Új mindenes gyűjtemény 1980-1993

E tudományos dolgozatokat sorakoztató évkönyvnek 1981 (1980-as évszámmal) és 1993 között összesen 10 kötete jelent meg, melyek a társadalomtudományi jellegű sajtó és könyvkiadás hiányát pótolták. Volt két tematikus kötete: az 5. (A komáromi múzeum száz éve) és a 7. („Kurtaszoknyás hatfalu”), s az utolsó három a Társadalomtudományi értekezések alcímet kapta. A kötetek szerkesztői-összeállítói: Zalabai Zsigmond, Balla Kálmán, Géczi Lajos, Fehérváry Magda, Ratimorszky Piroska, Trugly Sándor, Liszka József, Tóth Károly és Veres Géza.