Az Evangélikus Országos Könyvtár Alapkatalógusa

Az Alapkatalógus szerzői betűrendes katalógus, amely az Evangélikus Országos Könyvtár 2010 előtt beszerzett dokumentumainak adatait tartalmazza. A 2010 után beszerzett dokumentumok a könyvtár elektronikus katalógusában érhetőek el, amelybe folyamatosan bekerülnek a 2010 előtt beszerzett művek címleírásai is.