Szentpéterúr-Tótszentmárton - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 22.

Teskánd 22.455. 56

Pructuositas ura, Ho 74 Eadem possessio quoad seminaturam, consideratio defectitms beneficiis posset constituere portae octavam. K. Gy. 39. Áll. Levéltár Szombathely. A. 1696. Kápt. Jegyzőkönyv XLVII. köt. 193 1. 139 sz. Teskán possessio Csány Zsigmond jogait és javait Zala, Vas megyékben Csány Lásalónk 150 ít-ért örök jogon eladta. E javak között emliti Teskán. - Lásd Csán possessio cimszava alatt! Sill, Szombathely. 40. Zalaegerszegi áll. lt. I696. Processus civiles . PaBc. XVIII./17. Teskánd p ossessio 1692-ben Sidy Mihály Egervár-i substitutus kapitányt királyi adomány révén beiktatták a Teskánd possessio melletti Dobrony praedium birtokába. Ebből a néhai agilis Kovács György részét a Szalaegerszegh praesidium-ban lakó agilis H a bis János a tes­kándi Molnár, másképen Dömötörrel elfoglalta. Szabó 41. Kanizsai kerület. U. et C. 39/58./ 1697. Úrbéri összeirás - eredeti Teskant Jobbágynevek. A nevek mellett a gyermekek és az állatok száma, a szántó és a szőlő területe, a széna mennyisége és a zsellé­rek száma. - 9 jobbágynóv- 9 negyedtelkes jobbágy.

Next

/
Thumbnails
Contents