Vízügyi Közlemények, 1996 (78. évfolyam)

о и ÖO/ Öl Л AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FOIGAZGATOSAG KIADVANYA KÖZZÉTESZI A VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LXXVIII. évfolyam VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK HYDRAULIC ENGINEERING SZERKESZTŐ Editor DR. STELCZER KÁROLY TARTALOM / V о V' v* Szlávik L.-Varga M.—Váradi J.: A vízkár-elhárítási védekezési munkák országos irányításá­nak tapasztalatai az 1995 decembere és 1996 júniusa közötti időszakban Illés L.-Konecsny K.: Az 1995. decemberi felső-tiszai árhullám hidrológiája Bodnár Gáspár: A védekezési munkák szervezése a Felső-Tiszán és mellékfolyóin Szlávik L.-Galbáts Z.-Kiss A.: Az 1995. decemberi Körös-völgyi árvíz és a szükségtározá­sok hidrológiai elemzése és értékelése Pálinkás Lajos: Árvízvédekezés a Körösökön A bért L.-Baross K.: Árvízvédekezés a Rába folyón 1996 áprilisában Cóg Imre: A bihari Felfogó-csatoma töltésén átfolyt ár- és belvizek CDU. 626/628.3 (061.1) year 1996. év NUMBER 1. fiiZCt

Next

/
Thumbnails
Contents