Milej-Nagyrada - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 16.

Milej (Ma: Milejszeg része) 16.321. 69

Mile.j . Zala vm. Novai járás Villa Mylee. / 1271: Zalai olclt. I. 57./ Myle./ 1335: U.o. I. 292./ Mile. / 1338: u.o. 337./ Myley. /1340: U.o. 377., 1513: DL. 32206./ Nobiles de Myley. / 1413-*22: Gyömrői Ilt. El. XXIII. f.l. n. 44./ Zalaegerszegről dny.- 1513-ban Imre deák özvegyének 1, Salamon Miklósnak 1/2 és Györgyfi Benedeknek 1 adózó jobbágy portája volt. E helységben. Ezenkivül egytelkes nemesek: Jám­bor Lőrinc, Ábrahám Miklós, Kis Pál, Mihálfi István és Pálfi János. Szt. Ferenc tiszteletére szentelt egyházát 1340-ben em­iitik.- Csánki: III. p. 82. Magyar falu a nagyobb Kapornaki járásban. Kath. templommal. ­Korabinsky p. 413.- 1786. Milej, / Milejiegyházszeg./ Magyar falu. F.u. többen uraságok, lakosai katolikusok, határja jól termő. - Vályi: 11. p. 611.- 1799. Falu rk. templommal és parochiával, 27 ház, 95 rk. 108 ág. ev., 4 zsidó, összesen 207 lakossal. - Nagy: I.p. 350.- 1828. Magyar falu, rk. templom és plébánia, §7 ház, 207, többnyire evang. lakos. Nemesi curiák, szőllőtermelés. F.u. többen. Fe£­szij, Zalaegerszegtől 1 ós l/4 mf-nyire. - i'hiele: I-II. p. 137.- 1833. Milej, magyar falu, 95 kath., 120 ref., 5 zsidó lakos. Kath. paroch. templom. F.u. többen.- Fényes: I.p. 515.- 1836. Miilej. Magyar falu, 68 kath. 191 ref., 8 zsidó lakos.- Kath. parpch. templom. F.u. többen. Ut.p. Egerszeg. - Fényes: III-IY. p. 90. - 1851. 2. Zalavári hh. lt. I/231701ah Miklós helytartó Myley possessio A Rosas család tagjai /körülbelül 10-13 férfi, az apjával e­gjiütt szerepel, de sok helyen elmosódott a szöveg /A Zala m-i Myley, másképen Rosaszegh possessio-ban, eredetileg 2 teljes, mosxt 4 részre osztott nemesi kúriájukra uj adományt kapnak. SZABÓ

Next

/
Thumbnails
Contents