20. oldal, 387 találat (0,493 másodperc)

Találatok

381. A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora • Q • R (1_287. oldal)
[...] 1 548 26 Rónaszéky Ferenc vitéz szfőv adóhiv főtiszt XI Csokló [...] 43 1 842 04 Rosenbaum Sándorné özv kelmefestő és vegytisztító vm [...] 20 1 176 60 Rosenberg Farkas Károly Radolinfaltísztító váll Vn Verseny [...]
382. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • VII. kerület (Erzsébetváros) (141. oldal)
[...] Nagy Józsefné 30682 özv Bérezi Sándorné és b tsai 30681 Horényi [...] 25 Réthy Jánosné 31269 34 vitéz Garay János és neje 31269 [...] neje tí 31488 9 Ifj Farkas Ambrus és neje 31488 8 [...]
383. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • F (2_194. oldal)
[...] ptatiszt II fő u 2 Sándorné magánzó I Horthy M út [...] Mátyás tér 12 Finy Béla vitéz százados IX üllői út 135 [...] IV Kaas Ivor u 9 Farkas festékkeresk II ostrom u 14 [...]
384. 1928-10-07 / 924. szám
[...] raágh Béla Rózsa Richárd dr Far­kas Lajos Szegő Sándor dr Kern [...] Dísztér báró Kray Ist­vánná és vitéz Lajtay Jenöné Krisz tina tér [...] Lexa Ferencné és T adó Sándorné Horthy Miklós út körömi Baróthy [...]
385. A budapesti és a Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetőinek szaknévsora • D (2_36. oldal)
[...] József Tereczky Miksa Térmegi István vitéz Teuchert Károlyné özv Thauer Ferencné [...] Sándomé Tomanóczy Gyuláné özv Tomaschek Sándorné özv Toperczer Jánosné Torma László Tóth Farkas Tóth Ferencné özv Tóth Hona [...]
386. Pótlás a betűrendes névsor lezárása után beállott változásokról • Budapesti távbeszélő betűrendes távbeszélőnévsor • F (1_71. oldal)
[...] Fazekas József István vegyész n Vitéz n 16 b 257 135 [...] n 22 200 507 Fazekas SAndorné Szilágyi Imréné VI Andrássv út [...] 0304 897 Diakonissza főnöknő dr Farkas Mária XII Vörös hadsoreg útja [...]
387. 1934-07-19 / 1173. szám
[...] mű lesz ha özv ILLYÉS SÁNDORNÉ HÖLGY és URIFODRÁSZ üzletét látogatja [...] Feuer je­lentek meg a domboldalon farka­sok medvék hímzők bölények ijed­ten menekültek [...] el­lenfele akadt a hős és vitéz Bara­nyai Pál főispánban akiről egy [...]