Kánonjog 1999-2017

Egyetemünk fakultási jogú Kánonjogi Posztgraduális Intézetének magyar nyelvű folyóirata, mely tudományos tanulmányok és rövid cikkek közlésével a magyar egyházjogi szaknyelv megszilárdításához kíván hozzájárulni.