Vízügyi Közlemények, 2002 (84. évfolyam)

AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA KÖZZÉTESZI A VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG • LXXXIV. évfolyam VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK HYDRAULIC ENGINEERING-WASSERBAULICHE MITTEILUNGEN REVUE D'HYDRAULIQUE ВОПРОСЫ ГИДРОТЕХНИКИ SZERKESZTŐ Editor — Schriftleiter — Redacteur — Редактор DR. STELCZER KÁROLY TARTALOM Illés Lajos: A felső-tiszai árvíz előrejelzés fejlesztési koncepciója Rátky c "'triné Szöllösi /.: A Vezsenynél tervezett hullámtéri csatorna hidraulikai hatásának elemzése Kőris Kálmc. ... J I;' >y- és dombvidéki kisvízgyüjtök árvízhozamainak meghatározása ^ . Endre: A beszivárgás vizsgálata a Zala-vízgyüjtőn Kozák Miklós: A vízerö-hasznosítás és a lefolyás-szabályozás, mint a fenntartható fejlődés alapjai Rövidebb tanulmányok, közlemények, beszámolók Fleischer Tamás: Magyarország a Kárpát-medence közepén (a fenntarthatóság egyes térségi összefüggései) Domokos Miklós: Hozzászólás Fleischer Tamás: Magyarország a Kárpát-medence közepén — a fenntarthatóság egyes térségi összefüggései című cikkéhez Pulai J'.-Kárpáti A.: Eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiák és szabályozás igényük fejlődése Barna József: Nagy regionális szennyvíztisztító rendszerek építési és üzemeltetési problémái CDU. 626/628.3 (061.1) YEAR ANNÉE 2002. év ГОД NUMBER HEFT FASCICULE ВЫПУСК 1. füzet

Next

/
Thumbnails
Contents