3. oldal, 210 találat (0,191 másodperc)

Találatok

101. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • S (1280. oldal)
[...] Kóbor Mihály Molnár László Nagy István Németh István Németh István Rajki János Szakos János Udvardi [...] Herczeg János Horváth Endre Horváth István Horváth Ist­ván Huszár István Illés Károly Jákói Ferenc Ju­hász [...] Hornung Já­nos Kelemen József Keő Ist­ván Péter József Bodies István Rózsa István Sebők Zsigmond Ujhelví József Varga [...]
102. I. A Könyvtári iratok gyűjteménye • 1. Hivatalos iratok (85. oldal)
[...] elvégzésére 115 Ladányi Miksától kiadványjegyzék kérése 170 A Budapesti Egyetemi Könyvtár [...] követség kiadványt küld 14 Boros István könyveket ajándékoz 15 Az Iparművészeti [...]
103. 9. rész - Lakás-jegyzék • K (1444. oldal)
[...] ké kgol yó n 15 István di máv titkár YK fhg [...] Hl vörösvári u 21 Keppel István könyvkötő m IX vámház körút [...] Viktor felpéczi nagykeresk IV Türr István u 1 Vilmos bizt ügynök [...] H Toldy Fer u 42 Kerese Gábor kir ítélőtáblai biró VHI [...]
104. Függelék: Idegennyelvű versek Geréb László fordításában (77. oldal)
[...] az anyja de már hasztalanul kérésé Izabella királyné Szolimán császárnak Raab István Hol Buda várában nemrég a [...]
105. 1916-12-03 / 49. szám
[...] évvel ezelőtt mikor még Joó István kir főmérnök volt a templomépitő [...] A következmé­nyek és események Joó István álláspontját igazolták Azóta évek múltak [...] az ideiglenesen Rákosszentmihályhoz való csatolás kérése És gróf Csáky Károly váczi [...] a temetőügy meg­oldása is Gzinker István és neje Szury Józsa rákos [...]
106. I. A Könyvtári iratok gyűjteménye • 1. Hivatalos iratok (77. oldal)
[...] Biblioteca Ambrosiana Milánó tói felvilágosítás kérése 112 219 Árajánlatok munkák elvégzésére 136 Főtitkári intézkedés kéziratoknak Benkő Ist­ván számára való megküldésére 222 Ráth [...]
107. II. A Magyar Köztársaság nemzetközi kapcsolatainak és külpolitikai tevékenységének dokumentumai - 2003 (348. oldal)
[...] és főiskola például a Szent István Egyetem vagy a Gábor Dénes [...] ami a romániai magyarság véleménye kérése vágya az adott területen Ha [...]
108. (207. oldal)
[...] én a Szövetséges Ellenőrző Bizottság kérése alap­ján az egyetem állásából felmentette [...] megvilá­gítása szükséges JEGYZETEK 1 Rejtő István Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon [...]
109. I. A Könyvtári iratok gyűjteménye • 1. Hivatalos iratok (83. oldal)
[...] cég kiadványt küld 75 Székács István kéziratmásolatokat ajándékoz 80 A főtitkári [...] Akademie der Wissenschaften tői kiadvány kérése 181 Zimányi Ká­roly különlenyomatokat küld [...]
110. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora • G (2_81. oldal)
[...] gyógyszert ár 137 881 Bartha István 387 141 Báthory gyógyszertár 120 [...] tér 6 182 972 Benedek István 185 751 Beretvás Tamásné özv [...] gyógyszertár 0 Hatósági kezelő Benedek István n I VII István út 17 427 339 ó [...] Kemplerné Péter Margit 137 889 Kerese Margit Tárcsázza először a 297 [...]
111. 3. rész • A) Országgyűlés (241. oldal)
[...] VH Boyal szálló Nagybecskerek Kecskeméthy István Kolozsvár I ker VHI József [...] Ferencz­tér 6 Szatmár Németi Keller István Pest vm Alsódabas IV kigyó tér 1 Kerese György Baranya vm Sásd VIH [...] Czim és lakásjegyzék 190 Kuszka István Komárom vm Ócsa VTH József [...]
112. 1930-08-20 / 33. szám
[...] távolságokból vonzott ide tömegeket Szent István és Szent Imre hitbeli erkölcsbeli [...] fogjuk az ő erényeiket Szent István bölcsessége kultúraéhsége Szent Imre ifjúsága [...] ez a mai nem Szent István országa Szent István föld­jét idegen urak bitorolják Szent [...] Budapest meg­alakításáról Albertfalvának az a kérése amely a Buda­pesthez való csatolásra [...]
113. (28. oldal)
[...] biztosítani Ilyen pl Gaál Gaszton kérése aki szeretné a falusi oktatást praktikusabbá tenni 36 Váradi István is kifogásolja a népoktatás parlamenti [...]
114. 1911-03-26 / 13. szám
[...] Kéler Gyula s k elnök Kerese Gábor s k táblabiró I [...] felébe kiadók Bővebbet Rákosszentmihály Szt István utcza 26 Szobát verandával keresek [...]
115. 3. rész • A) Országgyűlés (247. oldal)
[...] VH Boyal szálló Nagybecskerek Kecskeméthy István Kolozsvár I ker VHI Pál [...] Ferencz­tér 6 Szatmár Németi Keller István Pest vm Alsódabas IV kigyó tér 1 Kerese György Baranya vm Sásd VHI [...] tavaszmeze u 2 Mezőtúr Kuszka István Komárom vm Ócsa VHI József [...]
116. 1906-01-20 / 2. szám
[...] A pinczér egylet részéről Varga István elnök Gelb mann András pénztáros [...] napokban adta át vendéglőjét Milisics Istvánnak Üdvö­zöljük Péter bácsi vendéglőjébe József [...] ravata­lánál Legyen áldott emlékezete Varga Istvánt a Budapesti Pinczéregylet lel­kes elnökét [...] haláláig igazi mentorunk volt Mendl Istvánról van szó Ez a kül­sőleg [...]
117. Levelek (64. oldal)
822 SENYEI OLÁH ISTVÁN FÜLEP LAJOSNAK D febrecen 1931 [...] 7 Kedves Barátom a féljegy kérése 1 ismét folyamatban Baltazár 2 [...]
120. 3. rész • A) Országgyűlés (232. oldal)
[...] Kisvárdal VHI Pannouia szálló Huszágh István Szliács IV magyar u 23 [...] VIB Be­viczky u 6 Károlyi István gróf Szatmárm Nagy Károly VIH [...] Szatmár VH Boyal szállo Keller István Alsó Dabas IV 7 Kigyó [...] Ungvár V Lipót körút 26 Kerese György Sásd VH kerepesi út [...]
121. Levelek (73. oldal)
[...] fokozat odaítélését Erre utal Lyka kérése a levél végén A levéltári [...] Berkovits Hona Erdélyi Gi­zella Genthon István Mihalik Sándor Pigler Andor és [...]
122. IV. Pathologia et therapia applicata (140. oldal)
[...] világi elöljáróknak szivekre kötött buzgó kérése Lőcsén 1804 Márkus Sándor A [...] szemének ápolása Budapest 1895 Mükiseh István András Disserta­tio inaug med de [...]
123. 3. rész • A) Országgyűlés (236. oldal)
[...] YJH Trefort u 3 Huszágh István Szliács IV magyar u 23 [...] VIH Be­viczky u 6 Károlyi István gróf Szatmárm Nagy Károly VIH [...] vm Ugod H Császárfürdő Kecskeméthy István Kolozsvár I ker VH Madách [...] Ungvár V Lipót körút 26 Kerese György Sásd VH kerepesi út [...]
124. Horváthné Jakubecz Ilona: A Központi Ellátó Szolgálat szerepe a hálózat szolgáltatási rendszerében 1988-1993 (103. oldal)
[...] elemzése Egy egy könyvtár KESZ kérése és a helyben történő tájékoztatási [...] 1981 138 1 7 Papp István Esszé a Fővárosi Szabó Ervin [...]
125. 3. rész • A) Országgyűlés (253. oldal)
[...] Erzsébet korút 1 Nagybecskerek Kecskeméthy István Kolozsvár I ker VHI Pál [...] Ferencz­tér 6 Szatmár Németi Keller István Pest vm Alsódabas IV kigyó tér 1 Kerese György Baranya vm Sásd VHI [...] tavaszmezc u 2 Mezőtúr Kuszka István Komárom vm Ócsa VHI József [...]
126. Tudnivalók • Távbeszélőnévsor (28. oldal)
[...] Semmelweisn 7 189 233 Kenedl István dr belgyógyász M a B [...] rend int főorvos V Szent István krt 29 124 875 Kenedl [...] műszaki nasry keresk V Szent István krt 16 0127 931 Kenessey [...] Kelenföldi öt 62 259 781 Kerese Margit gyógyszerész Sas gyógyszertár Sashalom [...]
127. 1901-04-22 / 16. szám
[...] állam a fővárosnak ezen méltányos kérése elől elzárkóznék Hosszabb vita után [...] értekezlet elhatározta hogy elfo­gadja Rákos István titkár javaslatát s kérvényt intéz [...] alakították meg melynek tagjai Rákos István titkár Földes Gábor Székely Lajos [...]
129. Budapesti ingatlanok cimtára 1942. • I. kerület (19. oldal)
[...] kf m L 8 Mautner István uo tb 153 h 6583 [...] II állandó adómentes 10 Ivankovits István uo tb 152 h 6582 [...] I Zita királyné út 16 Kérése Tiborné uo tb 8151 h [...]
130. 1896-02-23 / 8. szám
[...] órakor a kapuczinus templomban Loósz István kereskedelemügyi miniszteri számellenőr előnyösen ismert [...] áldásos működését Halálozások Kápolnái Pauer István a magyar tudományos akadémia tagja [...] 4 Törvénykezés palotája A fuva­rosok kérése folytán a Duna partot kikö­vezik [...] Husvik Lyubormirné Ignatovits Jánosné Jakab Istvánná Kalas Ist­vánná Körtvélyessv Lászlódé Vácz Kretsare vits [...]
131. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • K (1_129. oldal)
[...] Endre szerszámnngy kebesk V Szent István krt 15 0127 931 Kenedl [...] u 6 136 317 Kenedl István dr helgyógyász M A B [...] rend int főorvos V Szent István krt 29 124 875 Kenedl [...] n 13 21 138 155 Kerese Margit gyógyszerész das gyógyszertár Sashalom [...]
132. Szaknévsor • G (2_119. oldal)
[...] 235 Kende Ervin 116 895 Kerese Margit 408 564 Keresztély János [...] és Balkányl I ászló Szent Istvánt gyógyszertára U Margit köröt 27 [...] Koráni Zoltán 291 990 Kórós István 495 572 Kossuth gyógyszertár 494 [...] azután kérje Rákoshegy 41 Lévőit István dr 347 603 Lipótvárosi gyógyszer [...]
133. P (434. oldal)
[...] Dávid Janko vits Hugó és Kerese Kálmán Czégv Gillitzer Ida Cserta [...] Kaiser Henrik F fegyverműves Kallinger István vagy Ste­fan Kallinger szatócs Karpf [...]
134. 1931-07-08 / 27. szám
[...] közelebb és közelebb jutott Bettiién István polititiá jdhoz míg a nioSt [...] Ml Az egységes pápá Bethlen István pártja mint minden eddigi választáson [...] itt senki a választáson Bethlen Istvánt megbuktatni de hogy a titkos [...] pdrMmenhbe beffiíldte Sőt ugyanez a kérése Budapest lakosságának azokhoz a képviselőkhöz [...]
135. 1933-09-17 / 38. szám
[...] helyezték örök nyugalomra Munkácsi Joó István magántisztviselő huszonhatéves korában hosszú kinos [...] kamat mellett nyújt hitelt Cserkészeink kérése A 929 es Szent Mihály [...] Kabinyecz Lajos dr és Poross István mérnök állandó családi bridzs partit [...]
136. 1922-12-20 / 24. szám
[...] gazdáknak a borkivitel megindítására vonatkozó kérése szintén a kormány gondoskodásának tárgya [...] tenni a magyar bort Szabó István földmivelésügyi miniszter január első felében [...]
137. K (269. oldal)
[...] út 87 91 88 Kerekess István eczeghl és ifi Tíe tényi [...] 1 Temetők József 69 73 Kérése Tibor dr osztálytaná­csos lakása 1 [...]
138. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • K (2_387. oldal)
[...] czégvezetnőő V Lipót krt 16 István banktisztv I márvány u 40 István fuvaros Rpalota Bocskay u 10 6 István eczeghi hitelint könyvelő V Katona [...] detektív IX Mihálkovics u 5 Kerese Gábor ny kúriai bíró VIII [...] 12 János vili ellenőr VII ístván út 33 János villanyszerelő VIII [...]
139. 1929-09-01 / 35. szám
[...] A Sas­halmi Sakkörnek az a kérése hogy ne egyenkint hanem egyszerre [...] kell adni a nevezéseket Hecht István II ik előadása a Sashalmi [...] tartja II felvilágosító előadását Hecht István a Sashalmi Sakkör tagja A [...]
140. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • K (1_228. oldal)
[...] és kladóhiv V Gróf Tisza István n 10 184 485 Kepes [...] n 53 423 774 Keretvoj István ny h államtit­kár I Krisztina [...] út 76 310 976 Kerekes István kiskolacsini 1 Mátrai n 3 [...] útl temető Igazg lásd Temetők Kérésé Tibor dr min osztály­főnök I [...]
141. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • P (1229. oldal)
[...] Siklósi u 9 Schmidt Nándor István u 5 Schóbert József Schöffer István F Puturluk u 7 Schulteisz [...] Lajos Barátur környék 55 Tancsik István Sándor u 21 Teixler György [...] Zsolnay V u 20 Verner István Vidákovics Imre Zsolnay V u [...] Alsó Malom u 7 2 Kerese és Társa Szcitovszky tér 2 [...]
142. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • K (1_86. oldal)
[...] 657 Kenedi Endre szerszámnagyk Szent István krt 16 0127 931 Kenedi [...] u 6 186 317 Kenedi István dr belgyógyász M A B [...] rend int főorvos V Szent István kTt 29 124 875 Kened [...] n 19 21 138 155 Kerese Margit gyógyszerész Bas gyógyszertár Sashalom [...]
143. 1895-12-22 / 51. szám
[...] minisztérium ad ki és Molnár István orsz gyümölcsészeti miuiszteri biztos szerkeszt [...] rendező bizottsága nevé­ben Dévai Szőllősy István r b elnök Dr Sckalniczky [...] meggyőződtünk arról hogy a tisztviselők kérése az adott viszonyok és körülmények [...] Dr Hirsch László Dr Papp Ist­ván Liiske Lajos A hétfőn estve [...]
144. 1909-07-11 / 28. szám
[...] Gyulát hitelesítésére pedig dr Keresztes Istvánt és Bauer Ottót Majd az [...] Elblinger János Keller Gyula Klimkó István Klimkó László Kubinyecz Sá­muel Morlüder [...] köny a nyelvnek magasabb fokú kérése Ami a nyelvnek gyakran a [...]
145. 1922-05-10 / 18. szám
2 Budapest 1922 május 10 István Katlan y a János pótjelöltek [...] Péterné Mi­hályi Gyula Szilágyi Kiss István II választókerület Pesti oldal északi [...] Lajos Csillag Ferenc pótjelöltek Gabnai István Horváth Pál Illés István III választókerület Pesti oldal déli [...] nagy megdöbbenést keltett a vasút kérése Arra gondoltak hogyha most odaadják [...]
146. Budapest székesfőváros üzemei és intézményei (376. oldal)
[...] elkobzás vagy a tulajdonosok önkéntes kérése alapján 3 Állatok kiirtása A [...] Jánös Mélykúti Antal és Pados István Az állategészségügyi telep szappanmühelye 1916 [...]
147. G (150. oldal)
[...] pénzbeszedöl Szabó Vince V Szent István krt 20 123 969 Szalay [...] Szikszay Gusztáv Pestszenterzsébet Nagy Győry István u 10 147 652 Szilágyi [...] Pannónia u 20 116 896 Kerese Margit Sashalom Kossuth tér 1 [...] Magyar Király V Gróf Tisza István­ul 24 180 703 Magyary KoBsa [...]
148. 1898-02-21 / 6. szám
[...] várta anhak hogy a miniszter kérése jogtalan Figyelmezteti a közgyűlést ismételten [...] Miksát Dr Verédy károlyt Gyertyánffy Istvánt és Dr Kiss Aront mint [...] A on 20 koronát Gyertyánffy István 15 koronát Hartmann István 12 koro­nát Di Kovács János [...] táncolta Jelen voltak asszonyok Csanádi Istvánná Darkó I Árumé De esi [...]
149. 1918-05-12 / 19. szám
[...] 5 10 ét kapja Willst kerese í megvételre Rákos szentmshályo Cins [...] J Uf Milán KiRIKÍKS Szt István palaczk sör Tiszta kezelésű valódi [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind