William Penn, 1964 (47. évfolyam, 5-21. szám)

1964-03-04 / 5. szám

VOL. XLVII. 1964 MÁRCIUS 4. 51 NUMBER 5. Egyletépitö ötös csapatunk A tagszerzési munka minden életbiztosítással foglalkozó intézménynek a vérkeringése. Miként nincs emberi élet vérkeringés nélkül, ép úgy nem létez­het életbiztosító társulat sem uj tagok felvétele nélkül. A tagszerzési funkciók megállásával nagyon rövid idő alatt elsorvadhat még a legerősebb egyesület is. Ezért érthető, hogy örömmel és büszkeséggel mutatjuk be össztagságunk­­nak azokat a szervezőket, akik az 1963. Esztendőben, Egyesületünk tagszerzési numkaeredményeinek első öt helyére érkeztek be. EGYLETÉPITÖ ÖTÖS CSA­PATUNK (teljesítményeik sorrendjében) a következő szervezőkből áll: Andrew Rinko Branch 51, Passaic William Puskas Branch 19, New Brunswick Andrew Balogh Branch 1, Bridgeport Andrew Vince John Május Branch 56, Detroit Branch 48, New York Teljesítményeik értékét elismerve és nyilvánosan megdicsérve kérjük őket, hogy kitartással és szorgalommal folytassák a jó munkát az uj esztendőben is. Azoknak a szervezőknek pedig, akik a múlt évben kissé (?) elmaradtak tőlük, szeretettel üzenjük VEGYENEK PÉLDÁT AZ ÉLENJÁRÓKTÓL, használják fel szorgalmas munkára az 1964-ik esztendő minden napját, ne engedjenek elil­lanni egyetlen adott alkalmat sem, hogy az év végi számvevéskor az EGYLE­TÉPITÖ ÖTÖS CSAPAT TAGJAI KÖZÖTT’ ÜDVÖZÖLHESSÜK ŐKET! A XXI-ik országos testvéri találkozónk színhelye PITTSBURGH HILTON HOTEL Ebben a csodálatosan szép, ultramodern Pittsburgh Hilton Hotelban gyűlnek össze 1964 MÁJUS Hó 30 és 31-ik napjain, uj központi elnökünk CHARLES ELEMÉR tiszteletére rendezett XXI-ik ORSZÁGOS KUGLI VERSENYÜNKRE ÉS TESTVÉRI TALÁLKOZÓNKRA Pittsburghba érkezett tagtársaink és vendége­ink. A két napos szakadatlan versenyek és események fénypontja (Folytatás a 2-ik oldalon) HIVATALOS ÉRTESÍTÉS Igazgatóságunk határozata értelmében ezennel tudtára adom a WILLIAM PENN FRATERNÁLIS EGYESÜLET minden fiókja vezetőségének és tagjának, hogy IGAZGATÓSÁGUNK RENDES TAVASZI KÖZGYŰLÉSÉT 1964 ÁPRILIS HÓ 13 án, HÉTFŐN REGGEL KEZDI MEG. Akik bármiféle hivatalos ügyben az Igazgatósághoz óhajta­nak fordulni, szándékukat Írásban, legkésőbb 1964 április hó 1-ig jelentsék be a Központi Titkárnak. Határidő után jelentett ügyeket az Igazgatóság nem vehet figyelembe, igv azok csak az őszi közgyűlésen, hal hónap múlva, kerülhetnek tárgyalásra. Tagtársi tisztelettel: Charles Elemér központi elnök

Next

/
Thumbnails
Contents