Vízügyi Közlemények, 2003 (85. évfolyam)

AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA KÖZZÉTESZI A VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LXXXV. évfolyam VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK HYDRAULIC ENGINEERING-WASSERBAULICHE MITTEILUNGEN REVUE D'HYDRAULIQUE ВОПРОСЫ ГИДРОТЕХНИКИ SZERKESZTŐ Editor - Schriftlciter- Rcdacteur - Редактор DR. SZLÁVIK LAJOS TARTALOM Szlávi к Lajos: 100 éve született Lászlóffy Woldemár Orlóci L—SzesztavK.: A vízgazdálkodás anatómiájának vázlata Szesztay Károly: Bolygónk életterébe illeszkedő gazdálkodás irányai és vízgazdálkodási vonatkozása Somlyódy IMSZIÓ: Az értől az óceánig a víz: a jövő kihívása Nagy L. -Tóth S.: Árvizek rendkiviiliségénck jellemzése Rövidebb tanulmányok, közlemények, beszámolók Horváth L.-né-Wisnovszky. !. . A háztetőre hulló csapadkviz hasznosítása településeken Tímár Gábor: A felszínsüllyedés hatása a Közép-Tisza hidrológiai viszonyaira Felkai Beáta Olga: Hullámtéri energiaerdők létesítése Könyvismertetés CDU. 626/628.3 (061.1) YEAR JAHR ANNÉE ГОД 2003. év NUMBER HEFT FASCICULE ВЫПУСК 1. füzet

Next

/
Thumbnails
Contents