Washingtoni Krónika, 1979. szeptember-1980. június (4. évfolyam, 1-4. szám)

1979-09-01 / 1. szám

2 KEDVES OLVASÓ! A negyedik évfolyam első számát is sikerült 16 oldalas terjedelem­­ben^kiadni, bár kissé megkésve érkezik a Kedves Olvasóhoz, amiért szives elnézését kérem. Sajnálattal jelentem be, hogy a papir, a nyomdaköltség stb. lénye­ges emelkedése ^ miatt NYOLC DOLLÁR lett a WASHINGTONI KRÓNIKA előfizeté­si dija a IV. évfolyamra, ami 1978* szeptembertől 1980 júniusig terjed. Ezúton mondok köszönetét mindazoknak akik valamilyen formában segí­tették munkámat. Külön köszönet illeti a hirdetőket és mindazokat akik hozzájárultak a lap fejlesztésével kapcsolatos kiadásokhoz és az előfi­zetési dijat a következőképpen egészítették ki: BALÁZS IMRE $10.-; BALÁS LÁSZLÓ $10.-; BENEDEK ISTVÁN $25.-; DOBROLITS PIROSKA $10.­­DR. E.R. $10.-; GRAFF VILMOS $50.-; HUNGARIAN SOCIETY OF MASSACHUSETTS INC., $15.-; JUHASZ MIHÁLY $25.-; KABÁL JÁNOS, M.D $10.-; LÁNYI TAMÁS $16.-; MAJOROS MARTIN, M.D. $50.-; MONOSTORY LÁSZLÓ $15.-; PROF. PULVÁRI KÁROLY $10.-; TEHEL LÁSZLÓ $10.-; VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ, M.D. $10.-; A jelen évfolyam munkájához is kérem és remélem a Kedves Olvasó to­vábbi szives érdeklődését, valamint segítségét. Washington, 1979* szeptember hó. Róna Gizella * * * * * LAPZÁRTA UTÁN TÖRTÉNŐ ES E MENY EK SZEFT. 16. Magyar katolikus mise a St. Dominic templomban d.u. 1.30-kor (6th & E.St. S.W.) Utána a templom kultúrtermében HARASZTI ENDRE tró és történész tart előadást BETHLEN GÁBOR ERDÉLYI FEJEDELEM KORA tárgykörből.Az előadásra a MINDSZENTY SOCIETY meghívókat küldött ki SZEPT. 16 DR. FÜRY LAJOS 30. könyvének kiadása alkalmával rendezett műsoros Irodalmi est az OLD BUDAPEST=ben, este 7-kor, amelyre az AMSz Washingtoni Osztálya meghívót küldött ki. SZETT. 26. CONFEDERATION OF AMERICAN ETHNIC GROUP d.u. 1.30-kor konferenciát tart Délkelet ázsia-1 menekült kérdésről, melyen tóbb képviselő és szenátor Is résztvesz. A konferencia helye RAYBURN OFFICE BLD. 2212 sz. terem. Este 7-kor nagyszabású fogadás a RAYBURN OFFICE BLD, nagytermében, a HÁZ es. a SZENÁTUS tagjainak részvételevei. A fogadáson az AMSs és a AMRE képviselete Is résztvesz - - S/.kPT. 28-29. AMARIKAI MAGYAR SZÖVETSÉG országos tiszti újító közgyűléséé newyorkl Magyar Házban (213 82nd St. N.Y.) - - Október második vasárnap­­ján e's utána minden hdnap második vasárnapján este 6-kor magyaros vacsora-estet tart a MAGYAR SZABADSÁGHARCOS SZÖVETSÉG a Guy Mason Centerben - - OKTÓBER 21. Magyar mise a St. Dominic templomban 1.30-kor - - OKTOBER 23. Az 1956. Szabadságharc 23. évfordálója . Az ünnepség idejéró'l és helyéről a MSzSz e'rtesitést fog kiküldeni - - NOVEMBER 11. A CARDINAL MINDSZENTY SOCIETY 12. Népművészeti Kiállítása a MONASTGRY kultúrtermében. A műsorral és hideg-meleg büfével egybekötött ki/l Utassal kapcsolatban készseggel ad felvilágosítást DR. SPILENBERG tel: 681-5774 - - NOVEMBER 18. Magyar mise és utána 3-kor a MINDSZENTY SZABADEGYETEM keretében DR. KOGUTOWICZ MANUELLA tart előadást ÚJABB RÉGÉSZETI KUTATÁSOK ES FELTÁRÁSOK A MAI MAGYARORSZÁGON. - - AZ AMERICAN HUNGARIAN CULTURAL CENTER meghívására VAJDA ALBERT a nemzetközileg Is Ismert kitűnő humorista tart előadást november folyamán, melynek pontos idejét és helyét meghívóban fogják közölni. *****-é.WASHINGTONIKRÓNIKALEGKÖZELEBBISZÁMADECEMBERBEN FOG MEGJELENNI

Next

/
Thumbnails
Contents