Zala megye történelmi olvasókönyve (Zalaegerszeg, 1996)

Dokumentumok

rosba hívták barátai, azzal hárította el a kérésüket, hogy "a sors engem ezen földnek göröngyeihez kötött, mely kenyeremet adja, s függetlenségemet értékileg csak úgy tarthatom fenn, ha kerülök minden kiadást, mi tehetségemet megha­ladja". A jobbágyfelszabadítás után, 1852-ben szétosztották a család birtokait: Deák Klára kapta Söjtört, míg Ferenc és Jozefa Kehidát és Koppányi. Az utóbbi javak elkülönítésére csak Jozefa halála után. 1854 tavaszán került sor, amikor Deák Ferenctől nővérének hét gyermeke kérte az osztályrészét. Deák saját birto­kát már 1852-ben megpróbálta eladni, ekkor azonban még nem talált rá vevőt. A tulajdonmegosztást követően viszont rövidesen megállapodás született Széchenyi István feleségével, aki fia, Ödön számára vásárolta meg Deák kehidai birtokát. Deák 1854 novemberében Pestre költözött, az "Angol királyné" szállodában bérelt két szobát, és a vételár fejében folyósított életjáradékból látta el magát. "Szerény jövedelmemből egyszerűen élek, hat hónapig Pesten, a nyarat és ősznek első felét Zalában fpusztaszentlászlói sógoránál, Oszterhueber Józsefnél], s néha egyik, néha másik fürdőben töltöm" - írta Deák 1859 tavaszán. Örökeladási szerződés Mely szerint mi alólírottak, úgy mint egyrészről gróf Széchenyi Istvánnő szü­letett gróf Seilern Crescentia, mint férjem, gróf Széchenyi István úrnak törvényes gondnoka, s gyermekeimnek természet és törvény szerinti gyámanyja, mint örök­bevevő, másrészről Deák Ferenc mint örökbe eladó felek, a mai napon egymás között e következő örök adásvevői szerződésre léptünk: Én Deák Ferenc eladom Kehida és Felsőkustán Zala megyei helységek határá­ban fekvő azon belső és külső ingatlan birtok részemet, mindennemű haszonvéte­leivel egyetemben, mely boldogult édcsatyámnak. néhai Deák Ferenc úrnak 1808. esztendőben történt halála után örökségképpen szállott rcám, nagyméltóságú gróf Széchenyi Istvánnő született gróf Seilern Crescentia őexcclentiája mint örökbe vevő által, fiának Széchenyi Ödön grófnak, örökben és mcgmásolhatatlanul 50000, azaz ötvenezer pengőforintokért. Ezen ingatlan birtok [...] a következőkből áll: belsőtelek 8 hold. szántóföld 186 6/8 hold. rét 86 5/8 hold. berek 80 7/8 hold, erdő 285 hold. legelő 16 1/8 hold. kehidai majorsági szőlő 8 1/8 hold. hegyvámos szőlők 138 2/8 hold - minden hol­dat különbség nélkül 1200 négyszögöllel számítva - továbbá a kehidai Zala vízi kétkerekű malomnak hasonfele, s a kehidai vendégfogadónak szintén hasonfele, továbbá a birtokon levő következő épületekből: a 7. számmal jelelt lakház, a 6. számmal jelelt kisebb lakház, egy nagyobb cséplőpajta, melynek két szárnya 236

Next

/
Thumbnails
Contents