Kissziget-Kürtös - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 13.

Kozmadombja 13.269. 49

d. 50, avagy egy-egy köb. zabbot, mellyikét a praedikátor elakarja venni. I tem-egy tikot is adnak. 8 21. 1636. Pozsony, üstr. Archiv. Esterh. cs. cseszneki ág lt. F. 102.Nr.34 . 1636. jun. 6. Egyezség az Osztopani Pemesziek, Bossányiaks Kürthyek között az alábbi birtokokra vonatkozólag: Lövőn "az kastély avagy a sorompó mellett való major", "egy pusztahely telekével együtt". Kajitt Lakott helyek: Lövő, Salomvar, Aranyad, Szentpéter, Zalaszeg, s Erénye Puszták : Cseb, Gyertyanag, Fernekag, Ákosfa, Kozmadamján, Bensze, Jahom. Egysz. más. 22, 1648. Pozsony, ustr. Archiv. Esterh. cs, cseszneki ág lt. F. 102. nr. 59,60. Perneszi Klára fia Bossányi László 240 magy. frtot vett kölcsön Perneszi Ferenctől. Az összeg biztositáásra wlzálogositja neki rés. ét LÖVŐ-i kastélyban, az ahhoz tartozó majort, kerteket, s földeket, ép jobbágyokat és puszta helyeket Lövő, „alomvár és Cse& faluban a GSEB-i határban a puszta kastélyhoz tartozó földeket, réteket, továbbá Kozmadamyan , Jahom, Gyeiráíyanag, Szentmarton, Erdeifalu mezei pusztákon levő részét. A kiváltási szándékot két hónappal előbb ki kell nyilat­kozni és csak Szent Márton napján történhetik a visszaváltás. 8 23 • 1659 A ll. Levtár Szhely, Kápt. Jegyzkv XXXVII. köt. 305. 1. 49. sz. A. 1659. Kozma Damjani. praedium Perneszi István teljes praedialis birtokrészét KoZMA DAMJANI és

Next

/
Thumbnails
Contents