23 találat (0,160 másodperc)

Találatok

1. Tartalomjegyzék (99. oldal)
[...] garamvéri Stubnya Ignácz sálfalvai Szmetana Szaniszló korponai Tomanek József bars berzenczei [...] Pál Balázsné csik mindszenti özv Sándor Mihályné udvarhely szentléleki Vinczefi László [...]
2. Index (113. oldal)
[...] Toma­nek József bars berzenczei Szmetana Szaniszló kopornai özv Csernyánszky Ádámné volt [...] Szőke Benedek jász­szent andrási Ambrus Sándor bessenszöghi Eperjes egyhm Boreczky János [...]
3. Index (124. oldal)
[...] ga­ramrévi Stubnya Ignácz sálfalvai Szmetana Szaniszló korponai Tomanek József bars­berzenczei Vojczik [...] Pál Balázsné csík mindszenti özv Sándor Mihályné udvarhegy szentléleki Vinczefi László [...] Marián Aurél v rogozi Márkus Sándor szent lázári Pap Mihály kővági [...]
4. (64. oldal)
[...] 5 meghalt 370 Labach Berthold Sándor szül Sopronban 1846 ápr 1 [...] dec 7 meghalt 371 Villányi Szaniszló Béla Szt Móricról c bakonybéli [...]
5. (100. oldal)
[...] jan 24 589 Rózsás Elemér Sándor szül Körmenden Vas vm 1878 [...] jún 21 elbocsáttatott 596 Csernák Szaníszló Róbert szül Budapesten 1878 nov [...]
6. (147. oldal)
[...] Pál 65 1 Bors Ádám Sándor 145 1 Borsó Gellért 6 [...] Ignác 32 1 Császár Kilián Sándor 70 1 Császár Konstantin Mihály [...] Román Mihály 88 1 Csernák Szaniszló Róbert 100 1 Csery Vid [...]
7. (153. oldal)
[...] Frigyes Ferenc 55 1 Polák Sándor Antal 25 1 Polgár Incze [...] Károly István 58 1 Poór Sándor István 6 1 Poór Szilveszter [...] Ervin Dezső 144 I Rauch Szaniszló Antal 22 1 Récsei Farkas [...] János 76 1 Rózsás Elemér Sándor 100 1 Röder Ákos Ede [...]
8. (154. oldal)
[...] Károly 141 1 Schweiger Tamás Sándor 117 1 Sebestyén Alberik Imre [...] Lothár Ferenc 133 1 Sway Szaniszló 5 1 Szabó Arisztid Lajos [...]
9. (156. oldal)
[...] Anaklét László 139 1 Villányi Szaniszló Béla 64 1 Vincze Amand [...] Oláf Vilmos 129 1 Winterkorn Sándor Antal 51 1 Wirth Adorján [...]
10. (103. oldal)
796 LABACH BERTOLD SÁNDOR Sopron 1846 ápr 1 beölt [...] 1905 dec 7 797 VILLANYI SZANISZLÖ BÉLA Tósokberénd Veszprém m 1847 [...]
11. (221. oldal)
[...] a Rendet 1681 FARKAS VIRGIL SÁNDOR Szőny Komárom m 1924 aug [...] lk Győrszentmárton 1682 DR JÁKI SZANISZLÓ LÁSZLÓ teol és bölcsészdoktor Győr [...]
12. (252. oldal)
[...] Oresztesz Pál 1739 Bárdos Rémig Sándor dr 982 Barna Atanáz Ádám [...] Blumentnitt Paulin Ferenc 160 Bock Szaniszló János 733 Bócz Boldizsár Ödön [...]
13. (253. oldal)
[...] Nep János 215 Bors Ádám Sándor 1658 Bors Fábián Imre 1258 [...] Ármin Ignác 300 Császár Kilián Sándor 860 Császár Konstantin Mihály 578 [...] Cser Olivér Jenő 1865 Csernák Szaniszló Róbert 1116 Cserny Adolf József [...] Gerő Imre 1644 Csizovszky Róbert Sándor 1869 Csóka Gáspár János 1813 [...]
14. (258. oldal)
[...] Jakab Günter Imre 1502 Jáki Szaniszló László dr 1682 Jáki Teodóz Sándor 1707 Jáki Zénó Imre 1621 [...] Paulin János 1278 Jánosi Gyula Sándor dr 1504 Janota Ciriill Miksa [...] Ágoston János 848 Jordán Emil Sándor dr 1521 Juhász Gergely Olivér [...] Günter Pál dr 1702 Karle Sándor József 1174 Karner Damáz Gergely [...]
15. (264. oldal)
[...] Polák Adolf János 410 Polák Sándor Antal 212 Polákovics Kanut Ignác [...] József dr 1536 Pomothy Menyhért Sándor 1498 Pontelly Károly István 727 Poór Norbert Péter 33 Poór Sándor István 1 Poór Szilveszter Kálmán [...] Ráth Pál József 501 Rauch Szaniszló Antal 164 Rausch Ervin Kálmán [...]
16. (266. oldal)
[...] Lucas K 4 Schweiger Tamás Sándor 1273 Schwoy Szaniszló V 30 Sebestyén Alberik Imre [...] old Ferenc 1695 Szabó Ádám Sándor 1099 Szabó Alberik Antal 696 [...]
17. (269. oldal)
Török Bálint Sándor 836 Török Emil János 966 [...] Henrik V 35 Vass Alberik Sándor dr 1507 Vass Atanáz Ferenc [...] Villányi Anaklét László 1525 Villányi Szaniszló Béla 797 Villányi Timót Leó [...]
18. Index librorum homileticorum IX. et X. (68. oldal)
[...] egyházi beszédek 245 247 Szalay Sándor Bourdalon és Masillon egyházi beszédei 207 Szaniszló Franc Sermo funebr super Franz [...]
19. A jelen munkában felhasznált nyomtatott és kézirati művek jegyzéke (20. oldal)
[...] jezsuita atya müve Magyarországról Villányi Szaniszló Győr vár és város helyrajza [...] Zsilinszky Mihály Farkas József Kovács Sándor és Pokoly József A magyarhoni [...]
20. IV. FEJEZET. A magyar ferencesek történetének vázlata különböző rendházaik szerint (257. oldal)
[...] hogy Győrött 1567 ben Villányi Szaniszló Győr vár és város 66 [...] protestáns mesterről 1577 ből Takáts Sándor közöl egy adatot Raj­zok a [...]