Pusztaszentlászló-Sárkánysziget - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 20.

Pusztaszentlászló 20.395. 46

Pusztaszentlászló 1270: Scent Laduzlo /ÁUO XII,9/, 1576: Zenthlaczlo /Dl. 17. 884. Holub jegyz./ 1786: Puszta S. László / Korabinsky/. L. Pusztaapáti és Búcsészentlászló alatt. III,2.IY. 2. Pusztaszentlaazlo , Zala vármegye. Zalaegerszegi járás. Poss. /Zenthlazlow. / Nemesi névben, Szompaccsal együtt. 1390: Dl. 36655./ Zenthlaslo Szompaccsal együtt. /1476: Dl. 17884./ Ma Pusztaszentlászló délre, az emiitett helység közelé­ben. - Csánki: III.p. 106. Magyar falu 2 mérföldnyire Zalaegerszegiről délre. - Korabinsky: p. 627.- 1786. Földesura s omogyi és más földesuraságok, fko sai katolikusok, fekszik Pusztamagyaródhoz közel, melynek filiája, határja közép­szerű.- Vályi: III. p. 376. 1799. Falu, rk. templommal és parpchiával, 31 házzal, ág. év. temp­lommal. 116 rk. 119 ág. ev., összesen 235 lakossal. - Nagy: I. p. 349.- 1838. Magyar falu, evang. templom és lelkészség, 35 ház, 235 rk. és evang. lakossal. Magyarod leányegyháza. P.u. Sümehhy, Oszter­huber, Nagy. Fekszik 3/4 mf-nyire H a hóttól. - Thiele: I-II. p. 132. - 1833. Puszta Szent László, magyar falu, 122 kath., 161 evang. lakos. Evang. templom. F.u. Sümegi, Osterhuber, Nagy. - Fényes: I.p. 510.- 1836. Magyar falu, 131 kath. 190 evang, lakos.Evang. anyaegyház. F.u. többen, ü.p. Egerszeg. - Fényes: III-IV. p. 106.- 1851. 3. Pusztaszentlászló Holub IV. 156.Sejtértől délre. 1407. Hg. Esterházy. 47. B. 66 et A. 87795.

Next

/
Thumbnails
Contents