Zalamindszent-Zalaszentlőrinc - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 25.

Zalamindszent (Ma: Zalalövő része) 25.505. 40

Dic. Zala I. Proc. maior colon. 5«v.l. 1542. Pacha et Myndzenth Pethew Péter 2 porta Pethew László 2 " Pethev/ János 1 " K.Qy. 6. Ail. Levéltár, Szombathely 1545. Kápt. Jegyzőkönyv I. 18 lap, 30. sz. és I. 92 " 207. sz. Mindhzenth possessió Pethew Péter vallja, hogy ïhadyka várának restaurálásába és Ketnend várának fenntartása miatt Choron Andrástól 4000 magyar forintot kényszerült kölcsön venni és ezt a pénzösszeget más módon visszaadni nem tudta, azért az ő teljes birtokrészeit /totales portiones possessionarias/ Thgdyka, Kemend és Rezy vá­rában, továbbá Keszthel, oppidumhan, Penek, Pal^d, Thomay, Rezy, Zamtho, Kowachy /Tátika tartozéka, ma puszta Szántó mellett/ Hydegkwth / ma puszta Szántó mellett/ Waathka /Szántó mellett feküdt/ Syd /ma Alsó v.Felső Zsid/, Isthwand, Olazfalwa /Kemend várához artoi-ott/ Bllaar, Hernye, Pozwa, Paaly, Mindszenth, Pacha, Pachazenthpeter / e három utóbbi helység Zalalövő vidé­kén L. Csánki, III. 90./ Levrrynthefalwa / Lőrintefalva Ollár vidékén/ Kispaalfalma Zalamegyei possessiokbr.n, továbbá Waswar oppidum­ban, Rabakowachy, Ozko, Petjaewolozka possessiókoan, Kalotha, Ja­nusfalua, Zenthpeterfalwa, Myhalfalwa, aliter Maarwankev?, Gerse, Pethevvfalma, Myzdo, Hodaz, Kathafalwa, Gyrekeenews, líadallya, Medvzea, Ryker/, Kysthylay, Kys Makna praediumokban, amely helysé­gek Vas megyében vannak - nevezett Devecheri Choron Andrásnak feleségének Isaakfalwi Margitnak és gyermeküknek Jánosnak a fen­ti 4000 Ft-ért elzálogosította. Anno 1545. Megjegyzés: a vasmegyei helységek pontos elhelyezésének nem néztem utána Csánki müvében! Sill, Szombathely.

Next

/
Thumbnails
Contents