Vízügyi Közlemények, 1998 (80. évfolyam)

LXXX. évfolyam VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK HYDRAULIC ENGINEERING-WASSERBAULICHE MITTEILUNGEN Ь REVUE D'HYDRAULIQUE ВОПРОСЫ ГИДРОТЕХНИКИ SZERKESZTŐ Editor - Schriftleiter - Redacteur - Редактор DR. STELCZER KÁROLY V „ Á-U) 4 TARTALOM Szlávik Lajos: Magyarország az Európai Unió küszöbén Correia. Francisco Nunes: Vízkészlet-gazdálkodás Európában: intézmények, problémák, dilemmák (Az EUROWATER projekt rövid összefoglalása) Szlávik Lajos-. Árvizek szükségtározása Deák J— Liebe P.-Deseö E.\ A felszin alatti vizek minőségének országos jellemzése Domahidy L.-Puskás T. : Az országos hidrológiai távmérő és figyelmeztető rendszer Illés L.-Juhászné Virág M.-Konecsny K.: A Lónyay-föcsatorna vízgyűjtőjének vízháztartása Rövidebb tanulmányok, közlemények, beszámolók Hankó Z- Bauer M.-Szilvássy Z.: A magyarországi Felsö-Duna és a talajvíz kapcsolata Öllős G.-Vargá M.: A tudományos alapokon nyugvó üzemeltetés igénye a víztisztításban Pálfai L-Szilárd Gy.-Váradi J.: Az aszály vízgazdálkodási hatásai Magyarországon Simig Péter: UNIPEDE-tanulmány a világ vízerőkészletének hasznositásáról Bálint Gábor: Az éghajlatváltozás és következményei (Az 1997. évi meteorológiai tudományos napok) Könyvismertetés CDU. 626/628.3 (061.1) NUMBER HEFT FASCICULE ВЫПУСК 1. füzet AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA KÖZZÉTESZI A VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Next

/
Thumbnails
Contents