Az 1956-os forradalommal kapcsolatos fővárosi tanácsi és pártiratok

Az adatbázis az 1956-os forradalom és szabadságharc témakörével kapcsolatba hozható tanácsi és pártiratokból készült; Budapest Főváros Tanácsa, a kerületi tanácsok tanácsülési és végrehajtó bizottsági üléseinek, valamint az MSZMP budapesti és kerületi szervezeteinek vonatkozó iratait tartalmazza.

A kutatás az 1956. október 23. utáni és 1957. december 31. előtti iratokra terjedt ki.

A duplikálás elkerülése végett az adatbázis csak az újonnan publikált adatokat tartalmazza. A már publikálásra került fővárosi tanácsi jegyzőkönyvek a Hungaricana Budapest Főváros Tanácsának jegyzőkönyvei 1950-1990 c. adatbázisában találhatók meg: https://library.hungaricana.hu/hu/collection/leveltari_iratok.

A jogszabály alapján védett adatok Budapest Főváros Levéltárában támogatói állásfoglalás alapján teljes egészében megismerhetők, jelen internetes felületen azokat az adatokat tudjuk nyilvánosságra hozni, amelyek esetében nincs semmiféle adatvédelmi korlátozás.

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta.