmon d Lat zé István Layer Mária Bárdy JJános a [...] a Magyar Színház tagjai Egry István Greg uss Zoltán a Vígszínház [...] évei A bizottság tagjai Báirczy István Báiióczy László Boros László Divényi [...] helyett A filmszínházakat az érdekeltek kérése sze­rint befogadóképességük szerint osztályozták és [...]
72. 2002-09-12 / 14. szám
[...] Fogorvosi rendelőm címe XIII Szent István krt 4 III em 1 [...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...] Ragadja meg az utolsó alkalmat ISTVÁN HÁZ Bp IV Liszt F [...]
73. 1993-04-17 / 6. szám
[...] 200 de maximum 500 dolgo­zó kérése esetén mód nyílik munkahelyi szavazókö­rök [...] van b EZERMESTER­BOLT Bp IV István tér 5 T 169 2838 [...]
74. 2008-06-27 / 25. szám
[...] plébánossal előzetesen egyeztessenek Temetési szertartás kérése hivatali időben lehetséges Program június [...] únius 27 től ef Zámbó Ist­ván grafikusművész kiállí­tása ef Zámbó István festő és grafikus Képzőművészettel 1968 [...]
75. 1975 / 2. szám
[...] Ér­demrend arany fokozatának birtokosa Tóth István a Közlekedési és Szállítási Dolgozók [...] közö­nyösen elmenni mellette vé­tek Tóth István országgyűlési képviselőjelölt ajtaja mindig nyitva [...] volt a jelölőgyűlésen egy nyugdíjas kérése hogy a kerület vezetői látogassák [...] ösz szekötő a házban Acs István 1967 1974 kö­zött a 9 [...]
76. 1928-09-26 / 39. szám
[...] TELEFON LI PÓT 992 Kopornoky István iratrendező és papirnemű gyára Készít [...] és géplakatos bérmunkákat is FÖLKEL ISTVÁN épületlakatos Budapest X Halom utca [...] a Békeffy féle vállalatoknak a kérése Mint ismeretes Békeffyék annak idején [...]
77. 1999-05-21 / 10. szám
[...] volt a szándék a hatástanulmányok kérése bi­zottsági üléseken illetve a településrészi [...] Zsófia ritmikus sportgimnasztikázó a Károlyi Ist­ván Általános Iskola diákja Molnár Ákos [...] diákja Lovász Kinga a Károlyi István Általános Iskola diákja Miklós István az Újpesti Műszaki Szakközépiskola és [...]
78. 1995-10-14 / 21. szám
[...] az 1 oldalról A tűzoltóság kérése Dr Derce Tamás polgármester arról [...] is lehetne a szolgálatot Nagy István Fidesz Polgári Párt a Népjóléti [...] segély összegét a család Nagy István bizottsági elnök arra intett a [...]
79. 2003-04-10 / 7. (262.) szám
[...] locso­lók rohamán a színes csokitojás keresé sen és sonka lakomákon ő [...] hivatal ügyfélszolgálati irodáiban Bp IV István út 15 Hajló u 42 [...]
80. 2000-11-09 / 16. szám
[...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...] ingyenes szaktanácsadás 1137 Budapest Szent István krt 2 Telefon fax 349 [...]
81. 2008-05-30 / 21. szám
[...] vitavezető Kalla Éva Dési Huber István Művelődési Ház Z itkovszky Béla [...] mise június 14 szombat Ella István orgonakoncert­je vendég Kertesi Ingrid operaénekesnő [...] plébánossal előzetesen egyeztessenek Temetési szertartás kérése hivatali időben lehetséges Miserend vasárnap [...] 16 00 Lovász Irén Győri István és Szabó Zsolt reneszánsz katolikus [...]
82. 2000. augusztus / 10. szám
[...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...] ingyenes szaktanácsadás 1137 Budapest Szent István krt 2 Telefon fax 349 [...]
83. 2000-10-05 / 14. szám
[...] ingyenes szaktanácsadás 1137 Budapest Szent István krt 2 Telefon fax 349 [...] diabéteszes lábpanaszok kezelése dr Sál István belgyógyász szakorvos 1134 Budapest Váci [...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...]
84. 2000. április / 5. szám
[...] ig Cím Bp V Szent István Krt 9 Tel 302 4681 [...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...]
85. 2000. március / 4. szám
[...] ig Cím Bp V Szent István Krt 9 Tel 302 4681 [...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...]
86. 1998. szeptember / 9. szám
[...] SZEPTEMBER 7 15 ig SZT ISTVÁN KRT 7 TELEFON 312 4989 [...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...]
87. 2002-10-10 / 16. szám
[...] Ragadja meg az utolsó alkalmat ISTVÁN HÁZ Bp IV Liszt F [...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...]
88. 1992-12-01 / 12. szám
[...] induljon Rákoskertről is Dr Léránt István A rákoscsabai képviselőcso­port támogatja a [...] Mihály Kiegészíti a dr Léránt István ál­tal elmondottakat A kerületünket is [...] tudja teljesíteni A Madárdombon lakók kérése volt hogy a 168 as [...]
89. 1999. március / 3. szám
[...] Mari tér 4 A Szt István körúttól 100 méterre Telefon fax [...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...] fiúgyermekeknek az V kerületi Szent István Általános Iskola mint a Bazilika [...] 30 9 124 921 Nagy István HAJDÚ V ILLANYBOJLEREK SZERVIZE A [...]
90. 1935-06-19 / 25. szám
[...] végérvényesen meg kell e tagadni kérése telje­sítését A borravalórendszer alkonya Még [...] Károly Salamon Géza báró Babarczy István Rosta János tanácsnokok és Kempelen [...] Felkay Ferenc Felkay Ferenczet Babarczy István Morvay Endrét Schuler Dezső Babarczy Istvánt Kovácsházi Vilmos Farkas Ákost Bosta [...]
91. 2002-08-15 / 13. szám
[...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...] Ragadja meg az utolsó alkalmat ISTVÁN HÁZ Bp IV Liszt F [...]
92. 2002-07-11 / 12. szám
[...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...] Ragadja meg az utolsó alkalmat ISTVÁN HÁZ Bp IV Liszt F [...]
93. 1914-04-06 / 14. szám
[...] mások Írtak bevezetőnek pedig Bárczy István megnyitója van leközölve melyet a [...] fővárosnak és a közönségnek minden kérése és panasza a társaságnál süket [...]
94. 1976. november / 2. szám
[...] millió forintba kerül a Szent István park teljes felújítása Felújítják a [...] a vezetőség Ha va­lakinek valami kérése vagy panasza volt küldték a [...]
95. 1932-06-29 / 26. szám
[...] elektro­mos áram használata tekintetében szintén kérése van az egyesületnek Miután a [...] 93 Telefon 386 93 HAIMOS ISTVÁN ÍS TI A hövezőmesíereft és [...] Horthy Miklós kormányzó márványszob­rát Szentgyörgyi István készítette e l de nem [...]
96. 2011-01-21 / 2. szám
[...] drogprevenciós napon és a Szent István Közgazdasági Szakközépisko­lában az így írtok [...] hatósági teendő mint egy nyilatkozat kérése az építési ható­ságtól hogy végezhető [...]
97. 1914-03-31 / 13. szám
[...] Péter féle cementgyárnak ugyanez a kérése a keresztúri dűlőben 250 öles [...] 20 000 koronát a Szent István templom tetőzetének javítá­sára 2841 korona [...]
98. 2002-11-14 / 18. szám
[...] Ragadja meg az utolsó alkalmat ISTVÁN HÁZ Bp IV Liszt F [...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...]
99. 2002-04-18 / 7. szám
[...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...] hoki műkorcsolya formáció gyorskorcsolya Szőnyi István Általános Iskola 1046 Bp Lakkozó [...]
100. 2000-12-14 / 18. szám
[...] diagnosztikumainak biotechnológiai készítményeinek forgalmazása Bármilyen kérése kérdése van forduljon hozzánk bizalommal [...] jogi ügyintézés 1137 Budapest Szent István krt 2 Telefon fax 349 [...]