Szentpéterúr-Tótszentmárton - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 22.

Teskánd 22.455. 56

Puszta telkek száma: 6 /negyed/ össztelkek száma: 3,75 egész telek. Területe: 150 hold szántó / ebből csak 41 hold áll müvelés alatt, a többi puszta/, 60 kapás szőlő, 32 kaszás rét /két darab­ban/ és 18 hold gyenge,cs^k tűzifát adó erdő. Keresztény földesurai: Zidy Mihály, Szarkany Gábor ós Bán Ist­ván, akiknek házanként két nap robotot szolgáltatnak. Török földesúr Hason Ispaya volt, akinek évi 20 Ft-tal adóztak, továbbá 1 szekérrel 10 napot robotoltak Kanizsán. Jelenleg é­vente kétszer adnak l-l szekeret Kanizsára. Zsellérek száma: 3. Adózó porták száma 2 /"auf 8 monat"/ /portio adó/ A lakosok katolikus vallásúak. Tizedet a török korban a keresztény földesúrnak, jelenleg pe­dig a veszprémi püspöknek adnak. A földesurak a falut örökjogon birj-Ik. - Kilencedet soha nem adtak. 42. Állami Levéltár, Szombathely. A.1700. Kápt. Jegyzőkönyv XLIZ. köt. 16 1. 14 sz. Teskánd predium Csány János teljes birtokrészeit Vörs és Újfalu somogyi közsé­gekben, továbbá Teskánd és Dobron zalai prédiumokban, Csán zalai possessioban, Szőlős Tilay és Böcsföldö zalai praediumokban, amelyek Csán possessiohoz tartoznak, - Vas megyében Andrásfa possessioban, Rába Hidvégh oppidumban és Dienesfalva possessiohoz tartozó szőlőhegyen a hegyjogot Csány Lászlónak és feleségének 150 ít-ért örök jogon eladta. A. 1700 # Sill, Szombathely.

Next

/
Thumbnails
Contents