Lispeszentadorján-Mikekarácsonyfa - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 15.

Lispeszentadorján 15.293. 23

Lispeszentador.ján 1308: Scentadrianfeldi /H0 III, 57/, 1446: ZenthAdrián /N.Muz. Holub jegyz. 1720: Sz:0dorján /Regn. Conscr./, 1728: Szent Adorján /Regn. Conscr./. 1308: Lepche /HO. III. 57/: 1375: Lypse /DL.6278. Holub jegyz./, 1786: Lischpe /Korabinsky/, 1937: Lispeszentadorján. A latin Adrianus átvétele; Szent Adrianua nicomediai vértanú / Knauz: Kortalan 131/ tisztelete már a honfogü.ás előtt ismeretes volt: Pribina a tiszteletére emelt templomot a IX. században a mai Zalavár területén /PRT VII. 15./. Az Adrijáanus férfinév gya­kori volt a XII. századtól, amelynek Adorian alakja a Müncheni kódexben már előfordul. /Kovács: Index./ A Lispe nevet Kniezsa egy szláv Ljubsa azonositja /MNy XXXVT, 19-22/, amely a ljub^ • "kedves" szóhói származik /Miklosich: P. 207/. Később lett hangátvetéssel Lispe. Névt. III. 2. - III. 1. 2. Lispe /Lipse, Lipcse/ Zala vm. Letenyei járás Lypse. Lipse. /1415: Dl. 10321., 1417: DL. 10614., 1425: DL. 11788./ Lyche / 1416: Dl. 10502./ Ma Lispe, Alsólendvától /kissé távolabb/ k.d. felé. - Csánki: III.p. 79­Magyar falu a nagyobb Kapornaki járásban. - Korabinsky: 382.­1786. Magyar falu, földesurai több uraságok, lakosai katolikusok, s másfélék, fekszik Pákának szomszédságában, melynek fillája, határja is hozzá hasonlítható. - Vályi: II.p. 529. - 1799­Palu: 16 házzal, 126 rk. lakossal. - Nagy: I.p.249.- 1828. Magyar falu, 16 ház, 186 lakos. Páka leányegyháza. Nemesi curi­ák. Szőllőtermelés, erdőségek és állattenyésztés. P.u.többen. Pefcszok Alsó Lendvától 3 mf-nyire. - Thiele: I-II.p. 133. ­1833.

Next

/
Thumbnails
Contents