A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár digitalizált plakátgyűjteménye

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár helyismereti gyűjteménye több, mint 7000 darabot meghaladó plakátgyűjteménnyel rendelkezik, melyek helytörténeti és művelődési szempontból is kuriózumnak tekinthető dokumentumok. A plakátgyűjtemény darabjai nyomdai kötelespéldány-szolgáltatás útján kerültek könyvtárunkba. Ez a gyarapodási forrás képezi a gyűjtemény alapját, s egyben jelenti egyedi voltát is, hiszen nyomdai kötelespéldányban más megyei közgyűjtemény nem részesül. Bár napjainkra csökkent a plakátok jelentősége, szerepük ma is vitathatatlan, hiszen fontos kortörténeti dokumentumnak tekinthetőek.

Oldaltérkép