3. oldal, 59 találat (0,202 másodperc)

Találatok

41. (23. oldal)
[...] Rákóczy György és Ferencz Potocky Szaniszló lengyel hetmán Gusztáv Károly svéd [...] Acta Sebessiana 30 1652 Mikulich Sándor levele Lobkovitzhoz 1 lap Lobkovitz [...]
42. (86. oldal)
[...] leleszi prépost és konventje Lázi Szaniszló fiai Sándor és István kérelmére átirja Mária [...]
43. (478. oldal)
[...] Katalin 174 felesége Dorottya 213 Sándor 163 S aniszló 95 96 [...] 1 0 132 134 143 Szaniszló aki Kántor Jánosinak neveztetik 97 [...] 277 Vajda fiai György és Sándor 103 Zsófia 210 Dolhai Fancsikay [...]
44. (372. oldal)
[...] melyet néhai Perényi István Kosztka Szaniszlónak elzálogosított s a melyet most [...] bal széle hiányzik Közli Horváth Sándor Ludovicus Dei gratia rex Hungarie [...]
45. (508. oldal)
[...] tanácsához melyben ajánlja hogy Kapy Sándor ügyében tartsanak gyűlést Papiroson zárópecséttel [...] 1499 szeptember 7 Mussina Bjeli Szaniszló mussinai várnagy levele Bártfa város [...]
46. (151. oldal)
[...] consuetis diebus permanendo prefatosque Vana Sándor et Vancha nec non Vanna [...] okleveleiket melyek szerént ős apjuk Szaniszló kenéz adományként nyerte Szurdokot más [...]
47. Index nominum et rerum (522. oldal)
[...] diet János Miklós Márk Jakab Szaniszló és István apja batizfalvi 39 [...] 288 Torda m Célén fia Sándor 471 792 Celldömölk 1 dömölki [...]
48. (548. oldal)
[...] Domokos fia Mihály András fiai Sándor és István 1441 357 Orosz [...] 577 CSIKÓ Ciko Chyko fiai Sándor és János Pomáziak 1446 574 [...] hegyi erdő osztály 440 i Szaniszló kir ember 1410 81 DOMCHOHORKA [...]
49. (120. oldal)
[...] felvette öt fia volt névszerint Sándor Constantin György Teodor és Vaszili [...] megvizsgálása iránt meny­nyiben való Hosszumezei Szaniszló fiának Sandrinnak ennek fia Péternek [...]
50. (168. oldal)
[...] alo b a ld Szaloba Sándor b 104 Sánta Claudus Péter [...] György lőcsei ács 143 Schkarkowffszky Szaniszló lőcsei polgár 93 Schulna p [...]
51. Index nominum et rerum (506. oldal)
[...] 817 Roland fia szalóki 877 Sándor fia Vezekény nb 308 Sol [...] 108 fia Simon 607 fia Szaniszló soltész Melay i 39 fia [...]
52. (693. oldal)
[...] Béla Kisfaludy Leleszi Mednyánszky Met­ternich Sándor Motesiczky Múzeumi Törzsanyag Ná­dasdy Nyitrai [...] 68 79 80 István fia Sza­niszló 1467 68 79 80 neje [...]
53. Documenta (140. oldal)
[...] elmondták János fia Mese és Sándor fia Imre szemé­lyében hogy Dénes [...] Domokosé lett nyugati fele pedig Szaniszló házáig v telkéig Lászlóé a [...]
55. Index nominum et rerum (459. oldal)
[...] lányának férje Co lys apja szaniszlói 4 János György apja vécsi [...] hermáni 55 János Hunth fia Sándor fivére Far­kas apja 261 János [...]
58. (695. oldal)
[...] Mihálv fia Péter 642 643 Szaniszló Ztanizo b Szatmár vm 643 [...] 17 Szendrői de Zendru várnagy Sándor fia János 50 Szénégetés 548 [...]
59. (549. oldal)
[...] korumlyai oláh 1365 34 v Szaniszló vajda fia leveles csavargó Ung [...] Í 47­ DURANI Tamás és Sándor kir emberek 136 DUSSA Dusa [...]