81 találat (0,153 másodperc)

Találatok

1. VII. Névmutató (607. oldal)
[...] Svidy Pál 311 13 Sybridovszky Szaniszló 45 Szakmári András 276 440 [...] Dávid 440 Szamuelius Márton 508 Szaniszló prépost 93 Szapolyai János 43 [...] 23 Thurzó Mihály 242 Thurzó Sándor 28 170 Thurzó Szaniszló 104 74 81 208 23 [...]
2. A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265. (267. oldal)
[...] 8 Pozsony Plathy Ferenc Thurzó Szaniszlóhoz Az ura levelében foglaltakat közölte Sándor Jánossal Szerdahelyi Mihály­lyal és Dávid [...] Nagod akaratiat ma yo regweí Sán­dor János 1 vramnak Zerdahely Mihali [...] egyik végrehajtója Bethlen megbízásából Thurzó Szaniszlóval együtt résztvesz a ni­kolsburgi béketárgyalásokon [...]
3. A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265. (268. oldal)
[...] ugi mint vyce palatinus vram Sándor Já­nos vram es többen requiralni [...] 9 Pozsony Plathy Ferenc Thurzó Szaniszlóhoz Miután a nádor látta hogy [...] 4 A 198 számban Thurzó Szaniszló által kezdeményezett terv tovább­építésére vonatkoznak [...]
4. Hely- és névmutató (233. oldal)
[...] 77 Szamosközi Máté 83­ Szamosközi Sándor 100 137 Szamosközi Tamás 132 [...] 100 Szaniszlai Péter 89 91 Szaniszló 72 120 135 Szaniszló 104 Szanki Imre 9­ Szántai [...]
5. 1934 / 3. szám • Hazai és külföldi irodalom (3_124. oldal)
[...] 1933 8 590 1 Domanovszky Sándornak az Ev Tanáregyesület tudós elnökének [...] előtérbe Most már rokona Thurzó Szaniszló is támogatta A főiskola székhelyéül [...] de fia Imre és rokona Szaniszló sem érték meg a terv [...]
6.
[...] Bártfán Waiszmann Mártontól Kassán Sovinus Sándortól Mössóczon Franczisci Tamástól Neczpálon Burdin [...] Úrsinus Illéstől és M Horler Szaniszlótól Befejezvén tanulmányait ezen iskolában 1 [...] Schola Lőcsei születésü Atyja K Szaniszló ottani polgár anyja Clementis Regina [...]
7.
[...] 57 Strba Mária 61 Sulcz Sándor 52 Švehla Zselmira 59 Svacho [...] 54 Takács Lajos 30 Takács Sándor 54 Tátrai János 41 Tatzeit [...] V ieszt Károly 46 Winkler Sándor Duna szerdahely 55 Winkler Sándor So­morja 54 V lcsek János [...] 52 Zettl János 53 Zoch Szaniszló 23 Zorkóczy János 32 Zsáry [...]
8. 1912. augusztus
16 Meghaltak Zoch Szaniszló nyug cserii tanitó y Megválasztattak [...] Bazinban Zettl Gusztáv Misérden Hlavács Sándor Császkón Krajcso­vics István Holicson Szlezák [...] Schérer János Raphanidesz István Szűcs Sándor VII Felavattattak Ujházy Barna Giesz [...] 150 Kurina Istvántól 25 Szádovszki Sándortól 15 Trnka János­tól 20 Szauer [...]
9. (198. oldal)
[...] 155 Rózsa János 51 Rózsa Sándor 39 2285 Rozsicska József 24 [...] Rupprecht Olivér 40 2300 Ruprecht Szaniszló 35 Ruprecht Tasziló 35 41 [...] 113 Ruttkay Mór 102 Ruttkay Sándor 109 Ruttkay Zsigmond 32 Rúzsa [...] István 143 Sághváry Elek 63 Sándor Ferencz 46 2330 Sándor János 138 Sántha Károly 67 [...]
10. 1985-03-10 / 10. szám
[...] Károly saját jelöltjét Leszc zynski Szaniszlót ültette A lengyel rendek sandomierzi [...] 11 úrv Vető Béla Karácsony Sándor u 31 33 de 9 [...] Kál­mán Kispest de 10 Bonnyai Sán­dor du fél 7 Bonnyai Sándor Kis­pest Wekerle telep de 8 [...] XII Károly saját jelöltjét Leszczynski Szaniszlót ültette A lengyel rendek sandomierzi [...]
11. I. A 16-17. századi magyar nyelvű protestáns éneklésről tanúskodó források (32. oldal)
[...] B Vitéz Imre levele Thurzó Szaniszlóhoz Tordai János semptei lelkész temetéséről [...] levele 1646 Ref Idézve Szilágyi Sándor 87 közléséből NI 1 Lövei [...] irat Ref orth Idézve Szilágyi Sándor 89 közléséből Ν 16 1660 [...] Ferenc 1911 8 7 SZILÁGYI Sándor 1874 8 8 HARSÁNYI István [...]
12. (393. oldal)
[...] 212 Zachár Gusztáv 226 Zacher Sándor 187 Záhony Dezső 221 Záhorszky [...] 238 Zehery István 307 Zelenay Sándor 123 Zelenák István 43 Zelenka [...] Zoch Pál 119 260 Zoch Szaniszló 90 Zolnay JenŐ 12 52 [...] 38 Zvarinyi Lajos 270 Zvarinyi Sándor 301 Zwiek Vilmos 22 I [...]
13. Betűsoros névmutató: • Az anyaegyházakról (256. oldal)
[...] 140 Timko György 151 Stenczel Sándor 140 Topscher György 122 Steiger [...] 149 Székely Gyula 123 Veber Sándor 139 Szépréthy Béla 32 34 [...] 108 Vogel Béla 108 Szontagh Sándor 122 Walser Gyula 122 Szontagh Szaniszló 27 Weber Sámuel 121 Szombalh [...]
14. (209. oldal)
[...] 176 Zimányi Mór 137 Zimányi Sándor 15 Zimermann Arnold 160 Zisko [...] 46 Zobel Lajos 43 Zoch Szaniszló 103 Zoch Pál 10 Zongor [...] 119 Zvarinyi Lajos 98 Zvarinyi Sándor 175 z Zsakó János 63 [...]
15. A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265. (177. oldal)
[...] Farkas Imre 1 könyvnyomtató Thurzó Szaniszlóhoz Thurzó prédikátorától Göncz Miklóstól a [...] Irreg 15 fasc Kiadva Payr Sándor Egyháztörténeti emlékek I k 168 [...] Erzsébethez 1 Életét 1 Payr Sándor Farkas Imre keresztúri és csepregi [...]
16. Névjegyzék • A) Személyek (258. oldal)
[...] Zachar Sámuel 175 3500 Zacher Sándor 83 Záhorszky Lajos 165 Zajácz [...] 175 Zimányi Mór 162 Zimány Sándor 21 Zimmermann Andor 164 Zimmermann [...] Zoch Pál 35 38 Zoch Szaniszló 126 Zongor Endre 50 3550 [...] János 140 142 3560 Zvarinyi Sándor 215 Zvonarits Mihály 44 Zwick [...]
17. GY • H
[...] 1879 Di 96 77 Horlerus Szaniszló 1627 Z 25 99 Hornyánszky [...] Ak 246 f 7 Horvát Sándor 1887 DT Ak 256 f 2 Horvát Sándor 1865 1905 ben Paks DT [...]
18.
[...] 64 Wicklein Nándorné 64 Winkler Sándor 50 53 Wladár Miksa 2 [...] 43 Zecher Mihály 10 Zelenay Sándor 56 Zelenka Frigyes 8 11 [...] Pál 49 52 66 Zoch Szaniszló 19 Zóna István 11 Zongor [...]
19. Személynévmutató (663. oldal)
[...] 131 133 So t zovinus Sándor 64 117 146 Sotzovszky András [...] 73 Stanik Mihály 116 Stankoviz Szaniszló 124 Péter 124 Standenherdt Stacidénherz [...] 192 Pál 588 Péter 198 Sándor de Karomét Szully 306 Szirmay [...]
20. (205. oldal)
[...] 147 Zimányi Mór 131 Zimányi Sándor 14 Zimmermann Arnold 149 152 [...] Dr Zoch Pál 29 Zoch Szániszló 100 Zongor Endre 35 38 [...] János 113 114 115 Zwarinyi Sándor 169
21. Névmutató (538. oldal)
[...] 34 73 74 519 Szilágyi Sándor 32 33 86 519 Szilvás [...] Etele 31 513 520 Thurzó Szaniszló 32 Thym Georg 164 Tóbiás [...] da Celano 283 318 Tonk Sándor 517 Tordai János 32 Tordasi [...]
22. 1889. szeptember
[...] Sámuel dengelegi a pestmegyeiben Reich Sándor és Geduly Lajos újpesti a [...] Szamecz Sámuel bélabányai s Coch Szaniszló cseri tanító urak összesen 10 [...] tanító s Klaar Fülöp Bereczky Sándor és Kaczián János katecheta urak [...]
23. II. A gyülekezet keletkezése. (10. oldal)
[...] történetét írta e műben Karsay Sándor ev püspök 2 Emlékkönyv a [...] győri ev gyülekezet 3 Villányi Szaniszló Győr vár és város helyrajza [...] 1882 66 lap 4 Payr Sándor szóbeli közlései
24. (71. oldal)
[...] első követsége Erdélyben 1540 Szilágyi Sándor rendes tagtól 30 kr V [...] nagyajtai Kovács István fölött Szilágyi Sándor r tagtól 10 kr IV [...] diplomatiai működése 1594 1598 Szilágyi Sán­dor m akad r tagtól 30 [...] IX Szám Thurzó Zsigmond János Szaniszló és Ferencz négy egykorú püspök [...]
25. (53. oldal)
[...] első követsége Erdélyben 1540 Szilágyi Sándor rendes tagtól 30 kr V [...] nagyajtai Kovács István fölött Szilágyi Sándor r tagtól 1 o kr [...] diplomatiai működése 1594 1598 Szilágyi Sán­dor m akad r tagtól 30 [...] IX Szám Thurzó Zsigmond János Szaniszló és Ferencz négy egykorú püspök [...]
26. 1874. augusztus
[...] lettek Sulcz Sámuel Udvarnokon Rutkay Sándor Dunaegyházán Jávor Márton Ocsován Linezényi [...] Hontban Herbst János Selmeczen Czoch Szaniszló Hodruson Záborszky Pál Ősödön Kosztolányi [...] Podrecsánban Kardos Ede Vanyarczon Honéczy Sándor Zólyomban tanítókká lettek Kuty Gusztáv [...]
27. (16. oldal)
[...] közmondás is szól erről Károlyi Sándor gróf felesége Barkóczy Krisztina aki [...] könyv és sok gyerek Petőfi Sándor utólérhetlen családi költészetének gyökerét is [...] családok tagjai Lőcsén pedig Thurzó Szaniszló látta vendégül a papságot és [...]
28. (9. oldal)
[...] Jakab és Langfelder Dániel Lőcséről Sándor János és Teuffel Kristóf Bártfáról [...] Nagybányáról Szathmárról Németiből Varasáról Simonics Szaniszló Kapronczáról Szakmárdy János Kőrösről Garay [...]
29. I. Adalék Pannónia történetéhez Antoninus Pius korában. Hampel József 1. tagtól. (67. oldal)
[...] első követsége Erdélyben 1540 Szilágyi Sándor rendes tagtól 30 kr V [...] nagyajtai Kovács István fölött Szilágyi Sándor r tagtól 10 kr IV [...] György és a diplomáczia Szilágyi Sándor rendes tagtól 50 kr VI [...] IX Szám Thurzó Zsigmond János Szaniszló és Ferenez négy egykorit püspök [...]
30. HARMADIK RÉSZ. A XIX. század történelme. • XXI. A vallásegyenlőség. Ostromállapot, provizórium és a pátens (774. oldal)
[...] György nádor aláírása 234 Thurzó Szaniszló 237 aláírása 239 A Komjáti [...] biblia díszítése 327 Gróf Károlyi Sándor 333 III Károly 336 Erzsébet [...]
31.
G Sincsok János Kt Zoch Szaniszló Leányegyh Nemesvarbók lsz 200 G [...] e lsz 227 L Bernátli Sándor F Kiszely János báti körjegyző [...]
32. Név- és helymutató (231. oldal)
[...] és pedig a Levél Thurzó Szaniszlóhoz a képimádás tárgyában 27 29 [...] a dunántúli protestantizmus történe­téhez Payr Sándor 45 92 a Báthory Erzsébetnek [...]
33. 1914-11-07 / 45. szám
[...] s közli Thurzó György és Szaniszló Petrőezy István s Br Pró­nay [...] T képeit Ugyancsak Metuényi Karsay Sándorban az utolsó superintendenst méltatja melegen [...] a világi elnöki széket Medueezky Sándor lévai felügyelő foglalja el aki [...] Gusztáv Ulicsny ános és Kosztolányi Sándor emlékezetét hálás kegye­lettel megörökíti a [...]
34.
[...] 74 Vereczki Pál 36 Winkler Sándor 59 Veszély Géza 77 Wladár [...] 57 Wágner Ede 4 Zoch Szaniszló 19 Weidinger György 13 Zongor [...]
35. 1912-06-29 / 26. szám
[...] oldal Sztehlo Kornél elfogadja Raffay Sándor indítvá­nyát bár ahhoz hogy közeljövőben [...] 79 Kúdelka Kristóf 1584 Socovsky Sándor 1590 Brestovsky Szaniszló Rohács János 1606 Lihány Márton [...] Svehla Gusztáv 1863 Felügyelők Lehoczky Sándor f 1839 Bankó Sámuel városi [...]
36. A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265. (183. oldal)
[...] Sempte Zólyomi Perinna Boldizsár Thurzó Szaniszlóhoz A mult évben a király [...] címeres nemeslevelet adományozott neki Pál Sándor Izsák nevű fiainak és Zsuzsanna [...]
37. Személynévmutató (649. oldal)
[...] Gosnovicerus Kristóf 59 Seraphin 45 Szaniszló 51 59 63 71 Gosztonyi [...] András 196 Gömöri 444 Görgey Sándor 292 293 Graca Máté 306 [...]
38. Személynévmutató (658. oldal)
[...] Gáspár 128 137 143 145 Sándor 306 Pelekius Lukács 54 Pellis [...] 413 Petrasin Judit 208 Petraska Szaniszló 89 Elek 89 Petratsch János [...]
39. III. Bányai egyházkerület • 6. Honti esperesség 32 anyaegyházzal (126. oldal)
[...] Gáspár János Cseriben T Zocli Szaniszló az anyában Labdth János Nemes [...] és tá Báth L Bernáth Sándor F Kiszely János Báthon T [...]
40. B
[...] Ak 154 f 14 Bicžensis Szaniszló 1646 Z 58 23 Bitsensis [...] 1827 T 388 old Biszkup Sándor 1937 T 223 f 527 [...]
41.
[...] 13 Valentinyi Gusztáv 24 Zoch Szaniszló 62 Vallner János 22 Zorkóczy [...] 67 Zsello Lajos 55 Vecsey Sándor 70 Zselló Pál 53 Dr [...]
42. Személynévmutató (645. oldal)
[...] 111 Breslavius Márton 101 Brestovszky Szaniszló 64 117 Brezanius János 191 [...] 140 Carbonarius András 145 Caspar Sándor 293 Catharina Sydonia ducissa 78 [...]
43. (172. oldal)
[...] elnök árvái Lestin 1904 Medveczky Sándor kir közjző kishonti Rimaszombat 1909 [...] trvsz biró Alsókubin iglói Szontágh Szaniszló ny táblai biró Alsókubin pa­cséri [...]
44.
[...] dunántúli kerületből Radó Kál­mán Poszvék Sándor és Gyurácz Ferencz a dunáninneni [...] Teofil Hunfalvy Pál és Dolleschall Sándor a tiszai kerületből Péchy Tamás [...] kapta mely azon eredeti Thurzó Szaniszló nagy pecsétjével ellátott példány után [...]
45. 1889. szeptember
[...] Sáling Gézát Fuchsz Pált Zoch Szaniszlót Szuchovszky Sándort Lacziak Mihályt Hamel Adolfot Az [...]
46. (90. oldal)
[...] Stimel Pál földbirtokos T Zoch Szaniszló az agyben Labáth János vt [...] és Felsőzsember lgyben L Bernáth Sándor F Kiszely János körjegyző Báton [...]
47. Győri templomok (28. oldal)
28 ban továbbá Payr Sándor Egyháztörténeti emlékek című gyűjte­ményének 209 [...] Ez az új templom Villányi Szaniszló szerint inkább csak egy szegényes [...]
48. 1879. szeptember
[...] hivataloskodott s nyugalomba vonult Zoch Szaniszló Pepich Vilmos Hodrusbányán Sinkoviez András [...] Fóthon Kund Pál Lajos Tó­Györkön Sándor Géza P ét er in [...]
49. (247. oldal)
[...] főreáliskol tanár helyben T Naqy Sándor Lsz Nagykároly 239 evr 3405 [...] 5 Penészlek 5 Erendréd 3 Szaniszló 2 Tőketerebes 2 1 1 [...]
50. (215. oldal)
[...] 1 Redei Károly t Nagy Sándor év f Plachy Gyula kir [...] 32 Penészlek 30 9 1 Szaniszló 14 92 Szil ágy vm [...]
52. Tematikus tartalom • III. Ünnepélyek, gyűlések stb. • Veszprém (315. oldal)
[...] irják Kossuth Fe­rencz főmunkatárs Fenyő Sándor főszerkesztő Eötvös Károly főmunkatárs Mezei [...] Heltal Jenő Gárdonyi Géza Timár Sza­niszló Szabolcska Mihály Endródi Sándor Mar tos Ferencz Kürthy Emil [...]
53. A Thurzó-levéltár egyháztörténeti iratai 1-265. (117. oldal)
[...] márc 16 án Bajmócból Thurzó Szaniszlóhoz intézett leveléből Irreg 3 fasc [...] itt sincs megnevezve 5 Sozovius Sándor 1608 ban kassai rektor és [...]
54. VI. Fejezet (57. oldal)
[...] tűzött s minek gyakorolhatására Poszvék Sándor még a gyámintézet körén belül [...] evangélikus egyházunknak egyik oszlopa Thurzó Szaniszló választatott meg az ország nádorává [...]
55. XXI. A pozsonyi ág. hitv. ev. egyház felügyelői (506. oldal)
Steltinger Stettner József Stiegler Sándor Strauss Miklós Strecsko Sámuel Stromp [...] 138 Thurzó Miklós 112 Thurzó Szaniszló 145 Tichy Gusztáv 486 Tiefenbacher [...]
56. Név- és tárgymutató (318. oldal)
[...] Soputius Jeremiás 236 3 Sozovius Sándor 117 5 236 2 Sozovszky [...] Thur­zó Kristóf Thurzó Miklós Thurzó Szaniszló i kanonok 92 93 166 [...]
57.
[...] működött lelkészek névsora 1 Kükemezei Szaniszló Stanislaus 1564 2 Zebrovius Albert [...] 1754 nov 21 11 Farkas Sándor 12 Mihóky Pál 13 Mihóky [...]
58. 1922-11-11 / 45-46. szám
[...] is megemlítjük hogy Dr Kovács Sándor teol akad tanár a Protestáns [...] evang lelkész tartott szabad előadást Szaniszló Sári szavalt és Limbacher Zoltán [...] szoros kapun Előadó Dr Nagy Sándor ref lelkész November hó 26 [...] ada­tik nektek Előadó Dr Nagy Sándor ref lelkész Min­denkit szeretettel hiv [...]
59. A toporczi Zsigmond ág (84_3. oldal)
[...] 1639 alispán követ táblabíró Thurzó Szaniszló prefek­tusa főisp helyettes Gotssith Károlyi [...] Imre 28 Bora I Horváth Sándor II Simon Elek 29 sz [...]
60. Tematikus tartalom • Költemények • Sántha Károly. Ezredéves ének (176. oldal)
[...] Győr ós Esz­tergom régiségeivel Villányi Szaniszló szinte benczés foglalkozik Pozsony város [...] a babért Elég csak Szilágyi Sándort említenünk ki a protestáns Rákóczyak [...]
61. 1922-11-05 / 45. szám
[...] ev lelkész tartott szabad előadást Szaniszló Sári szavalt és Limbacher Zoltán [...] Lajos a másodikon dr Kovács Sándor és Turóczy Zoltán a harmadikon [...] tett és üdvö­zölte dr Raffay Sándor püspököt aki a szarvasi árvaház [...]
62. 1905-03-17 / 12. szám
[...] ugyanis a Thurzók egyik ágának Szaniszlónak a fészke s ott gynmasiumot [...] galgóczi polgári is­kolai igazgató Kovács Sándor pozsonyi theol akad tanár a [...] vágmenti falut csa­ 1 Gáli Sándor szélsöbali képviselő
63. 1931-06-07 / 23. szám
[...] ennek asztalánál ismerkedett meg Albach Szaniszlóval a híres franciskánus szónokkal Sztankovics [...] hintóját is át­engedte Még Karsay Sándor püspökünk is Hévi­zén együtt olvasta [...]
64. 1926-02-21 / 8. szám
[...] Ébert Bertalan betanításával és végül Szaniszló Sári Pántyik Babus Urban Kálmán [...] elnöke dr Má gócsy Dietz Sándor egyetemi tanár Debrecen Ádventben a [...]
65. 1932-05-29 / 22. szám
[...] vallásbéke éveiben Irta D Payr Sándor Előttünk még a szép jellemző [...] Ennek asztalánál is­merkedett meg Albach Szaniszlóval a szabadelvű jeles franciskánus szónok­kal [...] arcát megpillantva mintha csak Karsay Sándor győri lelkészt az utolsó evang [...]
66. 1926-01-03 / 1. szám
[...] Imre származása ismeretlen lólá­bén Thurzó Szaniszlónak irt levelet aki vele könyvet [...] került az ellenreformáció szolgála­tába Payr Sándor Jövőnk A határmenti gyulai ev [...]
67. 1907-03-01 / 9. szám
[...] György Thurzó Kristóf és Thurzó Szaniszló határozottan mint fő­patrónusok szerepelnek Jött [...] ócsai Balogh Pé­ter majd Prónay Sándor báró Ezek már kifeje­zetten mint [...]
68. 1922-01-15 / 3. szám
[...] ünnepén Irta és elmondta Payr Sándor Ünneplő gyülekezet nemes tanuló ifjúsági [...] Nikolsburgban váratlanul hunyt el Thurzó Szaniszló Esterházy újév napján este lovagolt [...]
69. Tematikus tartalomjegyzék • Irodalom – Könyvismertetés • Képes magyar Abc (Németh Károly) (370. oldal)
[...] Lőcsén a nagy templomban Thurzó Sza­niszló gróf nádor felett tartott gyászbeszéde [...] Vendel Luttenberger Ágoston és Péterfy Sándor or­szágosan ismert nevű s egyedül [...]
70. 1926-01-10 / 2. szám
[...] Erzsiké Kmeth Mancika Csengődy Etelka Szaniszló Sárika és Illa Marko Emma [...] Ielkészné a helyettes tanító Nagy Sándor pedig üdvözölte a megjelent közönséget [...] nőegylet áldozatkészségét dicséri Halálozás Péter Sándor kismányoki ev lelkész kit ádvent [...]
71. 1912-04-28 / 23. szám
[...] felnőtt fia Mihály és Fe­renc Szaniszló Szatmármegye Szat­mári István Zemplénmegye Agárd [...] Bertalan Beregmegye Nagy dobrony Komlósy Sándor Szabolcs ntegye Nyírbátorból HARANGSZÖ Meggyalazottmagyar [...]
72. 1976-02-22 / 8. szám
[...] is Engedd hogy találkoz­zanak Győr Sándor Kiszabadult gályarabjaink sorsa Nyolc prédikátorunk [...] írta be az em­léksorokat Horler Szaniszló albumába Egy latin párverset írt [...] ismer­tette DE KI VOLT HORLER SZA­NISZLÓ A Szepesség Lőcse város szülöttje [...]
73. 1926-02-21 / 8. szám
[...] Ebert Bertalan betanításával és végül Szaniszló Sári Pántyik Babus Urban Kálmán [...] kötött 11 pár Udvari Mühl Sándor gyönki lelkész január 24 én [...]
74. 1987-06-14 / 24. szám
[...] fél 11 Kertész Géza Karácsony Sándor u 31 33 de 9 [...] Kálmán Kispest de 10 Bonnyai Sándor du fél 7 Bonnyai Sándor Kispest Wekerle telep de 9 Bonnyai Sándor Pestújhely de 10 Bízik László [...] Lajosné 100 szórványadomány Cecéről 570 Szaniszló János 100 Nagy Lajosné 100 [...]
75. 2005-12-18 / 51. szám
[...] rádió Karácsonyi könyvvásár 2005 Jáki Szaniszló A tudomány és a vallás [...] virag gyori lutheran hu Dobsonyi Sándor sandor dobsonyi lutheran hu Korrektor Huszár [...] Lapnyomda Rt Felelős vezető Máthé Sándor vezérigazgató E mail szikra kervigh [...]
76. 1975-05-04 / 18. szám
[...] tudta és vallotta ezt Petőfi Sándor is ezért írta István öccsének [...] nincsen fogalom Az a Petőfi Sándor nem ta­lált szót annak kifejezésére [...] én halt meg Lőcsén Thurzó Szaniszló az utolsó evangélikus nádor sz [...]
77. 1983-10-30 / 44. szám
[...] vezényel Oláh Gábor 8 Reményik Sándor Az óriás Elmondja Szaniszló Tibor bap­tista elöljáró 9 J [...]
78. 1992-11-15 / 46. szám
[...] tagjának tartalmas előadása Kö­rösi Csorna Sándorról A nap záró fénypontja iskolánk [...] felavattuk és megkoszorúztuk Körösi Csorna Sándor a nagy ma­gyar orientalista valamint [...] felsőtagozatosai Mihalik János Krajcs Gábor Szaniszló Béla Tala bér Annamária jelenetben [...]
79. 1972-05-28 / 22. szám
[...] el a nádori széket Thurzó Szaniszló a zsinati kánonok megerősítője az [...] Bach 76 kantáta Vezényelnek Szokolay Sándor és Weltler Jenő Orgonái Trajtler [...]
80. 1994-12-04 / 49. szám
[...] Evangélikus Leánygimnázium albumát valamint Raffay Sándor 10 éves püspöki jubileuma alkalmával [...] 6 de fél 10 Csizmazia Sándor Pesthidegkút U Ördögárok u 9 [...] a gyüle­kezetek figyelmét hogy ha Szaniszló József fiatal zenetanár bárhol reám [...]
81. 1954-02-21 / 8. szám
[...] u 28 délelőtt 11 Bonnyai Sándor délután ß Vámos József Kőbánya [...] az országgyűlésen az evangélikus Thurzó Szaniszló még 80 szavaza­tot kapott a [...]