103 találat (0,144 másodperc)

Találatok

1. Bozóky Pál Gerő: Szent István jeruzsálemi alapítványairól (23. oldal)
[...] 1994 Bozsóky Pál Gerö Szent István király jeruzsálemi alapítványairól A keresztény [...] rövid történelmi áttekintés elsősorban Szent István esetleges jeruzsálemi útját szentföldi adományait [...] ezredforduló előtt Kik írtak Szent István jeruzsálemi útjáról és járt e [...]
2. (1_87. oldal)
[...] esperes plébános Pécsi egyházm Nagys Bozóky István úr a Ferencz József rend [...]
3. 1979 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Bacsóka Pál: Az új papi lelkiség felé (_3. oldal)
[...] Bacsóka Pál ak parochus Budapest Bozóky Mária író Budapest Cselényi István Gábor gk lelkész Űjfehértó Fülöp [...] magántanára főiskolai tanár Eger Vas István író Budapest Az illusztráció Fritz [...] Welt GESPRÄCH DER TEOLÓGIA MIT ISTVÁN VAS Grenzen des Humanismus M [...] sein ist Mensch sein Mária Bozóky Im Schutz des Humanismus Béla [...]
4. 1980 / 3. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Meves, Christa: Az egészséges nemi nevelésről (_11. oldal)
[...] a Hittudományi Akadémia professzora Budapest Bozóky Éva író Budapest Dr Buda Béla főorvos szexuálpszichológus Budapest Cselényi István Gá­bor gk lelkész Újfehértó Gáncs [...] tanár szerk munkatárs Budapest Thiry István lelkész Budapest Tompa Nándor lelkész [...] Grundfeste der christlichen Familie Éva Bozóky Mein Herr lehre uns lieben [...]
5. 1984 / 4. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Verebényi István: Liturgikus változások az Egyházi Törvénykönyvben (_3. oldal)
[...] Péter Hittudományi Akadémia professzora Budapest Bozóky Éva író Budapest Csetényi István Gábor paróchus Nyírszőlős Diószegi László [...] Margit tanár szerkesztő Budapest Verbényi István a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia [...] Eglise des premiers siécles Éva Bozóky Le service des jeunes László [...] La diaconie de l Eglise István Gábor Cselényi Nostalgie ou service
6. 1981 / 1. szám (_5. oldal)
[...] Az egyház küldetése 65 ELŐD ISTVÁN Schütz Antal teológiája 70 SZÉLL [...] Az egyház missziós küldetése 203 BOZÓKY ÉVA Példaképünk testvérünk kortársunk Árpádházi [...] TÁVLATOK Szentírás és igehirdetés Cselényi István Gábor 26 Gondolatok a pap [...] FÓRUM Aszkézis életöröm szerzetesi életforma Bozóky Éva 30 Teológiai vélemények a [...]
7. 1981 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Tomka Ferenc: Izgalmas lehet-e a krisztusi élet (_7. oldal)
Számunk írói Bozóky Éva író Budapest Maria Bührer pszichiáter Burgdorf Svájc Cselényi István Gábor gk lelkész Üjféhértó György [...] DURCHBLICKE Heilige Schrift und Verkündigung István Gábor Cselényi FORUM Askese Lebensfreude Ordensleben Éva Bozóky Theologische Meinungen über die Sexualität [...]
8. 1981 / 4. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Nagy József: A papi lelkiség néhány vonása a "Redemptor Hominis" enciklika alapján (_21. oldal)
Számunk írói Bozóky Éva író Budapest Fülöp Béla [...] Nagy József plébános Győr Pákozdy István a PMI ösztöndíjasa Róma Ratzinger [...] Missionarische Sendung der Kirche ÉVA BOZÓKY Unser Vorbild Schwester Zeitgenosse die [...] verschiedene Dienste iKor 12 5 István Pákozdy Manche Charakterzüge der priesterlichen [...]
9. 1992 / 2. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Lukács László: Egyházunk lelkipásztori terve (_11. oldal)
[...] Róma Bittsánszky Géza kutatómérnök Budapest Bozóky Éva ev lelkészi munkatárs Fries [...] O Praem lelkész Szombathely Nemeskürthy István író Budapest Pásztor János református [...] der Ökumene Ágnes Zimányi UMSCHAU ISTVÁN NEMESKÜRTY Die Ökumene und die [...] die Herausforderung unserer Zeit ÉVA BOZÓKY Leben im Zeichen der Einheit [...]
10. 1978 / 2. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Kerekes Károly: Egy szentírási szakasz értelmezése katekézisünkben (_11. oldal)
[...] a Hittudományi Akadémia professzora Budapest Bozóky Éva újságíró Buda­pest Cselényi István Gábor gk lelkész Budapest Gál [...] bis zur Spiritualität des Dienstes István Gábor Cselényi FORUM Die selbstzerstörerische [...] GESPRÄCH DER TEOLÓGIA MIT ÉVA BOZÓKY Brennpunkt der Liebe die Familie [...]
11. 1983 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Schuster, Heinz: A világiak kora (_7. oldal)
[...] a Hittudományi Akadémia professzora Budapest Bozóky Éva író Budapest Cselényi István Gábor parochus Nyírszőlős Dabóci Mária [...] la formation chrétienne des adultes István Gábor Cselényi Protection de l [...] protection de l homme Éva Bozóky La charisme de l áge [...]
12. (80. oldal)
[...] Blasius Boskó Faustus Bosnjak Theophilus Bozóky Edmundus Bozóky Mansuetus Böhm Brúnó Brázdovics Dániel [...] i J­Illés Flavianus 40 XIII István Ernestus 35 VIII Jagicza Juvenalis [...]
13. IX. (42. oldal)
[...] elvégzését újabban a következők igazolták Bozóky Géza Csiszár Alajos Falusi Károly [...] Antal Tille Gyula UhlárBéla Uhlárik István Vajda János Vándor József Vezér [...] a 1 Jan et Geysa Bozóky inde a 1 Jan Antonius [...]
14. Index (32. oldal)
[...] sitae diaconos ordi­navimus Dr Paár István győri kanonok aki hosszú időn [...] között kétségkívül ki­magasló mű pilismaróti Bozóky Gyula ny vezérkari ezredesnek könyve [...] Öröi élet igéi 4280 sz Bozóky Gy A Szentföld Lelke c [...]
15. XIII. (146. oldal)
146 10 Berényi István plébános Litva Bernkopf Károly plébános [...] 15 Boócz Károly plébános Aszós Bozóky Géza kórházi lelkész Budapest Braun [...] plébános Pusztavo gyerád 20 Búzás István fővárosi hitoktató Csémy Antal h [...] plébános Baj ót 30 Gaál István kiérd esperes plébános Naszvad Gallovits [...]
16. Irodalmi értesítő (632. oldal)
[...] korona értendő 1906 ra Jankovics István 40 kor László István Doraszil Antal 20 kor Horváth [...] Mátyás Buzsáky Imre Bereez Károly Bozóky Bonaventura dr Bognár István Brázay János Brenner Frigyes Bugledieh [...] Haiczl Kálmán Heller Ferenc Horánszky István Horváth István Horváth Lajos Hukk György Hankó [...] Romaisz Ferenc Rajcsy János Rónay István Rácz
17. Irodalmi értesítő (223. oldal)
[...] Nagyszombati szent ferencrendi zárda Szent István Társnlat 1908 ra Bokor Ernő [...] kath plébánia szegedi tanítóképző Szent István Társulat Totola Lajos 1909 re [...] szent ferencrendi zárda Nagyszombat Szent István Társulat Szegedi tanítóképző Taran Auxentius [...] dr Boromisza Tibor Boros Ferenc Bozóky Bonaventura Braun István Budapesti növendék papság magyar egyházirodalmi [...]
18. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (178. oldal)
[...] tárgyává tétessék Pécs Dr Sípos István AZ A QUINÖI SZENT TAMÁS [...] üléséről Jelen voltak dr Székely István udvari tanácsos elnök dr Hanauer A István lelkiigazgató dr Medveczky Frigyes és [...] szerkesztő dr Tóth Kálmán hitoktató Bozóky Bonaventura máv főellenőr dr Lutter [...]
19. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (374. oldal)
[...] központi papnevelőintézet dísztermében dr Székely István egyetemi tanár elnöklete alatt rendes [...] Kiss János alelnök dr Hanauer István főtitkár dr Schütz Antal titkár [...] segédlelkész Fieber Henrik intézeti felügyelő Bozóky Bona ventura máv ellenőr dr [...] Ernő Dunay Jenő ifj Székely István és számos hittan hallgató Az [...]
20. Irodalmi értesítő (204. oldal)
[...] Boromisza Tibor dr Boroviczényi Nándor Bozóky Bonaventura Brém Lőrinc Braun Adolf [...] Magyar Egyházirodalmi Iskolája dr Csárszky István Csernik Alajos Cser Vendel dr [...] György Dési Ferencrendi zárda Dlhos István Döller József Drexler Antal Egri [...] Hadzsega Basil dr Hanauer A István dr Henny Ferenc Holcz Ferenc [...]
21. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (184. oldal)
[...] papnevelő intézet dísztermében dr Székely István egyetemi tanár elnöklete alátt rendes [...] tanár alelnök dr Hanauer Á István lelkiigazgató főtitkár dr Mihályfi Ákos [...] igazgatója dr Gallovich Jenő hittanár Bozóky Bonaventura máv ellenőr Kaszás Márton [...] Gyula Grünhut Ferenc if Székely István és számos egyetemi hittanhallgató Az [...]
22. V. (58. oldal)
[...] Béla 34 94 565 Bartos István 21 84 Tyukoss János 48 Báthy Gyula 56 14 Uhlárik István 43 28 Báthy Lajos 49 [...] József 48 Vibor Gábor 48 Bozóky Géza 35 26 Vilányi Károly [...] Zboril Albin 43 60 Czisztler István 20 Zelliger Vilmos 102 30 [...]
23. (_8. oldal)
[...] kiérd egyet rektor Budapest Bognár István hit és bölcselettudor címz apát [...] t b elnöke Nagyvárad Boromisza István apát kanonok lelkész Kalocsa Bozóky Alajos jogtudor kir tan akadémiai [...] t pápai kamarás a Szent István Tár sulat igazgatója Budapest
24. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (143. oldal)
[...] érdekes ülésen jelenvoltak Dr Székely István elnök dr Kiss János alelnök dr Hanauer Á István főtitkár dr Novotny Alfonz dr Bodócs Imre Bozóky Bonaventura dr Auer Jenő apát Kutka István honvédszázados dr Angyal Pál Kador [...] ülés Jelen voltak Dr Székely István udvari tanácsos elnök dr Kiss [...]
25. 1979 / 1. szám (_1. oldal)
[...] felé Karol Wojtyla Bacsóka Pál Bozóky Mária Cselényi István Gábor Fülöp Béla Gál Ferenc [...] Széli Margit Tomka Ferenc Vas István írá­sai Xin évf 1979 I [...]
26. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (727. oldal)
[...] Kelt mint fent Dr Székely István Jegyezte Dr Hanauer Á István elnök főtitkár Jegyzőkönyv mely felvétetett [...] püspök szemináriumi igazgató dr Székely István egyet tan elnök dr Kiss [...] dr Kmoskó Mihály dr Hanauer István dr Trikál József szemináriumi elöljárók [...] tanár Kador Sándor országgyűlési tisztviselő Bozóky Bonaven túra máv tisztviselő P [...]
27. 1980 / 3. szám (_9. oldal)
[...] egészséges nemi nevelés­ről Boda László Bozóky Éva Buda Béla Cselényi István Gábor Gáncs Péter Görres Albert [...] Szántó Konrád Széli Margit Thiry István Tompa Nándor írásai XIV évf [...]
28. VI. (48. oldal)
[...] 55 Láng Antal 44 Margorin István 110 91 Novinszky Gusztáv 100 [...] János 128 32 Bakráty Valér István 42 88 Bakács János 285 [...] 52 Boll János 80 08 Bozóky Géza 69 76 Cziky Vilmos [...] Jehlicska Ferenc 77 82 Juhász István 28 16 t Karács István 92 90 Klimcsik Henrik 110 [...]
29. 1984 / 4. szám (_1. oldal)
[...] könyvben Belon Gellért Boda László Bozóky Éva Cselényi István Gábor Diószegi László Gál Ferenc [...] Szennay And­rás Széli Margit Verbényi István írása XVIII évi 1984 4 [...]
30. II. (10. oldal)
[...] eh József 72 28 Bezák István 39 78 200 Jankovi ts István 42 52 Bilek Rezső 68 58 Juhász István 20 Bócz Károly 39 72 [...] 04 Kemenczi Mihály 34 14 Bozóky Géza 35 26 Kiima István 10 Breyer Róbert 52 70 [...]
31. 1980 / 3. szám (_10. oldal)
[...] Szempontok a szexuális neveléshez Cselényi István Gábor 153 KÖRKÉP Lélektani észrevételek [...] 160 A keresztény család tartóereje Bozóky Éva 166 Uram taníts szeretni [...] 173 Társas kapcsolataink próbatételei Thiry István 178 TEOLÓGIAI LELKI PÁSZTORI KÉRDÉSEK [...]
32. 1986 / 2. szám (_9. oldal)
[...] BODA LÁSZLÓ BOLBERITZ PÁL CSELÉNYI ISTVÁN GÁBOR HELLER GYÖRGY KEREKES KÁROLY KOCSIS IMRE KORZENSZKY RICHÁRD PÁKOZDI IST­VÁN TOMKA FERENC ZAUNER WILHELM ÍRÁSA AGÁRDY GÁBOR ALFÖLDY BORUSS CSILLA BOZÖKY ÉVA DR FRENKL RÓBERT LUKÁCS [...]
33. Irodalmi értesítő (270. oldal)
[...] Károly Horváth Lajos Köpesény Ilkics István dr István Vilmos Jedlicska Pál Kurcsy Vendel [...] Boromisza Tibor dr Boroviczény Nándor Bozóky Bona ventura Brém Lőrinc Budapesti [...] Kecskeméti ferencrendi zárda dr Kele István Kerekes Béla dr Kestler István dr Kis Erős Ferenc dr [...]
34. Irodalmi értesítő (831. oldal)
[...] Horváth János 250 frt Iluitzky István Dr Kramp János Kováts János [...] László Lajos 250 frt Magdics István Majláth Gusztáv gróf Makav Gábor [...] Révay Tibor 250 frt Rozsházy István Sipos Géza Spett Gyula 1 [...] Biricz Ferenc Dr Borom isza István Bozóky János Brankovits György Brösztel Lajos [...]
35. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (187. oldal)
[...] egyetemi tanár alelnök dr Hanauer István lelkiigazgató főtitkár dr Ka nyurszky [...] Brős Ferenc theológiai tanár Kalocsa Bozóky Bonaventura máv ellenőr Fieber Henrik [...] János székes fővárosi segédlelkész Héczey István székesfővárosi tanító Pély Károly Schütz Antal kegyesrendi tanár ifj Székely István és számos egyetemi hittanhallgató A [...]
36. 1979 / 1. szám (_2. oldal)
[...] 12 A TEOLÓGIA BESZÉLGETÉSE VAS ISTVÁNNAL A humanizmus határai Sz M [...] TÁVLATOK Üdvösség és emberség Cselényi István Gábor 24 KORKÉP KAROL WOJTYLA [...] lenni annyi mint embernek lenni Bozóky Mária 38 A humanizmus védelmében [...]
37. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (405. oldal)
[...] üléséről Jelen voltak dr Székely István udvari tanácsos elnök dr Kiss János alelnök dr Hanauer István főtitkár dr Schütz Antal titkár [...] kegyesrendi tanár dr Gallovits Jenő Bozóky Bonaventura máv ellenőr Kador Elek [...] Hajós Szaniszló kármelita dr Madarász István Wolf Ágoston Lukács Géza Resch [...]
38. IV. (38. oldal)
[...] Bieliczky Jusztin Ambrusko Lajos Avar István 46 58 75 23 96 Bozóky Géza 50 45 Aubermann Miklós [...] B Ferenc 50 42 Novák István 100 Bargár György dr Baross [...] Lajos 32 92 25 Znamenák István 80 49 86 Összeg 1045 [...] Rafael 200 65 Berényi H István 41 50 Prikaszkv Leo 170 [...]
39. Irodalmi értesítő (166. oldal)
[...] Tibor püspök dr Boroviczényi Nándor Bozóky Bonaventura Braun Adolf Budapesti k [...] Csáky Károly püspök dr Csárszky István Csekó Gábor Cser Vendel Csernik [...] János dr Demkó György Dlhos István Domonkos r zárda Vasvár 5 [...] püspök dr Fibiger Sándor Fiedler István Fiumei m kir áll főgimnázium [...]
40. (253. oldal)
[...] 3 Bozmánszky Gyárfás Boldizsár 1021 Bozóky Kasszián Jenő 1891 Bődy Valér [...] Arnold Károly 902 Bősze Amand István 304 Brecska Aurél Ferenc 411 [...] Rogér Mihály 1748 Búzás Odiló István 1165 Buzinkay Piacid Ignác 259 [...] Márk Ferenc 785 Chovancsák Odó István 891 Christián Pius Pád 356
41. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (377. oldal)
[...] tartotta Az ülésen dr Székely István egyetemi tanár elnökölt Jelen voltak [...] dr Bundala János dr Hanauer István Túri Béla dr Robitsek Ferenc [...] Turchányi Tihamér dr Lutter Nándor Bozóky Bona ventura Valkovics József Zipser Sándor ifj Székely István Füzér János és számos hittanhallgató [...]
42. IV. (43. oldal)
[...] 65 Boll János 40 04 Bozóky Géza 35 26 Bozsék Péter [...] 58 Fancsics Nándor 32 Gaál István 61 84 Gallovich Jenő dr [...] 64 Grossmann Antal 37 Gvürky István 69 25 Oldal 2053 32 [...] fill Áthozatal 2053 32 Halkó István 36 88 Herbszt József 32 [...]
43. 1984 / 1. szám (_5. oldal)
[...] kialakítása a plébánia életében Cselényi István Gábor 1 41 Párbeszéd az élet értelméről Cselényi István Gábor 3 45 Fiatalok szeretetszolgálata [...] eretetszolgálat idő és közösség dimenzióiban Bozóky Éva 1 63 Családi kör kialakítása az egyházközségben Cselényi István Gábor 2 51 Az egyházközség diakóniája Cselényi István Gábor 4 29 Vi lágiak
44. (_8. oldal)
[...] kiérdemült egyetemi rektor Budapest Boromisza István apát kanonok plébános Kalocsa Bozóky Alajos jogtudor királyi tanácsos akadémiai [...] pápai t kamarás a Szent István Társulat vezérigazgatója Budapest
45. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (745. oldal)
[...] intézet dísz termében dr Székely István egyetemi tanár elnöklete alatt felolvasó [...] Kiss János alelnök Hanauer A István főtitkár dr Mihály fi Ákos [...] tanár dr Lutter János tanár Bozóky Bona ventura máv ellenőr Val [...] szakítani s elküldeni dr Hanauer István lelkiigaz gató főtitkárhoz IV Papnevelde [...]
46. 1984 / 4. szám (_2. oldal)
[...] egyházi szolgálata az első századokban Bozóky Éva 33 Fiatalok szeretetszolgálata Diószegi [...] KÉRDÉSEK Az egyházközség diakóniája Cselényi István Gábor 49 N osztalgia vagy [...] változások az Egyházi Törvénykönyvben Verbényi Ist­ván 62 F elelős szerkesztő Szennay [...]
47. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból (183. oldal)
[...] meg Jelen voltak dr Székely István egyetemi tanár elnök dr Kiss [...] egyetemi tanár alelnök dr Hanauer István lelkiigazgató főtitkár dr Walter Gyula [...] Posch Rezső remetei lelkész Gond István stomfai esperes plébános dr Glattfelder [...] felügyelők Kador Sándor képviselőházi tisztviselő Bozóky Bonaventura máv ellenőr dr Lutter [...]
48. III. (32. oldal)
[...] Zsiska Mihály 52 04 Uhlárik István 16 68 590 Ozorai János 36 96 Uj István 14 08 Tzsóf Alajos 15 [...] Zboril Albin 25 18 Bezák István 39 78 Zclenyák János dr [...] Ziskav Imre 73 46 615 Bozóky Géza 33 96 580 Zlatos [...]
49. Bozóky Pál Gerő: Szent István jeruzsálemi alapítványairól (71. oldal)
Szent István király jeruzsálemi alapítványairól cesek levéltárában [...] Ta­kács Imre tette közzé Zadravecz István szerkesztésében megjelent Magyar Szentföld c [...] az ő bőkezűségét dicsérik 102 Bozóky Gyula A magyarok kegyelete a Szentföldön in Zadravecz István Magyar Szentföld EL 167 185 [...]
50. (_9. oldal)
[...] kiérd egyet rektor Budapest Bognár István hit és bölcselettudor címz apát [...] t b elnöke Nagyvárad Boromisza István apát kanonok lelkész Kalocsa Bozóky Alajos jogtudor kir tan akadémiai [...]