Zalamindszent-Zalaszentlőrinc - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 25.

Zalaszentgyörgy 25.510. 96

Parkas Perenc nyilatkozata. / Kelt Boldoghfa-n, 1750.febr. 26. Eredeti, de pecsét nélk. Latin./ Nyilatkozattevő kijelenti, hogy: "anno 1701. die 17 deccabris Néhai Sidi Mihail öregh Attyáa adta ell Zaloghban Nones Zéli Pusztáját Száz husz foróntokban Szála Szent Györgyi Falubeli­eknek közönségessen Gróff Szécsenyi György uran Jobbágyinak.../ ez kiderül egyébként saját apjának feljegyzéseiből is. A pénzt ugyan három jobbágy te hozta, de az egész akkori falu nevében. Arról is tud, hogy Szála Sz. Györgyre uj jobbágyok jöttek az­óta, de azoknak nincs jussuk a fenti pénzhez, hanem csak a pénzt annakidején összeadottaknak, nyilatkozattevő szerint./ K.Gy. 71. CL. Batth. cs. körm. lt-a, P. 1313. Maj. Lad. 8. No. 13/3- 1750. Szent G.yörg.y Parkas Perenc Peő Biró levele a Szent Györgyiek-hez. /Egykorú aásolat, esetleg eredeti, de pecsét nélkül. Magyar. Kelijfeol­doghfa-n, 1750. febr. 5-ón./ / A aegszólitás:/ "Isten áldgyon (aegh Szent Györgyiek" /Rövidsége és fontossá­ga aiatt a levelet teljes terjedelaében közlöa. K.Gy./. "Jóllehet az előt Negyven Esztendővel az egész zala ^zent Györ­gyi Helysógh vásárlotta aegh Istenben üdvözült Sidi Mihail Jobb Attyámtul Zéli pusztát, de mivel azon időbeliek néaellyek el mentek onnénd ós néaellyek ellis haltak, s helekben aás idege­nek jöttek, azért azon pénzben, kit nékiek le tettem, azon jövevények nem részesülhettek, hanem azoknak köll föll osztani, á kik belülük aógh éln-k, aztis aegh köszönhetik, hogy ezeknek pénzek után eökis eddigh élték. Boldogfa,5. Febr. 1750. Farkas Ferenc Peő Biró ap." K.Gy.

Next

/
Thumbnails
Contents