Kárpát-medencei sajtószemle 1999-2018

A Határon Túli Magyarok Hivatala, majd később a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Államtitkársága keretében 1995 és 2010 között készítettem a Kárpát-medencei napi/heti sajtótallózót kisebbség- és nemzetpolitikai témakörben, természetesen kitérve a kapcsolódó területekre is. 2010 után alapítványi keretek között, majd 2012-től a Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Magyarok Titkársága támogatásával folytattam ezt a tevékenységet.

A tallózó összefoglalja az aktuális híreket (országonkénti bontásban, rövid annotációkkal, kattintható, élő linkekkel , ritkábban a cikk teljes szövegével). A sajtófigyelő kezdetben elsősorban a vezetőség és a kollégák napi tájékozódását segítette, később a terjesztési kör egyre szélesebb lett: hazai és határon túli pártok, szervezetek, politikai döntéshozók, kisebbségpolitikával foglalkozó politikusok és szakértők, kutatók, újságírók kapták, és olvasták rendszeresen a figyelőket (a legszélesebb terjesztés időszakában [2004-2010] hozzávetőleg 400-450 címre jutott el a tallózó). 2012 után a kör kibővült az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tagjaival.

A sajtófigyelő szélesebben értelmezett tematikája: hazai és Kárpát-medencei politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális hírek, hazai és határon túli kisebbségi közösségek hírei (ideértve a diaszpórát is) – különös tekintettel a gazdasági átalakulás, illetve a határokon átnyúló regionális együttműködés kérdésére –, regionális hírek, Európa, illetve EU, globális politikai és gazdasági tendenciák, véleménycikkek, kommentárok, elemzések, háttéranyagok, várható események, nemzetközi kisebbségvédelmi kérdések, összehasonlító kisebbségkutatás. 2012 után a tallózóban rendszeresen megjelentek a határon túli magyar tudományosság hírei, a pályázatok, a külhoni magyar tudományos és oktatási intézmények, kutatóhelyek tevékenysége, illetve hírei, személyi változások, a fontosabb eredmények. Az átlagosan 15 oldal terjedelmű napi figyelőben túlnyomórészt a hazai és Kárpát-medencei magyar nyelvű online sajtót szemléztem: mintegy 65-70 periodika, honlap, online hírportál szerepel ebben a körben, 60% – 40% külhoni – hazai arányban.

A szemle 1999 után elektronikus formában archiválásra került, letölthető, szabadszavasan visszakereshető.

A digitalizált sajtószemle internetes hozzáférését az MTA TK Kisebbségkutató intézet 109173. sz. OTKA ill. 128848. sz. NKFI programja tette lehetővé.

Boér Krisztina