Baár-Madas református felső leányiskola és nevelőintézet

Tartalom