Bázakerettye-Boncodfölde - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 3.

Bocfölde 3.59. 66

Bocfölde , Zala vármegye, Zalaegerszegi járás Poss. Bochfeulde /1356: Zalai okit. I. 569./ Poss. Bochfelde./ 1426: u.o. II. 451., 1513: Dl. 32206./. Ma Zalaegerszegtől délre fekszik. 1426-ban kőtemplom állt benne, szt.Margit tiszteletére. 1513­ban Térjék Elek özvegyének 1 jobbágy portája volt itt.- Csán­kfc: III. p. 36-37. Magyar falu, a nagyobb kapornaki járásban. - Korabinsky: p. 61.- 1788. Magyar falu, birtokosa a veszprémi püspökség és más különféle urak, lakosai katolikusok, fekszik Csatárnak szomszédságában. Részint nemességből áll e helység. Határja nem nagy és hegyes, Rétje kevés, de jó, legelője szoros, szőllőhegye elég nagy, erdeje nincsen, mivel határja a záporok és Váliczka vize ál­tal gyakorta elöntetik, harmadik osztálybeli.- Vályi: I. 222.­1996. Palu, rk. fiókegyház, 56 ház, 443 rk. lakossal.- Nagy: I.p. 342.- 1828. Magyar falu, 56 ház, 443 *k. lakos, Csatár leányegyháza. Jó szántóföldje és szőlőtermése van. Több földesura van, 1 mérföld­nyire Zalaegerszegtől.- Thiele: I-II. p. 110.- é 1833. Magyar falu, 443 kath., 9 sidó lakos. P.U. többen.- Pényes: I.p. 513.- 1836. Magyar falu, 440 kath., 10 zsidó lak. P.u. többen.- Pényes: I-II. 139.- 1851. Boczfölde /Zalaegerszegtől délre/ kápolnája 1247-ben szt. Mar­git tiszteletére. Itt 1426-ban kőegyházzal találkozunk, mely szintén szt. Margit tiszteletére volt avatva.- Békefi: p. 126. Hármastelep, Hüvősmajor, Kettőstelep és postauti házcsoport szintén Bocföldéhez tartoznak. 24. Dic. Zala, I, Proc. maior colon. 10 1. 1542 Bochfelde Theryek Tamás 4 porta Theryek Antal özvegye: 2 porta Bebesy Oswald 2 " K.Gy.

Next

/
Thumbnails
Contents