Bori-Büki - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 4.

Borsfa 4.66. 45

Borsfa 1513: Bosfalwa /Csánki III. 33/, 1720: Borsfa /Regn. Conscr./. Előtagja a régi ¥ Bas, Bos személynévvel azonos /Kovács Index/, a későbbi Bors változat népetimológiai eredménye. Névt. III. l.a. Borsfa Basfalva. /Bosfalwa /1513: Dl. 32.206./ Keretye mellett sorol­ja fel lajstromunk. Ma Borsfa, Nagykanizsától ny. é. Előbb Bas­falwa alakban szerepel. /1392: Dl. 7749., 1476: Dl. 17785. ­Csánki: III. p. 33. Magyar fali, 1 1/2 mf-nyire Alsó -Lendvától délkeletre. ­Korabinszky. p. 69. - 1786. Magyar falu, földesura gr. Fekete uraság, fekszik Bánokszent­györgyhöz nem messze, melynek filiája, határja jó térmékenységü.­Vályi: I.p. 251. - 1796. Falu, 34 házzal, 271 rk. , 3 zsidó, összesen 274 lakossal. Nagy: I.p. 342. 1828. Magyar falu, 34 ház, 274 rk. lakos. Bánokszentgyörgy leányegyháza Jó szántóföld, Bzőlőskertek, erdőségek. Juh tenyésztés és sertés tenyésztés, több major van. Földesurai: Csuzy és lalasy. Két mér­földnyire Nagykanizsától, Thiele: I-II.p. 111. - 1833. Magyar falu, 261 kath., 5 zsidó lakos. F.u. Csuzy s m.t.­Fényes: I.p. 513. 1836. Magyar falu, 254 kath. 7, zsidó lak. F.u. többen. Ut.p, Kanizsa. -Fényes I-II. 157. - 1851. U j.rk. elemi iskola nyilt a közelmúltban.Zm. Évk. p. 201. 1896. R.kath. iskolaház, tanitólakás, óvoda létesült /1200 frt./Zm. Évk.: p. 201. 1896. Győrffyborsfa - Borsfához tartozik.

Next

/
Thumbnails
Contents