Zalaszentmárton-Zovajka - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 26.

Zalaszentmárton 26.513. 49

1. Zalaszentmárt on, 1384: Zenthraarton /Csánki III. 107./, Zalaszentraárton /Hn/. L. Tótszentraárton alatt. Névt. III.2. -V.7. 2. Zalaszentmárton. Pacsai járás. Zala vta. Szent-Márton. Zenthaarthon. /1384: Dl. 7103., 1406: DL. 9230., 1425: DL. 11730., 11734./ 1384-ben, mint Szabar tartozékát, 1406-ban, mint az Ostfiak birtokát Pacsa laellett sorolják fal, melynek közelé­ben találjuk ma is, Zalaszentraárton néven / Zalaapátitól dny./ ­Csánki: III.p. 107. Magyar falu, 1/4 mg-ayire Sümegtől, északnyugatra.- Korabinsky: p. 630.- 1786. Falu, 24 házzal, 186 rk. lakossal. - Nagy : I.p. 349. - 1828. Magyar falu, 24 ház, 186 rk. lakos. Dióskál leányegyháza. F.u. a kapornaki rendház. Fekszik erdőségek között, 3 sf-nyire Zalabértől. - Thiele: I-II. 135. - 1833. Sz. Márton magyar falu, 221 kath. lakos. F.u. a kapornaki apát. ­Fényes: I.p. 508. Magyar falu, 218 kath. lak. F.u. Kapornaki apát, u.p. Zalabér.­Fényes: III-IV. p. 72. Alsóbuborek és Zalaszentmártoni major szintén Zalaszentmártonhoz tartozik. 3. H. 569.: Kondikor D. Zalaszentraárton /?/ U. 411.: Kondákor Fn.: Kondákor. Ily fn-ek Zalaszentmárton: Z. 116/22. és Zalaapáti : Z. 115/86. hat.-ban. Valószinüleg, Zalaszentmárton határában volt, a bt-től ÉK-re: Z. 116/22.

Next

/
Thumbnails
Contents