Jakabfa-Kerkaiklód - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 11.

Jakabfa (Ma: Lendvajakabfa része) 11.216. 11

Zalavári hh. lt. "G" protocollum 365. oldal. 1527. Jakabffalvia possessio Rayk-i István eltiltja Rayk-i Imrét a Pelsewrayk, Kevjzeprayk, Pethrethe, Jakabffalwa, másnéven Hangwewlgye possessio-beli ja­vak elidegenítésétől. Szabó 6. Zalavári hh. lt.'»C" protocollum 365. oldal. 1527 Haagwev»lgye alias possessi Jakabfalva Rayk-i István eltiltja Rayk-i Imrét a Felsevirayk, Kewzeprayk, Peth­rethe, Jakabffalv?*, másnéven Hangwewlgye possessio-beli javak eli­degenít ósétől. Szabó 7. Zalavári hh. lt. 1/2491. 1531. Jakabf a Ívta possessio Rayk-i Istváa, a Zala m-i Felsewrayk, Pethrethe, Jakabfalwa, és Thelek nevü possessio-kba» fekvő birtokrészeit özv. Heghj István­nénak elzálogosítja* Szabó 8. OL. P. 583. Rajky cs. It-a. 1535. dec. 8. 1535. Jacabffalwa possessio cf. Fels®v»*ayk. / Azonos jelzet alatt, a kivonat 3. lapján./ Zalavári konvent jelentőlevele I. Ferdinándhoz. Rajky János vissza akarja váltani elzálogositott birtokait Sárkány János­tól és Ferenctől. K.Gy. -

Next

/
Thumbnails
Contents