300 találat (0,459 másodperc)

Találatok

1.
[...] lelkész úr sérelmezte előttem hogy István király napján az illetékes helyi [...] ház céljaira fordíttassék a felajánló kérése értelmében A közös protestáns bizottság [...]
2.
[...] nyitotta meg G A Gyámintézetünk kérése előtt H üséges sz ö [...] jelen­tésében Az 1941 esztendőt Széchenyi István gróf emlékezete ragyogja be Igazságot [...]
3.
[...] A Herczeg Ferenc jubiláris bizottság kérése alapján felkértem egy­házkerületeink püspökeit hogy [...] dr Gaudy László dr Bélay István Grünvalszky Károly és Dezséry László [...]
4. 1855. május
[...] körülményt világosítsák fel 33 Kalmár István pesti gyházfi abbeli kérése hogy miután ö a kerület [...]
5. 1860. július
[...] maradt kiskorú testvérei gondnokának azon kérése hogy az ellene ezen egyházkerület [...] Lajos Haviár Dániel és Görgey István urak oly hozzáadással neveztettek miszerint [...]
6. 1900. augusztus
[...] ösztöndíj 98 61 A Németh István féle ösztöndíj adományozási sorrendje 98 [...] 97 A felső esztergályi leányegyház kérése anyásítás s több alsó esztergályi hívek kérése pap választás iránt 113 98 [...]
7. 1904. augusztus
[...] Árpád br SoRmossy Ödön Farbaky István g Zay Miklós br Buttler [...] Raab Károly Wladár Miksa Krupecz István Jánossv Lajos Ringbauer Gusztáv Hollerung [...] egyetemes protestáns egyházat Ennek az kérése szíveskedjék a közgyűlés jegyzőkönyvileg is [...]
8. 1904. augusztus
[...] hányada 138 72 A Németh István ösztöndíj sorrendje 138 VII Szabályrendeletek [...] tárgyában 146 92 Ondód egyházközség kérése hogy a Pusztavám nevet vehesse [...]
9. 1913. augusztus
[...] tervezete 158 94 Luther társaság kérése a népiskolai könyvtár typusok ügyében [...] nem támogathatja 161 105 Noszko István kérvénye a belmissiói közlemények kiadása ügyében 161 106 Noszko István kérése a hivatalos közlemények kiadása ügyében 161 107 Noszko István a Luther nyomda létesítésére részvényeket [...]
10. 1915. augusztus
[...] Lepossa Dániel Lenhart Károly Rákóczy István Csengey Gyula ifj Laszkáry Gyula [...] Béla dr Sztranyavszky Sándor Kosztolányi István Polner Ödön Kujnis Gyula Sobó [...] Biszkup Béla Pröhle Henrik Kiss István Bándy Endre Krupecz István Horváth Sándor Kirchner Rezső Rátz [...] egyházmegye a közgyűléshez intézett azon kérése hogy írjon
11. 1930. október
[...] Rogrün Jenő bányaorvos és Ferdinánd István társulati tanitó kik kezükbe vették [...] járuljon hozzá az útiköltségek fedezéséhez Kérése meg­hallgattatásra talált 1930 évi május [...] költséget okozna Épen ezért Ferdinánd István társulati tanítóra bizta a vallástanitást [...] intézkedését hogy a vallástanitást Ferdinánd István ottani evang vallású társulati tanítóra [...]
12. 1844. július
[...] érték hiánya miatt a folyamodóknak kérése ez idő szerint nem teljesittethetik [...] Szentiványi Károly Pulszky Ferencz Malatinszky István és Ferencz Hámos József Kubinyi [...]
13. 1845. július
[...] s ezek által ajánltatnak részesülhetvén kérése nem teljesíthető 52 Az eperjesi [...] fóesperes el­nökletük alatt T Malatinszky István Ruthényi Bertalan s Tiszt Liszkay [...]
14. 1846. július
[...] egyház kerület pénztárából segedel­meztetni könyörögvén Kérése nem teljesithetése felől értesittctik tavalyi [...] gyakorlat szokott kifejteni Tettes Kornidesz István Goldberger Imre Spóner Tivadar Antal [...] Szirmay Hágó Radvánszky Albert Szontagh István és Lajos Malatinszky István Bánó Miklós és Jósef Szulyovszky [...]
15. 1846. július
[...] egyház kerület pénztárából segedel­meztetni könyörögvén Kérése nem teljesithetése felől értesíttetik tavalyi [...] gyakorlat szokott kifejteni Tettes Kornidesz István Goldberger Imre Spóner Tivadar Antal [...] Szirmay Húgo Radvánszky Albert Szontagh István és Lajos Malatinszky István Bánó Miklós és Jósef Szulyovszky [...]
16. 1864. július
[...] nagyrészben végrehajtotta de Sztamecz Sámuel kérése folytán a végrehajtó bíróság öt [...] két tanár u m Koren István a nyíregyházi algymnasium Il dik [...]
17. 1898. július
[...] elnököket működésűkre Isten bő áldásának kérése mellett melegen üdvözli hét egyházunknak [...] kerületi gyám intézeti jegyzőt Linberger István ennek netán akadályoztatása esetére Osisko [...] elismerés megsza­vazása mellett Justh Sámuel István kerül gyámintézeti pénz­tárosnak a jelzett [...]
18. 1911. szeptember
[...] 96 A kassai I egyháznak kérése 168 97 Jelentés a zsolnai [...] egyházmegyei elnökségre 177 109 Rúzsa István clevelandi lelkész kérelme az amerikai [...]
19. I-ső kötet, 1791. évig (1_96. oldal)
[...] ném 1785 a gömöri leányegyházak kérése hogy az anyaegy­házhoz visszacsatoltassanak 1784 [...] miatt a városból kitiltották Licskó István miavai lakosé hogy a kath [...]
20. (6. oldal)
[...] Mátyás Sztáray Mihály Szegedi Kiss István Károlyi Gáspár Szenczi Molnár Albert [...] emléke munkája után Isten segítségének kérése a tanév elején község után [...]