Alibánfa-Átalfalud - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 1.

Alsóbagod (Ma: Bagod része) 1.5. 71

o áll* Levéltár Szombathely, A. 1620 Kápt. Jegyzőkönyv BCTIX. köt. 35 1. 17. sz. Baj^qd posnessio Darabos Gáspár ttlttkozik, mert javait és teljes birtokrószeit illetően Teskánd, Bagód. Hagyaros possessiokban, Bobron ás Chitar praediuraokban Teryek Gergelynek javára bizonyos vallo­mást tett "in scrten ^atisfactionis ,,- ás nem tudja milyen jo­gon Thornyos Balázs birtokolja azokat.- Ezért a font említett vallomását minden pontjában annihilálja, A. 1620. Sill, Szombathely. 94. Áll. Levélcár ,Szombathely Protocoll. Antiqu. IV, 27. Bo^od Idősebb Darabos Gáspár 1622-ben a vasvári káptalan előtt tudtára adja Darabos örökösöknek, Llogiorosdi kastélyát minden tartozékával együtt 1000 magyar forintért elzálogosította fe­leségének Hagimasi Annának és tőle született fiának Darabos Miklósnak, mert az elmúlt esztendőkben Kanizsa elvesztése miatt jószágai elpusztultak. A Dobronykl, Toskándi, Bogcdi Hogiarosi Csitari jószágait pedig Törjék Gergelynek zálogosította el, mert Kanizsa elvesztésekor a rabló török és német hadak min­den majorságától megfosztották, Sill, Szombathely, 95. Zalaegerszegi áll. lt. 1641. Fasc.V.14. Processus civiles Ba/:;od possessio Bagody András 12 évvel ezelőtt Bagód possessio-ban egy rétet - a Bagod-i egyház rétje mellett - melyet a Tuska alatt való ret-nek neveznek, a Keszereö István jobbágyának, Vargha Fáinak ./.

Next

/
Thumbnails
Contents