1232 találat (0,567 másodperc)

Találatok

1. Özv. Szaniszló Gáborné Nagy Juliánna
Legmélyebb fájdalommal jelentjük hogy özv Szaniszló Gáborné sz Nagy Juliánná 86 [...] jó lelkének csendes pihenést Fia Szaniszló Gábor Kégel Árpád Kégel Ede [...] Éva Unokái Dávidházy Barna Dávidházy Sándor Dávidházy Anna Dávidházy Dénes Dávidházy [...]
2. Dávidházy Sándor
[...] fiú testvér és rokon DÁVIDHÁZY SÁNDORNAK HAJDUVÁRMEGYE MÁSOD FŐJEGYZŐJÉNEK életének 44 [...] 6 Napa Szülei Özvegye Özv Szaniszló Gáborné Dávidbázy János Szabó Mária [...] sógornői Dávidházy János feleségével Gyermekeik Szaniszló Gábor feleségével Millye Ilonával Barna Sándor Anczika Zelemy Mariska Szaniszló Ella férjével Kegel Árpád Szaniszló Róza férjével Dómján Gyulával Dávidházy [...]
3. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • D (704. oldal)
[...] 15 gróf Se­rényi István 1837 Szaniszló Béni József 15 id Szaniszló István Mihály lü Szaniszló Mihály András 15 Asztalos Tischler [...] Krämer Klein József Schön Mária Szaniszló Mihály Béni Szaniszló Mihály Gyula Szövetkezet Genossenschaft Köz [...] Dormandi Géza 37 gróf Festetich Sándor 12 131 ifj Horváth János [...]
4. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • V (1479. oldal)
[...] Béla 475 Szabó Bálint 74 Sza­niszló Gyula 41 Szaniszló Ká­roly 32 Szaniszló Lajos 31 Szaniszló Mihály 42 Takács Károly 17 [...] 78 Rácz Lajos 34 Rácz Sándor 32 Sándor Mi­hály 31 Simon István 58 [...] 54 Tóth Lajos 30 Tóth Sándor 48 Tóth Sándor 33 Tóth Sándor 23 L Tóth Sándor 23 [...]
5. KÖZLEKEDÉS • KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS (478. oldal)
[...] F 8 X 8 cm Szaniszló László felv 48749 KŐBÁNYA Kispest [...] F 7 X 8 cm Szaniszló László felv 48750 A HATÁR [...] 7 X 12 cm Benkő Sándor felv 48757 HATÁR út állomás [...] F 7 X 8 cm Szaniszló László felv A peron 48758 [...]
6. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb. (59. oldal)
[...] Ede Rosenthal Lajos Beosztva Andriska Sándor min számellenőr Wittich Sándor áliamépitészeti hiv tiszt A vasúti [...] dalmát miniszter képvisele­tében Dr Hummel Szaniszló Adolf min tan Igazságügyi miniszter [...] Balogh Gyula Barvits Albin Belházy Sándor Belházy János Donnhotl er Károly Gelléri Mór Havas Sándor dr Hummel Szaniszló Kellent fy Károly Lintner Imre [...]
7. Mikoviny és fialnak térképei a bécsi és a bélabányai levéltárakban (104. oldal)
[...] KÖZTI RÉTSÉGEK TÉRKÉPE MIKOVINY Károly Szaniszló ugyanerről a térképről néhány év [...] mégis megállapítható hogy a fiatal Szaniszló rajzkészsége sokat fejlődött az eltelt [...] Komárom megyei Dunaalmáson készült TAKÁTS Sándor elsőként irt arról hogy MIKOVINY [...] sarkantyú beépitését ter­vezték MIKOVINY Károly Szaniszlónak e néhány másolaton kivül egyetlen [...]
8. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (468. oldal)
[...] Borsod vm Fuchs Jakab Kerekes Sándor Sajó Fiispöki u p Bánréve [...] Grosz Mór Grűnfeld Ignácz Guttmann Sándor Hegedűs József Jan­csik Gyula Jankovics [...] Torontál vm Reznicsek Simon Uzon Szaniszló Sándort Nyitra vm Gasparovits János Fittos [...] Sillig György Soós István Sza­kái Sándor Szőnyegi István Vitái Salamon Sárd [...]
9. II. rész. Az iparos társadalom [Névjegyzék] (2_370. oldal)
Salzinger Antal Zsámbék Szaniszló Lajos Tiszaszentimre Szántó István Medgyesegyháza [...] Kunmadaras Szarka Gerzson Dévaványa Szarka Sándor Kunmadaras Szántó Istvánná Medgyesegyháza Szász [...] Jászapáti Szentgyörgyi és Németh Budafok Szaniszló Gergely Becske vitéz Szántó Ferenc Örkény Szélesi István Ujkécske Szeremi Sándor Jászkisér Szépe Gábor Ókécske I [...]
10. Egyetemi hallgatók (1_139. oldal)
[...] Ernő 9 6 I II Szaniszló Bálint 98 II Szaniszló Ferencz 97 I II Szarvady [...] Ottó 96 I II Szádeczky Sándor 96 I II Szánthó Pál [...] Béla 96 I II Szelletics Sándor 9 8 II Szemenyei Kornél [...] Miksa 95 I 11 Szemző Sándor 94 I Szende Arisztid 97 [...]
11. 1901-01-28 / 4. szám
[...] tanácsnok Tagok Bachát Dániel Hahóthy Sándor Halász Gyula Vajdaffy Gusztáv dr [...] Halász Gyula Huszár Adolf Kanyó Sán­dor Kirschhoffer Károly Schubert Sándor Tabódy József Kulcsár Ferencz VII [...] Paksy Béla Sigmund Gusztáv Sczerbovszky Szaniszló tűzoltó főparancsnok VIII Állandó szinházvizsgálo [...] Alfréd Krátky János főmérnök Sczerbovszky Szaniszló tűzoltó főparancsnok Ezenkívül tagja a [...]
12. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (463. oldal)
[...] Székesfőv xn kir adófelügy Tisztek Szaniszló Ferencz Wiesner Sándor Balassa Arthur Adóhiv gyakornok Osztoics [...] Aladár Weiner Mór Számvizsgálók Antalffy Sándor Németh Gyula Klein Sámuel Géczy [...] Irodavezető Lukáts Antal Irodatisztek Auffenberg Sándor Horváth Miklós Vég­helyi Béla Kriszta [...] dr Szemcz v János dr Szaniszló Bálint Fogalmazók dr Halász Zoltán [...]
13. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (178. oldal)
[...] Géza Földes Béla dr Hegedűs Sándor Helfv Ismácz Korányi Frigy es [...] Belügyminiszter képviseletében dr Faschó Movs Sándor Chyzer Cornél dr Földmivelésügyi miniszter [...] dalmát minister képviseletében Dr Hummel Szaniszló Adolf dr Höcker Ottó Igazságügyi [...] offer Károly Gelléri Mór Havas Sándor dr Hummel Szaniszló Kellenffy Károly Lintner Imre Mudrony [...]
14. 1932-03-19 / 11. szám
[...] FEBEMC f eJ VI Hegedűs Sándor u 15 Telefon 17 1 [...] isko­laigazgató szavalta el hatásosan Sajó Sándornak Magyarnak len­ni cimü költeményét Az [...] ÉLÉNK EMLÉKEZETÜNKBEN VAN Páter Bende Szaniszló ha­talmas alakja aki barna ferences­kámzsájával [...] érdekes részleteket közöl velünk Bende Szaniszló korai és tragikus haláláról ott [...]
15. Dávidházy Zolika
[...] és neje Szabó Mária Dávidházy Sándor és neje Szaniszló Viktéi ia Özv Szaniszló Gáborné Testvére Bandika f r [...]
16. Dávidházy Bandika
[...] és neje Szabó Mária Dávidházy Sándor és neje Szaniszló Viktória Özv Szaniszló Gáborné szül Nagy Juliánná Áldás [...]
17. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • H (2_334. oldal)
[...] 11 Mihálv tüzifaügynök VIII fhg Sándor u 9 Tel J 440 [...] m VII Peterdy u 23 Sándor bérkocsitulajd VII fürész u 25 [...] Kispest Álmos u 25 Hrabak Szaniszló ifj áll tisztv Psztlőrincz liliom­utcza 88 Szaniszló m tisztviselő X Pongrácz út 17 Szaniszló ny máv lakatos Psztlőrincz liliom [...]
18. SZEMÉLYNEVEK (92. oldal)
Szalai L fotós 8556 Szalai Sándor Z 64661 Szalatnai Rezső 547 [...] 31911 55158 61309 62834 Szandai Sándor 31701 31702 48537 66578 67820 67821 67823 Szaniszló Szent Szent Stanislas 64316­64317 Szaniszló László 4394 7540 15694 15933 [...] 36700 46315 54267 60716 Szászy Sándor 35926 35929 35931 35943­35952 35960 [...]
19. Névmutató (113. oldal)
[...] Tiborné 1 Szilágyi Jolán Szana Sándor gyermekgyógyász 1868 1926 II 10 [...] 337 IV 296 1864 Szana Sándor Alexander 1918 II 532 III [...] IV 11 614 13 311 Szaniszló lengyel király 1 Staniszlaw Leszczyn­ski Szaniszló Ferenc II 8977 8978 V 728 VI 5102 Szaniszló József II 8978 Szánoki Gergely [...]
20. 1. rész • D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti és betéti társaságok és egyéni czégek (1_455. oldal)
[...] Kéményseprő számlákat felülvizsgáló iroda Bargár Sza­niszló czégb Bargár Szaniszló VH akáczfa u 38 Kemna [...] 7 Tel 15 58 Kendi Sándor czégb Kendi Sándor kárpitos iparüzlet­tulajdonos korona u 1 [...] nagymező u 37 39 Kenyeres Sándor czégbirt Kenyeres Sándor bankbizo­mányi üzlettulajdonos TV piarista u [...]
21. (355. oldal)
[...] KM Pr Kovács Margit Priszter Szaniszló Kom Komlódi Magda Ma Márton [...] Pé Pénzes Antal Po Polgár Sándor P Pócs Tamás P D [...] P Vida G Pr Priszter Szaniszló S Soó Rezső S B [...]
22. (331. oldal)
[...] gyomnövényeket és adventiv fajokat Prisz­ter Szaniszló pázsitfűféléket és más kritikus csoportokat Jávorka Sán­dor Pénzes Antal és Üjhelyi József [...] megemlékezni a már elhunyt Jávor­ka Sándor Kováts Ferenc és Lengyel Géza [...] tHéjjas Imre f J á­vorka Sándor Jeanplong József Kovács Margit Papp Jó­zsef Priszter Szaniszló t Tal lós Pál Szo [...]
23. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1864-65 (Buda, 1864) (4_26. oldal)
[...] jog­ 61 i ii Szabó Sándor j g­ 7 i ii [...] János 7 60 i ii Szaniszló Albert orv 64 i ii SzmoligovitsGyula eperjesi 61 i ii Szaniszló Vilmos jog­ 62 i ii [...] 7 62 i ii Szóhl Sándor pécsi pap 63 i ii [...]
24. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1865-66 (Buda, 1866) (5_27. oldal)
[...] orv 63 1 11 Spitzer Sándor 7 7 I Szabó Sándor jog­ 7 L 11 Sréter [...] jog­ 62 I 11 Szabó Sándor 7 65 L 11 Stadler [...] János 7 64 i ii Szaniszló Albert orv 7 1 11 [...] Lipót 7 63 i ii Szaniszló Vilmos jog 62 1 11 [...]
25. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • K (2_366. oldal)
[...] kormánytanácsos V Markó u 16 Sándor bádogos és szerelő m II Retek u 19 Sándor gyári nyugd III San Marco [...] özv nyugdíjas Kispest Zsigmond­kőrút 2 Szaniszló Sándor főszerelő X kőbányai üt 42 [...] futó u 53 Kalupeczky János Sándor gy müvez X Petrőczy­utcza 41 [...]
26. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (437. oldal)
[...] Stöhr József Szabonary Jó­zsef Wallaschek Szaniszló Zagrotzky Mihály Zeemann Nándor Zibulka [...] Alsó Bereczki Zemplén vm Gulik Sándor Skoda György Luka Nénye Hont [...] Fukker Bertalan Gombár János Kamenszki Szaniszló Küllős Mihály Lefkovics Adolf Lövi [...] p Algvógy Hunyad vm Levi Sándor Madar u p Bátorkesz Komárom [...]
27. (378. oldal)
[...] Szamossályi kk Szamossályi M 222 Sándor Krasznasándorfalu kk Alexandre ti R [...] Szamosújlak kk Szamosújlak M 238 Szaniszló Szaniszló nk Sanisläu R 239 Szárazberek [...]
28. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek (735. oldal)
[...] Vállalat Kéményseprőszámlákat felülvizsgáló iroda Bargár Szaniszló czégb Bargár Szaniszló kéményseprő­számlák felülvizsgálásával foglalkozó üzlettulajdonos VI [...] 33 Tel 132 05 Keresztély Sándor előbb Klinger Gy czégb Keresztély Klinger Sándor zongorakészitési és eladási üzlet­tul VI [...] 40 Tel 46 79 Kertész Sándor czukrász czégb Kertész Salamon köz­életben Sándor czukrászipar üzlettulajdonos V fürdő­utcza 5 [...]
29. Prolegomena (16. oldal)
[...] információk találhatók a következő művekben Szaniszló József A közigazgatástudomány oktatásának és [...] hagyatékából Vál és szerk Csuth Sándor Gáspár Mátyás Bp MTA Államtudományi [...] Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1988 Szaniszló József A Magyary­iskola és háború [...]
30. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_139. oldal)
[...] vonali fogyasztási adóhivatal Pénztárnok Varasdy Sándor Hely ellenőr Tábory Gvula tiszt [...] Igazgató Roslaw Lajos Gondnok Meskó Sándor II Budapestvidéki m kir pénz­ögyigazgatóság [...] Pénzügyi tanácsosok Simkó Géza dr Szaniszló Bálint dr Kiss Endre dr [...] dr Szeyffert Ödön dr Priszter Szaniszló dr Sáray Sán­dor Spóner Károly Szabó János Derecskey [...]
31. 2. rész • A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke • Sz (2_1298. oldal)
[...] jegyzék 1298 L kás jegyzék Szaniszló Számber Ferencz fodrász ni YI [...] Szam Kovács Ernő szinész VHI Sándor u 30 a Számmer 1 [...] V Katona József u 28 Sándor dr hirlapiró VH Elemér u [...] magánhiv VIH üllői út 48 Szaniszló András bankalkalmazott Kispest tulipán­utcza 26 [...]
32. 9. rész - Lakás-jegyzék • C, Cs, Cz (1270. oldal)
[...] dohánytőzsdés VHI József u 2 Sándor tvsz jegyző YII kertész u [...] szülésznő IX üllői út 83 Sándor Chwalla korcsmáros X Ohegy 7911 [...] VHI futó u 33 Cisniski Szaniszló magánhiv YH kertész u 32 [...] Martinovics tér 4 6 Cizinszki Szaniszló hivatalnok VB Izabella u 12 [...]
33. Budapesti utasitó 1848. • Uralkodóház (51. oldal)
[...] Ferdinand Károly Antal József János Szaniszló magyar és csehországi királyi ausztriai [...] IV Ferenc József Károly Ambrus Sza­niszló magyar és csehországi királyi ausztriai [...] császári sz András sz Newszky Sándor fejér sas és sz Anna [...] császári sz And­rás sz Newszky Sándor fejér sas és sz Anna [...]
34. 10. rész - Ujpest • V. Lakás-jegyzék (1851. oldal)
[...] Lőrincz u 80 Mór háztulajdonos Sándor u 4 Zsigmond szatócs István [...] szatócs király u 35 Bradács Szaniszló fuvaros Bóla u 30 Szaniszló háztulajdonos Andrássy u 5 Brakl [...] 40 Brandenburg Eszter zongora tanitónő Sándor u 8 Bezső piaczi árus [...] nyugdijas vasút u 49 Czagányi Sándor főv hivatalnok Kossuth u 18 [...]
35. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1690. oldal)
[...] Lipót várkeij let 66 Steinhof Sándor ötvös u 9 Soroksár Pest [...] Kis Küküllő vm Engi Antal Szaniszló Szatmár vm Káin Ferencz Szántóvá [...] Antunovits József Dory Mihály Pletikosity Sándor Vida Albert Vida Antal Szaporcza [...] Varga István Vig Gábor Zaubek Szaniszló Szatmár Németi sz k v [...]
36. PARKOK, KERTEK (239. oldal)
[...] kép Képkompozíció részlete Repr Priszter Szaniszló A bp i egyet i [...] RÉSZLET a pálmaház belsejéből Priszter Szaniszló A bp i egyet i [...] 7 x 12 cm Kupás Sándor felv 7316 VICTORIA amazonica az [...] 5 x 8 cm Priszter Szaniszló felv Hosszú üvegház belseje 7323 [...]
37. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • S (1271. oldal)
[...] Kovács Lajos Lerták János Nagy Sándor Pór yi Sándor Pupák Imre Sándor Nitusz Szentpéteri 1 st Mosódák [...] Picskó János if j Timárszky Sándor Nyomda Druckerei Ujj István Órások [...] Simsch Adolf Sfirbics Endre özv Szaniszló Samuné Szikszai János Vá radi [...] Näherinnen Fischer Jakabné Koós Matild Sza­niszló Sámuelné Vasgyárak Eisenfabriken Buda­pest salgótarjáni [...]
38. 1. rész • B) • h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_299. oldal)
[...] terjedő részére Vezetője dr Majszky Sándor p ü főtan Székesfővárosi IX [...] 322 95 Vezető dr Pethő Sándor p ü főbizt V i [...] dr Kiss Endre dr Priszter Szaniszló Marossy Kálmán Szabó Elemér Pénzügyi [...] Kosztka István főtan cz dr Szaniszló Bálint Szabó János Derecskey Imre [...]
39. Névmutató (121. oldal)
[...] János 34 Szalay László 23 Szaniszló Szent 37 Szanthai János 47 [...] 63 Szilágyi Mihály 65 Szilágyi Sándor 10 80 Szilvásy András 32 [...] Zsigmond 105 106 109 Thurzó Szaniszló 37 Timár Kálmán 11 14 [...]
40. PARKOK, KERTEK (238. oldal)
[...] ILLÉS u 25 Zakariás G Sándor Bp Bp 1961 269 kép [...] A VICTORIA ház kívülről Priszter Szaniszló A bp i egyet i [...] 6 x 8 cm Priszter Szaniszló felv 7286 A BOTANIKUS Kert [...] 5 x 7 cm Priszter Szaniszló felv 7291 A BOTANIKUS kert [...]
41. Gödöllői járás (113. oldal)
[...] tanító Odor Gyula Tanítók Lukács Sándor 1901 ben szül Gödeme sterházán [...] mint rádió távirász szerelt le Szaniszló Elemér 1905 ben született Szamdaváralján [...] azóta itt működik Népművelési gondnok Szaniszló Elemérné sz Major Vil­ma iB [...]
42. 9. rész - Lakás-jegyzék • D (1017. oldal)
[...] gyümölcskeresk IX gát u 14 Sándor magán mérnök VH szövetség u [...] VII Gizella út 15 Deneíle Szaniszló Frigyes érezverő VH dob u [...] magánhiv VI Teréz körút 15 Sándor áll rendőr VI dévényi út [...] IH szentendrei út 36 Dennefle Szaniszló Frigyes háztulajd VH dob u [...]
43. A budapesti távbeszélő névsor betűrendje • Sz (430. oldal)
[...] Kruspér u 5 268 357 Szaniszló Géza technikus VII Dembinski u 9 425 037 Szaniszló László gyógyszertár közp alkalmazott IX [...] 25 a 225 102 Szánthó Sándor Vili Rákóczi út 29 136 [...] u 13 354 654 Szántó Sándor XI Fadrusz u 18 458 503 Szántó Sándor a Magyar Táv­irati Iroda szerkesztője [...]
44. 1. rész • D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek (1_539. oldal)
[...] Tel J 398 57 Kellner Sándor czégb Kellner Sándor lókereskedéssel foglalkozó iparüzlettulajdonos VH huszár [...] Kéményseprő számlákat felülvizsgáló iroda Bargár Sza­niszló czégb Bargár Szaniszló YH akáczfa u 38 Kemna [...] Tel T 215 58 Kendi Sándor czégb Kendi Sándor kárpitos iparüzlet­tulajdonos IV korona u [...]
45. 2. rész • C) Közös intézmények (248. oldal)
[...] Kigyó tér 1 Konzul Margittai Szaniszló Paraguay IV Türr István u [...] Peru IV Bécsi u 10 Sándor Pál fökonzul Titkár Skoupil Alfréd [...] Kigyó tér 1 Konzul Margittai Szaniszló II Cs és kir közös [...] Igazgató Gunda Ignácz Segédigazgató Dierkes Sándor lovag Tisztek Basier Ödön az [...]
46. 8. rész • Szakcsoport-hirdetések (1203. oldal)
[...] Vegytisztitó TÜKÖR GYÁR I ZAJAC SZANISZLÓ 1 ele on Józs 26 [...] 108 49 T ÍÍZHELY Héber Sándor szab kéménytoldó cserép és Meidinger [...] üveg és bádogtetők vizmentesítésére Mihalik Sándor Vili Kalvária tér 4 Y [...] 7 I IVEGCSISZOLO II ZAJACZ SZANISZLÓ Teleion Józs 26 77 VIII [...]
47. 1914-03-01 / 9. szám
[...] czélu pénztár ügyét melyet Dlusz­Laquer Sándor oki jegyző ingatlan parcellázási adásvételi [...] oldal tus Frigyes elnök Torossy Szaniszló pénztáros Neszt Ferencz jegyző és [...] 1 Dlusztus Frigyes 2 Fleiszig Sándor Grünstein Lipót 20 Hertz Flórián [...] i Torossy Antal 2 Torossy Szaniszló 2 Zednick Frigyesné 2 N [...]
48. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata (968. oldal)
[...] Sorger Ilona 2772 Dr Hűmmel Szaniszló Adolf és neje 10133­ Hund [...] 1546 Horváth Róza 10495 Horváth Sándor 1 9005 Horváth Sándor 9006 Hoser Károly és társai [...] és neje 10842 2 Uollán Sándor és neje 10086 Hollner Mihály [...] Darányi Borbála 13756­ Dr Hőmmel Szaniszló Adolf és neje Schwingenschlőgel Vilma [...]
49. III. Rész • III. Fejezet. Alakulás (13. oldal)
[...] Dr Fodor József Dr Fránkel Sándor Fuchs Gusztáv Fuchs Lajos Gerlóczy [...] Károly Dr Korányi Frigyes Korányi Sándor Dr Kovács József Dr Kresz [...] István Gróf Széchényi Béla Szcerbovszky Szaniszló Dr Szénásy Sándor 45 Dr Sztroiny Sándor Dr Tatay Adolf Gróf Tisza [...]
50. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) • Sz (1744. oldal)
[...] m VH hársfa u 31 Sándor mosóint tul VII király u [...] magánhiv IH szentendrei u 65 Sándor épitész VH kertész u 4 [...] X mogyoródiút 2006 8 5 Szaniszló András bankszolga VI gyár u [...] tisztv VHI Szentkirályi u 11 Szaniszló István főv adóbiztos IV bástya [...]
51. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • Sz (2_799. oldal)
[...] alispán VIII Kisfaludy u 19 Sándor Szent Pály IX Lónyay u 52 Sándor magántisztv VIII Vörösmarty u 4 [...] varrónő I Döbrentei u 19 Sándor Szentpéteri ny fogházőr Rpalota tavasz [...] a Tel J 366 36 Szaniszló számtiszt III szépvölgy u 38 Szaniszló számvev főtan IX Ráday u [...]
52. Egyetemi hallgatók (172. oldal)
[...] Izsó 9 08 i II Sándor Ábrahám 908 í II Sándor Árpád 908 í 11 Sándor István 9 08 i Sándor Jenő 9 08 i 11 Sándor József 9 07 i Sándor Soma 906 i II Sándor Tibor 9 05 i Sándort Dezső 905 í Sántha Lajos [...]
53. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1889-1900 • Egyetemi hallgatók (1_153. oldal)
[...] Ödön j 1 11 Szabó Sándor 900 I I Szabó Sándor 98 I II ónodi Szabó Sándor 96 I 11 Szabó Zoltán [...] 9 6 1 II Szalav Sándor 98 I 11 Szammer Ernő [...] II Szandtner Ernő 96 I Szaniszló Bálint 98 I Szarka Imre [...]
54. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (20. oldal)
[...] Szalai József Szabó Károly Szabó Sán­dor Tancsa László Izsnyéte u p [...] Nyir Bakta Szabolcs vm Angyal Sándor Demeter Péter Molnár András jallna [...] Farkas József Puller Fe­rencz Szűcs Sándor Németh Sándor Jánoshidr Jász N K Szolnok [...] Nagy István Pál Sóti István Szaniszló Albert Szaniszlo István Tajti Lajos Varga Károly [...]
55. Bónya Sándorné Kozma Juliánna
[...] lengjen drága hamvai felett Bónya Sándor flérje Míria Sándor mekei gye Reich Kornél Nagykárolyi Első Temetkezési Vállalat Sándor Pál Rórsika unokái AOICfFY NYOMDA [...] ízaniszlói sirkertbe örök nyugalomra helyeztetni Szaniszló 1916 november 27
56. Egyetemi hallgatók (1_148. oldal)
[...] s z a k Szabó Sándor 96 I II Szabó Tibor [...] 9 6 I II Szalay Sándor 98 I II Szamovolszky Miklós [...] Szandtner Ernő 96 I II Szaniszló Bálint 9 8 I II [...] 9 6 I II Szádeczky Sándor 9 6 I H Szákovics [...]
57. Névmutató (121. oldal)
[...] 8570 8571 9667 9670 Thurzó Szaniszló olmützi püpök 1540 I 6683 Thurzó Szaniszló nádor 1576 1625 I 9601 [...] hadvezér 1717 III 2949 Tigermann Sándor II 6465 Tigurinus Conradus Clauserus 1 Clauserus Conradus Tigurinus Tigyi Sándor IV 11122 VI 5320 Tihanyi [...]
58. 9. rész - Lakás-jegyzék • Sz (1895. oldal)
[...] 49 Swayer 1 Svayer Swaykovszky Szaniszló aszt müv IX közraktár u 4 Sweibert 1 Schweibert Swerkowszky Szaniszló rajzoló IX tüzoltó u 33 [...] magánzó IX remete u 7 Sándor ifj festő VIE Mária u 9 Sándor üzletvezető VI Lis zt Ferencz [...]
59. Egyetemi hallgatók (175. oldal)
[...] 9 08 I R yhlicky Szaniszló Jenő 906 L II Saárossy [...] Imre 908 1 11 Salgó Sándor 909 í L l Salkovszky [...] 9 08 1 II Sattler Sándor szül Nemesdéd 909 1 II Sattler Sándor szül Budapest 906 1 Sauer [...]
60. Névmutató (644. oldal)
[...] Károly 571 603 631 Westphal Sándor 572 603 Weszprémi 29 37 [...] 446 449 Wollaston 623 Wosinski Szaniszló 405 Wöhler 496 627 Wren [...] 99 Young 623 624 Zaleski Szaniszló 553 Zamoyski János 328 Zander [...]
61. Egyetemi hallgatók (166. oldal)
[...] nyáxi szak Tan félév Ryhliczky Szaniszló Jenő 9 06 1 I [...] 9 05 I II Sattler Sándor 9 06 I II Sági [...] Dezső r­ 905 1 II Sándor Géza 9 02 I II Sándor Soma 906 1 II Sándor Tibor 905 I 11 Sárffy [...]
62. KÖZLEKEDÉS • KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS (459. oldal)
[...] MÁV csepeli dunaág hídja Szilágyi Sán­dor Nagy Bp Bp 1927 p [...] F 16 X 23 cm Szaniszló László színes felv ászló 48099 [...] keleti p u végállomása Szilágyi Sándor Nagy Bp Bp 1927 p [...] F 17 X 23 cm Szaniszló László színes felv Látkép 48119 [...]
63. Városházi telefonnévsor (12. oldal)
12 Kezelőiroda Újhelyi Sándor irodavezető irodafőtiszt 292 Langer Károly irodatiszt 454 Sándor Pál irodatiszt 292 Tósoky Károly kezelő 454 Hatolkay Szaniszló 454 Soponyai János 291 Zolnay [...] 251 Nyers László dr 254 Sándor Imre fogalmazó 268 Marselek Ferenc [...] dr tan jegyző 229 Tímár Sándor dr fogalmazó 261 Szőis Farkas [...]
64. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1355. oldal)
[...] Torontál vm özv Müller Margit Szaniszló Szatmár vm Szilágyi György Szarvas [...] Szent Miklós Liptó vm Podlevski Szaniszló Apátfalva Csanád vm Szadlassek Károly [...] Nógrád vm Kommerell Gyula Reisz Sándor Schulz Gábor Balaton Füred Zala [...]
65. Mellékletek (302. oldal)
[...] főkapitány Schweiger Márton 40 Sélley Sándor min tan Stiller Mór dr Strihó Gyula Szcerbovszky Szaniszló Széchenyi Béla gr v b [...] t Szontagh Abrahám dr Sztroiny Sándor dr Vavrik Antal Weisz Berthold [...]
66. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1889-1900 • Egyetemi hallgatók (1_180. oldal)
[...] Szőllősy Lajos I II Szőrfy Sándor 95 I II Szvinyarev Milán [...] Lajos 95 I II Trankovits Sándor 96 I T rattner Dezső [...] 9 9 I II Ujvárossy Sándor 96 I II Unger János [...] Veisz Ernő I ii Velitsek Szaniszló j 98 II Veress Andor [...]
67. 9. rész - Budapest lakosainak betűrendes névsora • G (902. oldal)
[...] VHI örömvölgy u 18 Gnatt Szaniszló dohánymunkás IX Tompa u 23 [...] Lajos f ker VHI fhg Sándor tér 4 Henrik zenetanár V [...] X hölgy u 23 Godra Sándor rézműves VI váczi út 87 [...] s VHI Stáhly u 7 Szaniszló Gojj lakatos s VI Bulcsu [...]
68. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (295. oldal)
[...] VII Ilka u 22 Szép Sándor VII Aréna ut 5 Szép Sándor VII Thököly ut 44 Szepes [...] VIII Losonczi u 17 Szíjgyártó Sándor II Széna tér 1 Szijj [...] László ut 13 Á incs Szaniszló VIIL Óriás u 37 Á [...] VII Síp u 5 XVuics Szaniszló VIII StaiTenbei ger u 8 [...]
69. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1911-1912 • Egyetemi hallgatók (1_275. oldal)
[...] Anna 909 I II Szőnyi Sándor 909 I II Sztefanovics Elemér [...] 9 11 I II Szűcs Sándor 9 11 I II Szüts [...] 9 07 I Tóth József Szaniszló 911 I ii Tóth Kálmán [...] Lajos 910 I ii Tóth Sándor Emil 911 I ii Tóth [...]
70. Mellékletek (334. oldal)
[...] S Arthur Ringer Jakab Ribáry Sándor Rotl Józaef Robitsek Henrik Robitsek [...] H Rózsavölgyi és Társa Róheim Sándor Rötzer Ferencz Rónay Elek Rothauser [...] és Mór Sárkány Dezső Scerbovszky Szaniszló Sauczek Jakab Seenger Béla Senger [...] Schmidt Titus Schmidt Albin Schmidt Sándor Schmidt Hermina Schmidl Ignácz Schmetzer [...]
71. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1912-1913 • Egyetemi hallgatók (2_285. oldal)
[...] 9 09 I ii Szőnyi Sándor 9 09 I ii Sztéity [...] Dezső 911 I ii Szűcs Sándor 911 I ii Szűts Ferenc [...] 911 I ii Tóth József Szaniszló 911 I ii Tóth Kálmán 9 11 I ii Tóth Sándor Aladár 913 ii Tóth Tivadar [...]
72. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1880-1881 • Egyetemi hallgatók (1_63. oldal)
[...] Goldstein Farkas Goldstein Mór Goldstein Sándor Goldstein A ilmos Gombkötő Győző [...] Göncz Árpád Görbe Géza Görgey Sándor Graeber Lajos Graf Fülöp Graff János Gramma Sándor Gráber Károly Grászmann István Grázl [...] Gremsperger Ferenc Grimm Armin Grodzki Szaniszló Gróhmann Vilmos Grosz Ignácz Grosz [...]
73. Fodor Béla - Faragó Tamás: Az 1838. évi pest-budai árvíz válogatott bibliográfiája (466. oldal)
[...] Ágota 127 Supka Géza 222 Szaniszló Ferenc 157 Széchenyi István 65 [...] 86 Szvorényi József 87 Takáts Sándor 215 Táncsics Mihály Stancsics 60 [...] Tolnai Gábor 95 223 Tonelli Sándor 200 Tóth Zoltán I 5 [...] Pál 19 230 Vayk Vay Sándor 130 Vértesi Miklós 97 Vörösmarty [...]
74. 2. rész - Tiszti czímtár • III. Szakasz (33. oldal)
[...] Frigyes Erdőszámtisztek Gasparetz János Farkas Sándor Szondi Ján Kovács Elek Nagy [...] Andreánszky István Ber­czely Jenő Hummel Szaniszló Kilényi Hugó Lipthay István dr Nékám Sándor Ribáry József Tagok dr Barsi [...] Károly Dr Grósz Lipót Havas Sándor Hegedűs Sándor Dr Hericli Károly Hieronymi Károly [...]
75. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • Sz (2_781. oldal)
[...] VII Czobor u 77 Szamedy Sándor gépgy tisztv Kispest Baross u [...] III szentendrei út 67 9 Sándor tervező épitész VII rózsa utcza [...] tiszt Rpalota Wesselényi utcza 9 Szaniszló András háztulajd Kispest viola u [...] IX Márton u 35 6 Szaniszló János banktisztv I lágymányosi út [...]
76. Névmutató (146. oldal)
[...] 115 Sulyok István 66 Surányi Sándor 52 Sutka Pál 9 Sutus [...] 43 Szakály Ferenc 123 Szakály Sándor 68 Szakonyi László 47 Szalai [...] 84 Szalai Pál 83 Szalai Sándor 84 Szalay István 60 Szalay [...] Tibor 43 Szammer János 43 Szaniszló Mihály 84 Szántó András 111 [...]
77. 3. rész - Tiszti czímtár • XIII. Szakasz • XIV. Szakasz (161. oldal)
[...] Irodatiszt Koch Károly Berendelve Medvés Sándor s h aligazgató Segédhivatalok Igazgató [...] Andreánszky István Ber­czely Jenő Hummel Szaniszló Kilényi Hugó Lipthay István Ribáry [...] Károly Dr Grósz Lipót Havas Sándor Hegedűs Sándor Dr Hericli Károly Hieronymi Károly [...] Meszlényi István Strasser Timót Houchard Sán­dor Pauer Ernő Miclialovich János Grobetty [...]
78. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • K (2_438. oldal)
[...] a Zsigmond máv mozdonyvezető Rpalota Sán­dor u 2 Zsigmond ny mozdonyvezető [...] Újpest Árpád út 73 Nagy Sándor Kováts dr ügyvéd IV kecske [...] magánzó VI kecskeméti u 19 Szaniszló ny püőri fővigy I enyedi [...] tisztviselő X újhegyi út 15 Szaniszló táglaégető m X újhegyi út [...]
79. Mutatók (290. oldal)
[...] 885 Tihanyi Mór 358 Timár Szaniszló 20 Timon Ákos 736 1034 [...] Tömör Ernő 91 1321 Tonelli Sándor 466 476 479 484 Torday [...] 1394 Túri Béla 692 Tumowsky Sándor 686 746 Újlaki Géza 1158 [...] 181 Várhidy Lajos 215 Varjas Sándor 18 42 59 862 897 [...]
80. Egyetemi hallgatók (1_116. oldal)
[...] Jenő 95 I L ászló Sándor 9 5 I 11 Lázár [...] István 9 8 íl Lendler Sándor 9 7 I n Lendvay [...] Lajos 97 I II Lesskó Sándor 96 I Leszczinszky Szaniszló 96 I Letovácz Dezső 9 [...]
81. 1915-08-08 / 32. szám
[...] kath vallás szertartása sze­rint Grabovszky Szaniszló nyugalmazott főgépész Rákosszentmihály régi lakosa [...] és be­csült Göttler Elluskát Grabovszky Szaniszló halálával a család egészen elszakad [...] A búza megvásárlása czéljából Krenedits Sándor főjegyző Hau­ser Gyula biró társaságában [...]
82. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1893-1894 • Egyetemi hallgatók (5_141. oldal)
[...] Bertalan jogi I II Proschinger Sándor I Swoboda Ferencz I II [...] I Radvány Ödön I Szepessy Szaniszló I II Radojcsevics Dusán I [...] Thury István jogi I Rimbás Sándor n Tichy Zoltán orv II [...] II Sonnenfeld Miksa I Winter Sándor I Soós Elemér I ií [...]
83. Népzene, zenei folklór (57. oldal)
[...] Rendező Iroda 47 p 659 SÁNDOR Iván sándor Kérem ne járjunk el így [...] mindenhatóságáról az ifjúság életében 660 SÁNDOR Mária A Beatles tudós Századunk [...] J FilmSzínhMuzs 33 28 667 SZANISZLÓ Ferenc Uj műfaj szüle tik [...]
84. Névmutató (242. oldal)
[...] NÉVMUTATÓ Abaffy Vendel 180 Aczél Sándor 181 Adamich A 113 Adler [...] 183 Akantisz Viktor 210 Alagovich Sándor 113 Albach Szaniszló 49 112 113 179 180 [...] 115 Arold Nicolaus 54 Asbóth Sándor 42 Aspre Constantin d 115 [...]
85. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (375. oldal)
[...] Hor­váth Boldizsár Fogaim gyakornokok Beke Sándor Gyirászin Sán­dor dr Niklausic Adolf Kár Károly [...] János Janisch Alajos Burger István Szaniszló Ferencz Adóhiv gyakornok Fazekas Sándor 3 Pénzügyőrség II fő u [...] társulati ügyek Pénzügyi tanácsos Értelmes Sándor Titkár Török Sándor Segédtitkárok Vuits Miklós Byely Aurél [...]
86. Egyetemi hallgatók (1_141. oldal)
[...] Bertalan jogi I II Proschinger Sándor I Swoboda Ferencz I II [...] I Radvány Ödön I Szepessy Szaniszló I II Radojcsevics Dusán I [...] Thury István jogi I Rimbás Sándor H Tichy Zoltán orv II [...] II Sonnenfeld Miksa I Winter Sándor n J Soós Elemér I [...]
87. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (410. oldal)
[...] Pál kir tan Helyettesek Értelmes Sándor kir tan Fazekas Mihály p [...] Biely Aurél Segédtitkárok Kalmár F Sándor Vuits Miklós Csekő Béla dr [...] Aladár Számvizsgálók Weiner Mór Antalffy Sándor Borós József Faludi Károly Németh [...] dr Majláth Oszkár Fogalmazók dr Szaniszló Bálint dr Jalsoviczky Zol­tán di [...]
88. 19264
[...] Gusztáv Balassa József dr Hahothy Sándor Kräemer József dr Prachtel József [...] Békeffy Géza Heckenast Róbert Kun Sándor Prlncz József Bettelheim Mór Héder [...] Samu dr Speray János Bruck Sándor dr Holczer Sándor Marady Nándor Szász Ödön Buday Emil dr Horváth Emil Margittal Szaniszló dr Szekulesz Ede Burián Béla [...]
89. Egyetemi hallgatók (1_113. oldal)
[...] 9 6 I II Lates Sándor 9 6 I II Latincsics [...] 9 6 I 11 Latinovics Szaniszló 9 6 I II Läufer [...] László 9 5 11 Lányi Sándor I Lász Béla 9 4 [...] 9 7 1 1 László Sándor 9 5 I 11 Lázár [...]
90. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (425. oldal)
[...] hajózási osztály Főnök Piperkovics Jolán Sándor hajófelügyelő Rév kapitány Schlemmer Oszkár Brecht Sándor Gépészeti felügyelő Horváth Nándor Irodafőnök [...] Tiszt Jónak Bezső Számvizsgálók Poturicic Szaniszló Szűcs Dömötör III forgalmi osztály [...] számú hajófelügyelőség Főnök Piperkovics Jolán Sándor hajófelügyelő Budapesti főügynökség Tel 34 [...]
91. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (398. oldal)
[...] Aladár Számvizsgálók Weiner Mór Antalffy Sándor Borós József Faludi Károly Számellenőrök [...] Márkus Malatinszky Ambrus Számtisztek Peplovszky Sándor Andreánszky Béla Tallaffus Bódog Móricz [...] Irodavezető Lukáts Antal Irodatisztek Aufienberg Sándor Horváth Miklós Vég­helvi Béla Kriszta [...] dr Majláth Oszkár Fogalmazók dr Szaniszló Bálint dr Kullmann Lajos dr [...]
92. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1901-1902 • Egyetemi hallgatók (3_159. oldal)
[...] 9 01 I II Szabó Sándor 902 II Szabó Sándor 901 I II Ó Szabó Sándor 98 I II N Szabó [...] Miklós 9 01 I II Szaniszló Ferencz 901 I II Szarvas [...]
93. Betűrendes névmutatók (160. oldal)
[...] Pál Kovács Rézsűk György Kovács Sándor Kovács Sebestyén Aladár Kovács Tibor [...] Zoltán 1924 Kovácsfy Árpád Kovácsy Sándor Kovássy Zoltán Kováts Arthur Kováts [...] Krúdy Elemér Krzyewsky Jenő Kubinyi Sándor Kugler László Kulm András Kujundcsics [...] Lantosy Károly Latincsics György Latinovits Szaniszló Latzó László Laudon Ferenc Laurenszky [...]
94. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1031. oldal)
[...] Ra­guja Lajos Hartyáni Gergely Kazur Sándor Nagy János Vig Sándor Tapli Németfalu u p Margonya [...] Tasnád Szántó Szilágy vm Horváth Sándor Szabó Áron Tóth Sándor Tasnád Szarvad u p Tasnád [...] p Parnó Zemplén vm Rádosevszky Szaniszló Técsö Máramaros vm Borbély Ferencz [...]
95. Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban • Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5 (280. oldal)
[...] Sátoralja Ujhely Zemplén m Kakucsy Sándor Szamos Ujvár Szolnok Doboka m [...] Petri Szabolcs m Láng György Szaniszló Szatmár m Gerich Gyula Székely [...] Károly Rimaszombat Gömör m Faragó Sándor Vadkert Pest m Rozs István [...] Oláh Homrog Bihar m Pflug Sándor Hódmezö Vásárhely Csongrád m Összesen [...]
96. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (345. oldal)
[...] Horváth Ferencz Petrossy Lajos Szőke Sándor Szilberleitner Béla Számgyakornokok Bauer Bezső [...] o számtisztek Kadványi Ferencz Hajnos Sándor II o számt Tarnóczy Imre [...] Schmidt Béla Dunabalparti raktáros Csukás Sándor Dunajobbparti raktáros Bocke Bezső 20 [...] Ellenőr Szabó János Pénztári tiszt Szaniszló Ferencz Iktató Mártonffy Márton I [...]
97. Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban • Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5 (233. oldal)
[...] Károly Aszaló Borsod m Dimits Sándor Újvidék Bács m Rovensky Pál [...] József Bártfa Sáros m Töltényi Szaniszló Veszprém u a m Téja [...] Új Becse Bács m Csurgovics Sándor Új Kemencze Ung m Toperczer [...] Pál Nándor Nógrád m Cseresnyés Sándor Enczenstein Szabolcs m Jankovich Antal [...]
98. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1868-69 (Buda, 1869) (7_42. oldal)
[...] Justh Gyula Bizottmányi tagok Hegedűs Sándor Csávossy Béla Darányi Ignácz Beniczky [...] Krajsik Rezső Réthy Elek Takács Sándor Orvostan hal Igátok ön képző [...] választmánya Elnök Ujfalusi József Alelnök Szaniszló Albert
99. Egyetemi hallgatók (164. oldal)
[...] 9 08 I ii Molnár Sándor 9 07 1 IL Molnár [...] 9 09 1 11 Monaszterly Sándor 9 09 1 11 Montag [...] 06 I Müller Ferenc szül Szaniszló 909 I IL Müller István [...] Lajos Zoltán 906 i Müller Sándor 9 07 i II Münnicli [...]
100. 3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • O) Posta és távírda (295. oldal)
[...] Melczer Károly Kocsis Árpád Meszlényi Sándor Nagy Károly Orosz Antal Somossy [...] Fekete Géza Gáspár Géza Hackmüller Sándor Hoffer Lajos Hojnoss János Kratzer [...] Zsiga Elek Árany Andor Bacsó Sándor Fábry Vincze Karczag György Lang Arnold Leszczinszky Szaniszló László Vilmos Bachler Károly Nagy Sándor Herkely Sándor Gyula Lóránt Zénó Richter Károly [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind