Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból - Zalai Gyűjtemény 26. (Zalaegerszeg, 1987)

Balogh Elemér: Országgyűlési választások Zala vármegyében

A képviselőválasztásokat vezető küldöttségek 44 Év Kerület Elnök Helyettese Jegyző Helyettese 1865 Lend va Thassy Mihály Séllyey László Sziszeky Márk Csáktornya Glavina Lajos Deurbány Elek 1867 Szentgrót Bessenyey Ernő Szabadhegyi Sándor Bogyay Máté Szily Dezső Zalaegerszeg Séllyey László Skublits Zsigmond Hrabovszky Flórián Braunstein Pál 1869 Tapolca Vadnay Rudolf báró Putheány Ödön Ács Ferencz Écsy László Keszthely Tolnay Károly Szabó György Bogyay Máté Kugler Nándor Szentgrót Bessenyey Ernő Takács Alajos Szily Dezső Szentmihályi Rezső Kanizsa Glavina Lajos Tóth Lajos Koch Adolf Ébenspanger Lipót Tolnay Károly Tóth Lajos Koch Adolf Ébenspanger Lipót Zalaegerszeg Bartodeczky Gyula Isoó Ferencz Svastics Benő Donászy Ferencz Lendva Czigány Bertalan Knausz László Dervarics Kálmán Kelemen Imre Baksa Nagy Pál Sáska Imre Babos Péter Martinék István Letenye Lisziák Ferencz Csuzy Károly Tarbócz Emil Orancsics Gábor Csáktornya Nóvák Károly Pecsornik János Dugovics Pál Huszár Ferdinánd 1872 Tapolca Vadnay Rudolf báró Putheány Ödön Szily József Csendes József Keszthely Hertelendy Kálmán Nedeczky Jenő Koller István Töreky Aladár Szentgrót Bessenyey Ernő Szűcs István Forintos Kálmán Szily Dezső Kanizsa Babocsay János Inkey László Ébenspanger Lipót Hertelendy Béla Zalaegerszeg Árvay István Fali Gedő Szigethy Antal Hidegh József Lendva Czigány Bertalan Kollay Jeromos Szilassy Károly Vámosy Lajos Baksa Nagy Pál Páslek János Martinék István Soós Kálmán Letenye Lisziák Ferencz Szalacsy Farkas Zakál Gyula Faits Károly Csáktornya Bogdán György Petsurnick János Huszár Sándor dr. Krasovecz Ignác 1861-ből egyáltalán nem, 1865-ből is csak utalásokból és hiányosan deríthető fény e testületek névsorára. Lendván 1865-ben két pótválasztás is volt, de csak az elsőről maradt fenn irat.

Next

/
Thumbnails
Contents