2. oldal, 59 találat (0,027 másodperc)

Találatok

21. (203. oldal)
[...] Dolhai János fiai János Bogdán Szaniszló és György ellenmon­danak mely okból [...] sive Stephanus seu Ugrinus seu Sándor de Komlos seu Elias neve [...] an Joannes de eadem seu Sándor de Liptse sive Joannes de [...]
22. (449. oldal)
[...] Jakab bártfai polgártól a Barthodzeyszky Szaniszló szandeczi polgár számára járó 27 [...] 1492 szeptember 5 Róma VI Sándor pápa a tapolczai és széplaki [...] 1492 szeptember 5 Róma VI Sándor pápa stb Ld az előbbit [...]
23. (120. oldal)
[...] Mihállyal és Jánossal a Gerliés Sándor fiaival egy testvérek voltak meg­jelenvén [...] ké­pében egyfelől másfelől Szarvaszói Gerliés Sándor és János vajda leánya Sztánától [...] királyi emberrel együtt a Dolhai Szaniszló Bogdán és György beregvármegyei Sarkad [...]
24. (95. oldal)
[...] Egyed diakónus Dolhai János íia Szaniszlót a beregvármegyei Borsva Hegy és [...] Kökényesi néhai Erdő Erdew íia Sándor a mármarosvármegyei Kökényes Uglya és [...] a következő feljegyzés olvasható Kekenyesy Sándor nyhay Erdew fya az Tatolnak [...]
25. (377. oldal)
[...] részbirtok elhatárolásához amelyet Chepanus fia Szaniszló és más a konvent memoriális [...] és Beke nek részint pedig Sándor fiainak Péternek Lőrincnek és Miklósnak [...] fia Pál részbirtokától valamint a Sándor fiai Péter Lőrinc és Miklós [...]
26. (487. oldal)
[...] Zsigmond József Lajos Pál és Sándor 224 Sztojka Simon mármarosi alispán [...] j de Laaz István és Sándor 85 i István Sándor Szaniszló 86 Lazura zarándvmi b 237 [...]
27. Index nominum et rerum (510. oldal)
[...] i néhai felesége Deme­ter lány Sándor unokája György Dezső János Se­be [...] Petew asgúti öz­vegye Demeter lány Sán­dor unokája György De­zső János Sebe [...] polgár özvegye 648 névtelen lány szaniszlói Jánosnak és dománhiadi Zeuke diet [...]
28. (430u_1. oldal)
[...] 1 Jaklin Gábor 1 Sennyey Sándor báró 2 Káldy Péter 2 [...] június 10 körül Kürtön Rárón Sándor Anna Mária f 1698 2 [...] Kata apácza 1711 Magdolna Ponyatovszky Szaniszló Erzsébet Kecskés János László pap [...]
29. (497. oldal)
[...] Sztojka József Lajos Pál és Sándor 224 Száldobágyon Csák nevű szőllő [...] Szamosbecs szatmá vmi b 278 Szaniszló szn 80 kenéz Scen fia [...] Szarva b 132 Szarvaszói Gerliés Sándor 119 120 Gerhes Tamás 224 [...]
30. (173. oldal)
[...] 11 12 15 16 JÁNOS Sándor fia II 1343 63 visegrádi liáza II 1343 63 JÁNOS Sándor fia gömöri főisp III 1351 [...] 1273 33 1319 165 JÁNOS Szaniszló fia YI 1412 192 JÁNOS [...]
31. Documenta (171. oldal)
[...] Szt János monostor konventje előtt Szaniszló fia Márton Nekche i Denk [...] mester fele­sége Cecília és fia Sándor nevében Denk mestert Lypolch és [...]
32. (56. oldal)
[...] fiaié Péteré Heytrech é és Sándoré voltak ellentmondás nélkül bejárták és [...] v Koksou i Péter fiát Sándort v miszlamelléki de iuxta Mizlam Szaniszló fiát Miklóst ezen királyi emberek [...]
33. (506. oldal)
[...] város tanácsához melyben a Kapy Sándorral szemben elfoglalandó együttes álláspontról ír [...] 23 vagy 30 Mussina Bjeli Szaniszló mussinai várnagy levele Bártfa város [...]
34. (736. oldal)
[...] 635 Miklós fia bébi 449 Sándor fia nádori ember petri 714 [...] Péter szecsei 618 641 fia Sándor nádori ember petri 714 fiai [...] Sandurfalua 1 Sándorfalva Sanisláu 1 Szaniszló Sank kovács váraljai esküdt 665 [...]
35. (130. oldal)
[...] 2 án nemes Bud más­kép Sándor Demeter és János kérésére kiadott [...] fiai valamint Miklós Péter és Szaniszló panasza folytán vizsgálat tartassék Balk [...]
36. (270. oldal)
[...] esküt tegye le bizalmasa Bertóthy Szaniszló Sárosmegye alispánja kezébe és ennek [...] CLXXXÜI sz oklevelekkel Közli Horváth Sándor
37. (158. oldal)
[...] 5 Péter 1501 35 0 Szaniszló de Földes fia Benedek 146 [...] 4 9 14 6 Nemesbükki Sándor 1414 7 7 146 7 [...]
38. (104. oldal)
[...] 293 406 1565 Betlenfalvi Turzó Szaniszló szepesi főispán Petróczi Petróczy János [...] Csahol Gebe Meggyes Poraznya Remeteszeg Sándor Kiskocsord cum teloneo Nagykocsord Tunyog [...]
39. (164. oldal)
[...] iránt hogy Dolhai János fiai Szaniszló János György és Bogdán beiktattassanak [...] jószágok valamint Kuk­havasa birtokába Dolhai Sándor fia Péter és Komlósi Ugrin [...]
40. (175. oldal)
[...] Zsigmond király határjárási parancsa Dolhai Szaniszló ennek testvérei János György Bogdán [...] pro te­stimonio fidedignum quo presente Sándor vei Georgius de Lypche