2. oldal, 81 találat (0,165 másodperc)

Találatok

21. (16. oldal)
[...] közmondás is szól erről Károlyi Sándor gróf felesége Barkóczy Krisztina aki [...] könyv és sok gyerek Petőfi Sándor utólérhetlen családi költészetének gyökerét is [...] családok tagjai Lőcsén pedig Thurzó Szaniszló látta vendégül a papságot és [...]
22. (9. oldal)
[...] Jakab és Langfelder Dániel Lőcséről Sándor János és Teuffel Kristóf Bártfáról [...] Nagybányáról Szathmárról Németiből Varasáról Simonics Szaniszló Kapronczáról Szakmárdy János Kőrösről Garay [...]
23. I. Adalék Pannónia történetéhez Antoninus Pius korában. Hampel József 1. tagtól. (67. oldal)
[...] első követsége Erdélyben 1540 Szilágyi Sándor rendes tagtól 30 kr V [...] nagyajtai Kovács István fölött Szilágyi Sándor r tagtól 10 kr IV [...] György és a diplomáczia Szilágyi Sándor rendes tagtól 50 kr VI [...] IX Szám Thurzó Zsigmond János Szaniszló és Ferenez négy egykorit püspök [...]
24. HARMADIK RÉSZ. A XIX. század történelme. • XXI. A vallásegyenlőség. Ostromállapot, provizórium és a pátens (774. oldal)
[...] György nádor aláírása 234 Thurzó Szaniszló 237 aláírása 239 A Komjáti [...] biblia díszítése 327 Gróf Károlyi Sándor 333 III Károly 336 Erzsébet [...]
25.
G Sincsok János Kt Zoch Szaniszló Leányegyh Nemesvarbók lsz 200 G [...] e lsz 227 L Bernátli Sándor F Kiszely János báti körjegyző [...]
26.
[...] 74 Vereczki Pál 36 Winkler Sándor 59 Veszély Géza 77 Wladár [...] 57 Wágner Ede 4 Zoch Szaniszló 19 Weidinger György 13 Zongor [...]
27. 1912-06-29 / 26. szám
[...] oldal Sztehlo Kornél elfogadja Raffay Sándor indítvá­nyát bár ahhoz hogy közeljövőben [...] 79 Kúdelka Kristóf 1584 Socovsky Sándor 1590 Brestovsky Szaniszló Rohács János 1606 Lihány Márton [...] Svehla Gusztáv 1863 Felügyelők Lehoczky Sándor f 1839 Bankó Sámuel városi [...]
28. Személynévmutató (649. oldal)
[...] Gosnovicerus Kristóf 59 Seraphin 45 Szaniszló 51 59 63 71 Gosztonyi [...] András 196 Gömöri 444 Görgey Sándor 292 293 Graca Máté 306 [...]
29. Személynévmutató (658. oldal)
[...] Gáspár 128 137 143 145 Sándor 306 Pelekius Lukács 54 Pellis [...] 413 Petrasin Judit 208 Petraska Szaniszló 89 Elek 89 Petratsch János [...]
30. III. Bányai egyházkerület • 6. Honti esperesség 32 anyaegyházzal (126. oldal)
[...] Gáspár János Cseriben T Zocli Szaniszló az anyában Labdth János Nemes [...] és tá Báth L Bernáth Sándor F Kiszely János Báthon T [...]
31.
[...] 13 Valentinyi Gusztáv 24 Zoch Szaniszló 62 Vallner János 22 Zorkóczy [...] 67 Zsello Lajos 55 Vecsey Sándor 70 Zselló Pál 53 Dr [...]
32. B
[...] Ak 154 f 14 Bicžensis Szaniszló 1646 Z 58 23 Bitsensis [...] 1827 T 388 old Biszkup Sándor 1937 T 223 f 527 [...]
33. Személynévmutató (645. oldal)
[...] 111 Breslavius Márton 101 Brestovszky Szaniszló 64 117 Brezanius János 191 [...] 140 Carbonarius András 145 Caspar Sándor 293 Catharina Sydonia ducissa 78 [...]
34. (172. oldal)
[...] elnök árvái Lestin 1904 Medveczky Sándor kir közjző kishonti Rimaszombat 1909 [...] trvsz biró Alsókubin iglói Szontágh Szaniszló ny táblai biró Alsókubin pa­cséri [...]
35.
[...] dunántúli kerületből Radó Kál­mán Poszvék Sándor és Gyurácz Ferencz a dunáninneni [...] Teofil Hunfalvy Pál és Dolleschall Sándor a tiszai kerületből Péchy Tamás [...] kapta mely azon eredeti Thurzó Szaniszló nagy pecsétjével ellátott példány után [...]
36. 1914-11-07 / 45. szám
[...] s közli Thurzó György és Szaniszló Petrőezy István s Br Pró­nay [...] T képeit Ugyancsak Metuényi Karsay Sándorban az utolsó superintendenst méltatja melegen [...] a világi elnöki széket Medueezky Sándor lévai felügyelő foglalja el aki [...] Gusztáv Ulicsny ános és Kosztolányi Sándor emlékezetét hálás kegye­lettel megörökíti a [...]
37. (90. oldal)
[...] Stimel Pál földbirtokos T Zoch Szaniszló az agyben Labáth János vt [...] és Felsőzsember lgyben L Bernáth Sándor F Kiszely János körjegyző Báton [...]
38. Győri templomok (28. oldal)
28 ban továbbá Payr Sándor Egyháztörténeti emlékek című gyűjte­ményének 209 [...] Ez az új templom Villányi Szaniszló szerint inkább csak egy szegényes [...]
39. (247. oldal)
[...] főreáliskol tanár helyben T Naqy Sándor Lsz Nagykároly 239 evr 3405 [...] 5 Penészlek 5 Erendréd 3 Szaniszló 2 Tőketerebes 2 1 1 [...]
40. 1879. szeptember
[...] hivataloskodott s nyugalomba vonult Zoch Szaniszló Pepich Vilmos Hodrusbányán Sinkoviez András [...] Fóthon Kund Pál Lajos Tó­Györkön Sándor Géza P ét er in [...]