Indizes und Protokollbücher des Bestandes Hoffinanz 1531–1762 (FHKA HF)

Udvari Kamara központi segédkönyvek 1531–1762

Az indexek és lajstromkönyvek (protokollumok) az Udvari Kamara (Hofkammer) megmaradt, mintegy 5000 dobozra rúgó iratanyagához tartozó korabeli segédletek.

Az 1527-ben alapított Udvari Kamara ügykezelése során az a más kormányszerveknél is szokásos gyakorlat alakult ki, hogy a beérkező iratokat érkezési sorrend szerint protokollumba vezették. Ezek a kötetek kapták az „Expedit“ (Einlauf) elnevezést, míg a kimenő iratokat regisztráló kötetek lettek az ún. „Registratur“ (Auslauf) kötetek. Jóllehet protokollumsorozat csak egy létezik, az iratanyagot magát a kimenő dátum alapján három nagy országok szerint elkülönített, de időrendbe rendezett (Hoffinanz Österreich, Hoffinanz Böhmen és Hoffinanz Ungarn) és néhány kisebb (Siebenbürgen, Reichsakten etc.) sorozatba, valamint tárgyi alapon válogatott (Instruktionen, Kontrakte und Reverse, Münz- und Bergewesen etc.) egységekbe rendezték. Aki tehát az 1527–1762 közötti időszakban valamilyen kamarai ügyre akar kutatni, annak mindenképpen tanácsos a protokollumsorozat kézbevétele. Sajnos a korai időszakból nagyon kevés irat maradt fenn és számos beadványnak csak a kötetekben található rövid regeszták őrzik a nyomát. A XVI. sz. derekától általában két kötet bemenő (protokollum és index), és két kötet kimenő (protokollum és index) jegyzőkönyv maradt meg.

A keresés módja az alábbi: az index segítségével megtalált személyt vagy helységet a protokollum indexben megadott oldalán kell megkeresni, ahol az ügy rövid kivonata, ill. az elintézés dátuma olvasható. Optimális esetben az iratanyag valamelyik sorozatában az elintézés dátuma alatt az eredeti iratok is megvannak. A Hoffinanz Ungarn sorozathoz a bécsi magyar levéltári delegátusok által készített darabszintű jegyzék online is rendelkezésre áll.

Mind időben, mind térben sokrétű információkat tartalmaznak a kötetek. A könyvekben az egykori Habsburg Monarchia tartományaira, azaz a mai közép- és kelet-európai országok gazdaság-, igazgatás-, társadalom- és hadtörténetére vonatkozó adatok találhatók.

Oldaltérkép