Semjénháza-Szécsisziget - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 21.

Semjénháza 21.414. 39

Zalavári hh. It. 1/1544. 1562. Semyenf ífewlde possessio Bewd-i Czako Mátyás és testvérei: László és Pál adományul kapja a Zala megyei Semyenf#ewlde, Homokkomar és Zenthmyklos posses­sio-kban, a hűtlenségbe esett özv. Semyenffewlce-i Semyen András­né birtokrészeit. Az iktatásnál megjelentek: Nemeskyewrthews-i Tharrod v Kálmán és Pelsew Mihály, a Kanysay Orsola Almazegh-i, Wynep-i, Beche­hel-i, a Damonya-i Péter Zenthmyklos-i, a Kaczor Tamás és Imre Zerdahelzygethe-i, a Kaezor Tamás Bérzencze-i és a Bwmy Farkas Zerdahel-i jobbagyai. Ellentmond: Semyen János és Levírynthef f alwa-i Literati, más­képen Kowach György. 14. Zalavári hh. It. 1/1513. 1562. Semyenffelde possessio Sormas-i Bacho Bálint fiainak: Istvánnak, Lászlónak és Gergelynek /provisus-ok/ és anyjuknak, a Gergoch Imre unokájának beiktatása a Zala megyei Erdews, másképen Erdewchffalwa possessio-ban a Mantha-i Thoth Boldizsártól vásárolt "unius fundi sessionis,sew domus et curie nobilitaris" fcirtokába. Az iktatásnál megjelentek: Petthry-i Joéa Benedek, uanthos György / most Palwrhaza-n/, Erdewchf allvJa-i Salamon Imre, valamint a Kagh Benedek és Wenthe-i Tamás Erdewchf f alv»a-i, a ayna-i Both Gáspár Petthry-i, a ^adasdy Tamás Banffallffalwa-i, Mykeffalwa-i és Semyen János semyenffelde-i l-l jobbágya. Ellentmondanak: A V/enthey Tamás és a Rygalcz-i Gergoch István fiá­nak: Mihálynak nevében.

Next

/
Thumbnails
Contents