3. oldal, 67 találat (0,555 másodperc)

Találatok

41. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1346. oldal)
[...] Ignác Berlini körút 30 Özv Farkas Józsefné Cserepessor 76 xFarkas Testvérek [...] Oszkár Valéria tér 1 Lichtschein Sándorné xLichtenegger Gyula gőz Dampf xLigeti [...] 13 Szécsi István gőz Dampf Vitéz u 1 xSzegedi gőzfűrész és [...] Béláné Párisi körút 18 Erdéiyi Sándorné Orgona u 4 Farkas Erzsi Margit u 3 Fenyves [...]
42. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (626. oldal)
[...] Krämer Bacs István Baumgarten Gáspárné Farkas Györgyné Halász Olga Hor­váth Anna [...] és Ferenc 16 b 26 Farkas 538 Fodor Miklós 90 b [...] Ferenc Krausz Gyula Lakó Lajos Vitéz Maros Károly Pálmai Lajos Somogyi [...] Albert 700 özv dr Kardoss Sándorné l 20 Kaufmann János 25 [...]
43. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • E (729. oldal)
[...] Gemischtwarenhändler u Wirt Özv Heimler Sándorné ÉGEN FÖLD Kk Zala vin [...] 30 September Kram­markt Főispán Oberaespan Vitéz dr Bobáry György Alisiián Yizegespan [...] dr Erlach Sándor Erőss János Farkas Sándor özv Fehér Gyuláné Fehér [...] Antal Polatsik Jenő özv Praff Sán­dorné özv Prerenszky Fe­rencné dr Preszler [...]
44. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • NY (1160. oldal)
[...] Weinhändler Ma­joros Pál Csizmadiák Tschismenm Farkas Sámuel Fülep István Kis Károly [...] István 30 Polgáry Lajos 17 vitéz Szabó Lajos 20 Föld bérlő [...] Kovács Sándor 28 özv Ko­vács Sándorné 15 Lázár Sándor 12 b [...] József Mészá­ros Miklós özv Nagy Sán­dorné Tóth Sándor Lókereskedö Pferdehändler Veit [...]
45. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • P (1226. oldal)
[...] A Puturluk u 14 Löwy Sándorné és Pogány De zsőné Mandl [...] Kardos K u 13 Gondi Sándorné Ferenciek u 5 Hajdú Hermin [...] Bem u 5 Drünkov Andor Vitéz u 36 Fejér Gábor Siklósi [...] Ráth u 2 Misángyi Ignác Farkas I u 3 Misángyi József [...]
46. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • P (1224. oldal)
[...] aragó András Makár u 84 Farkas Ferenc Katalin u 21 Farkas János Mezőszél u 17 Farkas József Szigeti országút 41 Feuerstein [...] Deák u 21 özv Fischer Sándorné N Flórián u 18 Flori [...] F Puturla 2 Gyenes Istvánné Vitéz u 8 Hafíner Henrik Kórház [...]
47. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (486. oldal)
[...] Zsigmond Piac tér özv Rosenberg Sándorné Ist­ván u 2 Schmied János [...] Krisó Jánosné Erzsébet u 28 Vitéz Sándorné Kossuth tér 13 Mozgóképszínházak Kino [...] Antal Ősz u 28 Pollák Sándorné Kisipar u 4 Presser Janka [...] Diamant Sándor Kossuth u 33 Farkas József Kossuth u 51 Feigth [...]
48. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (965. oldal)
Cséolőgéptulajdonosok Dreschma schineneigentümer Farkas And­rás Huszár Fülöp és Társa [...] özv Fehér Menyhértné l 5 vitéz Hellebronth Gusztáv 200 Krupa Istvánná [...] Nagy Orbán 18 özv Nagy Sándorné 72 Németh János 18 Német [...] u Eierhdlr özv Braunfeld Dávidné Farkas Ignác Frank Fáni Borbélyok Barbiere [...]
49. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • Z (1502. oldal)
[...] April 7 Juli Földbirtokosok Grundbe­sitzer Farkas Márton 2 3 özv Magyar [...] Péter Kocsis Lajos Cséplőgéptulajdonosok Dresch­maschineneigentümer Farkas Márton Nagy József Pesz­meg János [...] István Jlészáros Fleischer özv Kiss Sándorné Mezőgazdasági cikkek Landwirt­schaftliche Artikel xZagyvapál [...] Gyula Segéd jegy ző Vizenotár Vitéz Dezső Orvos Arzt Mártonffy F [...]
50. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • F (767. oldal)
[...] P Kalmár Sándor özv Serbán Sándorné Kovácsok Schmiede Csorba Ede ifj [...] Kalmár J Kuszenda F István Vitéz Lajos Pék Bäcker özv Koczor [...] Tóth János 22 özv Tóin Sán­dorné 21 Török Ferenc 39 ifj [...] rt gőz Dampf Marhakereskedők Viehhändler Farkas József Nagy Sándor Mészárosok Fleischer [...]
51. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1350. oldal)
[...] Szilléri sugárút 7 Szeröcz Albin Vitéz u 11 Szilágyi Antal Kisfaludy [...] Mihály Szentháromság u 61 Vajda Farkas Kölcsey u 3 xVámoscher Béla [...] Izsóné Délibáb u 2 Rosner Sándorné Szabadságtér 23 xRott Samu Rózsa [...] és Szabó Somogyi u 22 Farkas Lajos Hajós u 8 Frank [...]
52. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • S (1306. oldal)
[...] Halász u 3 özv Groíf Sándorné Balfl u 15 Hirschl Albertné [...] Eisenstädter Róza Halász u 11 Farkas Borbála Kőszegi ut 1 Feiglstock [...] Lipót Várkerület 94 özv Wagner Sándorné Ikvahid 1 Wallner E Brennbergi [...] Kölbl János Baross ut 3 Vitéz Kövess Alajos Balfl u 32 [...]
53. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (561. oldal)
[...] szövetke­zet Vegyeskereskedők Gemischtwaren hándler Schmideg Farkas Weisz Zsigmondné Vendéglősök Wirte German [...] Kiss Dénes 19 Község 52 Vitéz Molnár László 20 Ifj Nagy [...] Sándor V Kát 3 Né­meth Sándorné 50 Ifj Nyári Ferenc 35 [...] hitelszövetkezet tagja Szülésznő Hebamme Vigh Sán­dorné Terménykereskedő Landesproduk­te Feuermann Hermann Vegyeskereskedő [...]
54. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1365. oldal)
[...] Pammer István Salétrom u 9 Vitéz Pap Lázár Parti György Pemmer [...] Zita királyné u 118 Szabados Sándorné Budai u 54 Szabó Gyula [...] Jánosné Kert u 2 Sági Sándorné Zita királyné u 34 Tármegi [...] b V askereskcdők Eisenhändler xDr Farkas Zsigmondné xFodor Jenő Várkör ut [...]
55. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (938. oldal)
[...] Ipolyi Keller Gyula Marih Ernő Vitéz Gusztáv bizományosa Bar tos Béla [...] Csibrany Pál Erzsébet körút 1 Farkas István 11 Szalag u 4 [...] Csőszi Jánosné Bethlen u 34 Farkas Ferencné Mezei u 3 Farsang [...] Jánosné Kisfaludy u 24 Vörösmarti Sándorné Csóka u 26 xWachsberg Gusztáv [...]
56. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • V (1490. oldal)
[...] József özv Kovács Sámuelné Ko­vács Sándorné 7 hsz Kozma József 116 [...] nyersolaj Rohöl Sertéskereskedő Schweinehändler Dóczi Sándorné Szabók Schneider Adám György Himberger [...] Gábor 18 Jó­zsef főherceg 271 vitéz Reme­tei Ferenc 15 Szalai János [...] András 8 Csonka Márton 12 Far­kas József 17 Kolonics József 6 [...]
57. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (253. oldal)
[...] VII Rá­kóczi ut 70 Wittenberg Farkas műszerész Mechaniker II Fő u [...] Rekord pótkávéipar Rekord Kaűeesurrogatindustrie II Vi­téz u 12 Wohl Gyula Pólus [...] Wolf Textilhandels A G Igt Farkas Béla dr Erdős Pál IV [...] 6 Wolf Sándor özv W Sándorné szül Königsberg Anna rövidáru Kurzwaren [...]
58. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • N (1146. oldal)
[...] Béla 19 Nagy Dániel 15 Vitéz Pályi Lajos 18 Petyus Ist [...] János Cipészek Schuhmacher Debre­ceni János Farkas Imre Lonkoly Károly Révész István [...] tagja Szülésznők Hebammen Cs Fe­hér Sándorné ifi Nagy K né Varrónő [...] 18 id Mady József 70 Vitéz Pus­kás Lajos 20 Schwartz Samu [...]
59. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • V (1489. oldal)
[...] id Molnár János 31 Nagy Sándorné 34 dr Palotay Andorné 624 [...] Mihály 24 Czuczor János 28 Farkas József 16 Farkas Mihály 21 Fleischmann Sámuel 23 [...] József 20 Varga János 23 Vitéz Ist­ván 21 Ács Zimmermeister Molnár [...]
60. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (325. oldal)
[...] Ferenc VII Thököly ut 22 Farkas Ignác V Hold u 15 [...] VII Dohány u 86 Fischl Farkas II Margit körr ut 79 [...] Karpfenstein u 18 özv Klein Sándorné VI Podma­niczky u 6 Kiéri [...] 57 Kohlmann és Swytty II Vitéz u 1 Kohn Zsigmond X [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind