Bázakerettye-Boncodfölde - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 3.

Boncodfölde 3.64. 71

O.L.Batthyany lt. Missiles 36395. 1656.11.3. 48. Perneszi István levele Lövőről B.Á-nak. A török Boncodföldén és ""agodban járt, mégsem adtak hirt róla, holott a hiradást B.Ádám pátens rendelte el. 6 asszonyt és gyer­meket , hődolatlanokat vitt el a török. 49. O.L.Batthyany Lt. Missiles 26114. 1656.1.3. Kerpacsics I. levele Egerszegről. Boncodfölde Törökök megnyargalták mind a három Bagodot s Boncodföldét. 50. Áll. Levéltár Szombathely. A. 1659. Kápt.Jegyzőkönyv XXXVII. köt. 290 1. 30 sz. Bonczodfölási possessio Gosztonyi András Kis Bálint jobb ígytói 50 tallért vett fel köl­csön. Mig ezt nem fizeti vissza, addig jobbágyát, aki Bonczod­földö possessióban lakik, és annak örököseit a jobbágy státus­tól és terhektől libertálja. A. 1659. Sill Szombathely. O.L Batthyány lt. Missiles 25913. 1651. Kergacsics I. L e ve Egerszegről. Boncodfölde és Kávás panasza kóbor hajdúk ellen.

Next

/
Thumbnails
Contents