Kéziratos cédulakatalógus

A Történeti Könyvtár digitalizált kéziratos cédulakatalógusa

Könyvtárunk a 16. század óta létezik. A régi korokban főként adományok útján gyarapodott: a külföldi tanulmányútról hazatérő teológusok révén kerültek a gyűjteménybe értékes nyomtatványok. A 18. század végétől indult meg a tudatos állománygyarapítás. A mai Történeti Könyvtár törzsanyaga a felvilágosodás és a reformkor idején alakult ki (1790–1848). A könyvtár első szakszerű rendezésére Tóth Dániel könyvtárossága alatt (1877–1897) került sor. Az ő munkáját folytatta Borsos István (1897–1918), aki az állományt 32 szakba sorolta be, és kiadta a könyvtár nyomtatott katalógusát két kötetben.

A Református Főiskolai Könyvtár állománya 1885-ben a megszűnt Jogakadémia, 1890-ben az ugyancsak megszűnt Tanítóképző könyveivel gyarapodott. A Jókai Kör, a Nőnevelő Intézet könyvtára is ebbe a gyűjteménybe olvadt be 1945 után. A II. világháborút követően Pongrácz József (1885–1963) teológiai professzor rendezte és őrizte meg a gyűjteményt a jelen használói számára.

A Porosz Instrukció mintájára készített kéziratos cédulakatalógus építését Tóth Dániel kezdte, majd Borsos István és Pongrácz József folytatta az 1960-as évekig. Az Arcanum Kft. által 2019-ben digitalizált katalóguslapok között olyan művek leírása is megtalálható, amelyek a II. világháború alatt, után, vagy a szocializmus évtizedei során elvesztek.