Szlovákiai magyar szépirodalom

A könyvtár néhány korszakos költői és prózai antológián kívül tartalmazza a két háború közti legjelentősebb alkotók (Darkó István, Egri Viktor, Győry Dezső, Neubauer Pál, Szenes Piroska, Tamás Mihály, Vozári Dezső stb.) egy-két kiemelt művét, valamint az 1948 utáni írónemzedékek jelentősebbjeinek (Cselényi László, Dávid Teréz, Dobos László, Duba Gyula, Grendel Lajos, Ordódy Katalin, Ozsvald Árpád, Rácz Olivér, Zs. Nagy Lajos, Tőzsér Árpád stb.) egy-két kötetét. A válogatás nem teljességre törekszik, inkább reprezentatív igényű.