30 találat (0,154 másodperc)

Találatok

1. 1866. augusztus
[...] Nándor kath Mikszáth Kálmán Szarvason Büchler Ignác izr Gzinkoczky Márton Deák [...]
2. 1866
[...] Koloman Mikszáth Na Sarvaši Ignác Büchler izr Martin Czinkoczky Sira Deák [...]
3. 1883. október
[...] 1883 julius 24 24709 Kérdéstétel Büchler Miksa és Büchler Ferencz osztályösszevonás érdekében benyújtott folyamodvá­nyaik [...] 117 1883 augusztus 17 27405 Büchler Miksa és Ferencz osztály összevonás [...]
4. 1884. augusztus
[...] 1884 április 26 án 14764 Büchler Vilmos fiai vizs­gálat letehetése iránt [...] 1884 május 16 án 17236 Büchler Vilmos fiainak vizsgálat letehetése iránti [...]
5. 1890. október
[...] aug 1 34 863 sz Büchler Jenőnek kiadatott az érettségi bizonyítvány [...]
6. 1909. szeptember
[...] J Kuczan­czin Neidert A Selistén Büchler A Dorkovczin Krebs C Fericzanczin [...]
7. A reformáció áttörése • Szigeti Jenő: Luther és Werbőczi találkozója (206. oldal)
[...] Tibor i m 74 13 Büchler Sándor Szerencsés Imre Mahler Emlékkönyv [...]
8. Névmutató (345. oldal)
[...] Burgio 204 Burk Karl 336 Büchler Sándor 206 Calagnini Celio 210 [...]
16. X. A pozsonyi evangelikusok küzdelme templomaik és iskolájuk megtartásáért (218. oldal)
[...] birájának azonban megparancsolta Szelepcsényi hogy Büchler Orbán Kácser Mátyás és Eisert [...] a helytartó parancsát a bebörtönzött Büchler Kácser és Eisert polgá­rokkal együtt [...]
17. XXI. A pozsonyi ág. hitv. ev. egyház felügyelői (501. oldal)
[...] György Bucsi Imre Burius János Büchler Orbán Bürgler Gáspár 205 211 [...]
18. Jubileumi áldozat (70. oldal)
[...] Bozsóky Lajosné Böröczky Vilmos özv Buchler Lu­kácsné Czapit Istvánné Dabasy Tibor [...]
19. 1913 / 1. szám • A protestantizmus hivatása (14. oldal)
14 Voltaire Darwin Haeckel Büchler Nietsche stb régen oda száműzték [...]
20. 1914 / 7. szám • Irodalom (167. oldal)
[...] szombat este istenitisztelet bib­liaolvasással Felhívás Büchler Hugó nagybecskereki kartársunk lefordította Se [...]