2. oldal, 67 találat (0,289 másodperc)

Találatok

21. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1050. oldal)
[...] uliizoraány os Kommiss f Majolikawaren Farkas Istvánná Malmok Mühlen Böfcönyi Pál [...] Ferenc Dohány u 9 141 Farkas Gyula Barose u 21 Ferkovies [...] Baross u 19 özv Vass Sándorné Honvéd u Veér György Váradi [...] Kovács Anitái xKultúra nyomdia rt Vitéz Mihály Órások Uhrmacher Bucsek Mihály [...]
22. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • NY (1161. oldal)
[...] 29 Máté Károly 35 Máté Sándorné 31 Mórer Róbert 20 br [...] József 48 Fajt József 83 Farkas István 48 Fitos Ferenc 563 [...] Liptai Béla 83 özv Liptai Sándorné 61 Maczkó Antal és Társa [...] Varga Ba­lázs és Társa 38 Vitéz Béla 39 Weisz György 52 [...]
23. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • F (752. oldal)
[...] F Török János Kovácsok Schmiede Farkas Já­nos Rácz Sándor Malmok Mühlen [...] Schlosser Marosy La­jos özv Marosv Sándorné Moskovich Mór Ruck József Szalontay [...] József Weber Mór Szobafestők Zimmermaler vitéz Iványi Árpád Tantos István Szövetkereskedő [...] János 25 Fang György 25 Far­kas Istvánná 16 Fausz János 15 [...]
24. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (827. oldal)
[...] 25 Sallai László 20 Sallai Sándorné 15 Sári Já­nos 20 Sebestyén [...] Pénzes Mihály dr So­mogyi Gyula Farkas István ifj Vad Imre Varga [...] Dezső Bodega Bodega özv Horváth Sán­dorné Borbélyok Barbiere Kollár Mi­hály Máró [...] Miklós Varga La­jos Varga Sándor Vitéz László Cséplőgéptulajdonosok Dreschma I schineneigentümer [...]
25. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • F (768. oldal)
[...] Szabó Antalné Spina­ler József Ványi Sándorné Csizmadiák Tschismenmacher Földvári Imre Lukács [...] Rauchfangkehrer Winternitz Sámuel Korcsmárosok Wirte Farkas Al­bert Földesi Dezsőné Fried­mann N [...] lelkész 28 Rozmann Jánosné 32 vitéz Volcsányi István és neje 46 [...] Gácsi Károly Kovácsok Schmiede Finta Sán­dorné Sáfrán József Kőműves Maurer Somogyi [...]
26. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (869. oldal)
[...] Deák Já nosné özv Fehér Sándorné Jankus Istvánné özv Takács Imréné [...] 10 gróf Erdődy Sándor 3000 Farkas István 40 Gyalog Lajos 25 [...] Str Nagykanizsa Ágfalva Körjegyző Kreisnotär Vi­téz Horváth Sándor Földbirtokosok Grundbe­sitzer Hohl [...] Soós Antal Szülésznő Hebamme Bene Sán­dorné HŐGYÉSZ Nk Tolna vm simontornyai [...]
27. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (600. oldal)
[...] rt Böhm József Duschnitz Vilmos Farkas Antal xFuchs Gyula Heiszl Sándor [...] Daruló Jánosné József u 3 Farkas Gáspárné Zrínyi u 7 Goldfinger [...] Putzerei Gultmann Mihály özv Papp Sándorné Teleki u 3 Vendéglősök Gastwirte [...] Vankara Pál Sztraka u 15 Vitéz Mihályné Liszt u 8 Weisz [...]
28. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1345. oldal)
[...] Zsigmond Rosenberg József né Schweiger Sándorné Kálmán u 5 Soós Lajos [...] Farea Mihály Katona u 1 Farkas Szilveszter Marokhalom 595 Gera Lajos [...] Engi József Homok u 6 Farkas György Tabán u 15 Farkas Imre Szilléri u 54 Farkas István Tabán u 15 Frank [...]
29. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • ZS (1517. oldal)
[...] toiáskereskedők Ge­flügel und Eierhändler Balog Sándorné özv Benedek Bálint né Kereki [...] 28 V Duró Mihály 26 Farkas Kálmán 48 G Gáli Imre [...] Jánosné 29 Mezey Kálmán 700 Vitéz Pa­dos András 75 özv Pántya [...] Hebammen özv Csóró Mózesné Gombos Sándor­né Hegedűs Józsefné Szabó Julianna özv [...]
30. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (483. oldal)
[...] Alkotmány u 16 özv Pika Sándorné Erzsébet u 41 Popovics István [...] Sárkány János Család u 29 Vitéz János Török Flóris ü 48 [...] Soroksári ut 17 özv Varga Sándorné Hunyadi u 34 Weisz Ferenc [...] Eisler Henrikné Kossuth tér 4 Farkas Anna Árpád u 32 Fazekas [...]
31. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • D (699. oldal)
[...] Mihály Árpád tér 17 Klein Farkas József k h u 24 [...] u 39 xNagy Mária Újvári Sándorné Nánási József Péteríia u 21 [...] Ferenc J u 40 Stern Farkas Hatvan u 55 Sugár Sámuel [...] Szűcs Imre Csapó u 25 Vitéz Sándor Bercsényi u 97 Wächter [...]
32. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (840. oldal)
[...] Bak János 22 b 10 vitéz Bethlenfalvy Gyula 100 Csató Gábor 25 b 10 Ifi Farkas István lO b 10 Gulyás [...] 23 b 10 özv Kovács Sándorné 11 b 10 Macz Gábor [...] Fórizs Sándor 16 özv Fórizs Sán­dorné 18 Győri Zsigmond 15 Hajdú [...]
33. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (862. oldal)
[...] Czakó Sándor Csik u 10 Farkas József Dáni u 50 Fegó [...] Vékony Pál Bálint u 20 Vitéz Lajos Rákóczi u Zombori Gergely [...] Ilona Szegedi u 2 Hódi Sándorné Tükör u 17 Jenei Sándorné Búvár u 28 Kádár Sándorné Pálfly u 29 Kálmán János [...]
34. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1000. oldal)
[...] Gyula nagy pereczes uteza 750 Far­kas János alsó Pecze utcza 115 [...] utcza 38 a özv Pap Sándorné hat­tyú utcza 46 Palóczy Károly [...] Pál Nagy Vázsony Veszprém vm Farkas János Inkesz István Kovács József [...] Bars vm Gaj­dos István Nagy Vitéz u p Široka Sáros vm [...]
35. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1342. oldal)
[...] Petőfi Sándor ut 44 Fekete Sándorné Kálvária u 44 Fleischer Mariska [...] 3 Ezsiás András Rákóciföldek 65 Farkas Antal Földmíves u 31 l arkas Imre Liszt u 18 Farkas Imre Vám tér 3 Farkas István Földmives u 27 Farkas János Orgona u 3 a Farkas Vince Hattyú u 59 Fazekas [...]
36. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (855. oldal)
[...] Albert Pa 1383 31 Vári Sándorné III Révai u 11 22 [...] 323 4 549 40 Vincue Sándorné Ta 195 18 Virág István Gt 26 Vitéz Lajosné Pa 151 31 Vitézi [...] Ta 1551 16 özv Égető Sándorné Ta 1156 50 Farkas János Ta 1406 15 Fejes [...]
37. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1046. oldal)
[...] A G Kál­vin u 1 Vitéz Mihály nyomda Druk­kerei Wiébe 1 [...] Erdélyi Antal Batthyány u 23 Farkas Hermann Vásárhelyi u Fekete György [...] Széchenyi tér 1 xözv Leipnik Sándorné Hu­nyadi u Löwemstcin Ármin Deák [...] irdlei Lajos Tisiza u 18 Farkas Imre Zrínyi u 44 Farkas János Zrínyi u 44 Fazekas [...]
38. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • A (533. oldal)
[...] kovánszky Mária és János 620 Vitéz Sztankovánszky Pál 760 özv Tombi [...] gróf Degenfeld József 2667 id Farkas István 15 ifj Farkas István 28 Farkas János 30 Fejszés Já­nos 15 [...] 24 Seregély Péter 15 Seregély Sándorné 42 Somogyi Béla 15 Somogyi [...]
39. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1338. oldal)
[...] Gusztáv Csendes u 15 Csányi Sándorné Csendes u 15 Havas Ferenc [...] Dóczy Sándor Zoltán u 6 Farkas Mihály Szilléri u 38 Farkas Vince Szabadsajtó u 8 Filák [...] János Betek u 51 Korsó Sándorné Délibáb u 13 Kun Sándorné Csillag u 1 1338 I [...]
40. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1071. oldal)
[...] tagja Szülésznő Hebamme özv Bóhn Sándorné Tejkereskedő Milchhdlr özvegy Sári Ferencné [...] Lajosné 57 Eröss Ist­ván 28 Farkas Olivér 273 özv Gör Lajosné [...] Roth Ignác Schwarcz Dávid Schwarcz Farkas Kovácsok Schmiede Alady Pál Kalivoda [...] József­né 80 Szabó Dániel 60 Vitéz Ferenc 90 Zárandi Jó­zsef 30 [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind